LEÁNYFALU-n laktak, laknak, idejüket töltötték

LEÁNYFALU-n <a href="http://www.georeal.webzona.hu/lanyfalu">laktak, laknak, idejüket töltötték</a>
mintegy kétszáz neves személy ismertetőjét éri el a képre klikkelve

Államosítás Magyarországon?

Tisztelt Czant úr és Árpi! A Leányfalui Hírekben. A szolgalmi jog teleptési kényszer régi elôrás. Nem tudom, de feltételezem, az a kivételes ország, ahol ilyen nincs. Ugyanis a közüzemi vezetékeknek, berendezéseknek biztostani kell egy védôzónát, ahol az üzemeltetônek joga van bármikor, korlátozás nélkül tevékenységet végezni a közellátás bitosítása érdekében. Veszélyes tevékenységet megtiltani (pl. feszültség alatt álló vezetéket biztonsági távolságnál közelebb megközelteni kerítéssel, épülettel) .

Persze az lenne a normális, ha a közellátás közterületrôl történne. Ehhez úgy kellett volna parcellázni, hogy a közterület alkalmas legyen hozzá. Az adott helyzetben az lenne a normális, ha az önkormányzat akkor járulna hozzá a vezeték teleptéséhez, amikor minden szolgalmi joggal terhelt ingatlantulajdonossal megszületett a beleegyezô megállapodás. Vagy a kisajátítás. Ugyanis, ha csökkenti az ingatlan értékét a szolgalmi jog, akkor bizony fizetni kell érte. A kisajátítás (kizárólag indokolt közérdekbôl) sem ingyen történik, de a piaci értéknél többet nem lehet kérni a területért. Vagy más nyomvonalon kell vinni a vezetéket. Legfeljebb az ingatlantulajdonosok távolabbról csatlakoznak rá, ha tudnak.

A baj ott van, amikor a "munka elidegenedik az embertôl" - tanultuk az átkosban -, és a "jó gazda" szemlélet a sutba kerül. Amikor az önkormányzati képviselôk, hivatalnokok elsôsorban jövedelemforrásnak tekintik a széküket. A kapcsolati tôke is jövedelem, csak az nem adózik. A parcellázásokról, vezetéktelepítések engedélyezésérôl Vancsó Géza alpolgármester urat kell kérdezni, ô valahol, valamikor közel volt ezekhez az ügyekhez. Például a Panoráma utca tetején lakókat nagyobb esôben elönti a víz , mert vízelvezetô árkokat szolgalmi kötelezettség nélkül magántekekhez csatoltak, a tulajdonosok pedig szakszerûtlenül feltöltötték, elgátolták, másokra tekintet nélkül oldották meg a vízel(nem)vezetést.

A jelen államigazgatást, földhivatalokat nem szabad hibáztatni, nekik itt maradt a nyakukon a kényelmetelen feladat. Amit még a vezeték megépítése, a vízelvezetô terület magántulajdonba adása elôtt meg kellett volna tenni, azaz a szolgalmi jog jogszerû rendezését. A vezeték már ott van, nem hiszem, hogy bárki el akarná bontatni. Elképzelhetô, hogy a vezeték építôje valakinek megköszönte az éptési engedély kiadását, majd a néhány évvel ezelôtt hozott rendelkezésben foglalt utólagos, "rövdített" módszer kilobbizását. A lobbizásért pedig már lehetett törvényes úton fizetni.

De mondok jobbat! A lakosok pénzén megépítettük a gázvezeték hálózatot. Majd az akkor több, mint 55 MFt értéket, ingyen, dalolva átadtuk az olasz TIGÁZ-nak. Még a TÖOSZ által sikerdíjért szervezett perközösséget sem voltunk hajlandóak felvállalni. Ha leányfalusi ügyvéd olvassa ezt a cikket, legyen szíves megüzenni, hogy közügyekben van-e elévülése a feltûnôen nagy értékkülönbségû szerzôdés semmisségének. Én ebbôl http://polgarijog.uw.hu/B.5_v.1.0..pdf azt olvasom ki, hogy nincs. Most se jönne rosszul ennyi TIGÁZ részvény. Kérdésre dokumentumokat is tudok mutatni.

Tóth Béla 2012.02.01.