LEÁNYFALU-n laktak, laknak, idejüket töltötték

LEÁNYFALU-n <a href="http://www.georeal.webzona.hu/lanyfalu">laktak, laknak, idejüket töltötték</a>
mintegy kétszáz neves személy ismertetőjét éri el a képre klikkelve

Dunabogdányi művészekTÉR – IDŐ életmű

BLAISE SIMON BALÁZS
grafikus-,festő-, szobrász- és tűzzománc-művész. 1938-ban született, Budapesten. A nyarakat Leányfalun töltötte.

1967-től a napjainkig Dél-Franciaországban él és alkot. Tíz évet töltött családjával Martinikon, majd hét télen át India és Tanzánia természeti sajátosságait tanulmányozta - örökítette meg műveiben.

 

A kiállítás 2012.07.28 - 09.28- ig, szerdán, pénteken 13-17, szombaton 9-13-ig tekinthető meg Leányfalu Hely- és Irodalomtörténeti Kiállítóhelyén, Móricz Zsigmond út 153. (Erkel u. sarok)

Díszpolgárunk lett Móricz Zsigmond!

Végre, valahára falunk leghíresebb lakója kiérdemelte a település legmagasabb kitüntetését.

A napokban kézbesített Leányfalu Önkormányzatának havilapja júliusi számából megtudtam az örömhírt.

Köszönet azoknak, akik látva figyelemfelkeltésünket, ahol mi is képet és hangot adtunk  munkásságáról, életéről (Klikk ide!), mindazoknak, akik hozzájárultak az ismét döcögve induló  jelölésének sikerre juttatásához.

Ellendrukkerek lennénk?

Ma délben kaptam kézhez a Leányfalu Önkormányzatának havilapja júliusi számát. Az előző bejegyzésemmel azért is siettem, mert az ott tárgyalt jegyzőkönyv említette, hogy lesz az újságban tájékoztatás róla. És messze el kívántam kerülni annak látszatát, hogy mindössze sajtóvitának lenne része az a bejegyzésem. Tény, hogy a facebook-on közzétett jegyzőkönyv és a közzététel miértje indított a megírására, de semmiképp nem visszavágási szándékkal fogalmaztam.

A "Hivatalos közeg elleni mentális erőszak a facebookon" című cikkben polgármester úr írja "lihegve csatlakozott egy pár örökös ellendrukker, olyan leányfalusiak, akiknek soha semmi nem tetszik, soha semmi nem jó, soha semmivel nincsenek megelégedve." Tekintettel arra, hogy pert is indított ezen blog ellen, amit elveszített, el szeretném hárítani a blog olvasói feje felől a damokleszi kardot, miszerint index alatti irományt olvasnának elsötétítés leple alatt, és majd jön értük a fekete autó (aki nem érti, kérdezze 1956-ról az idősebbeket).

Kizárólag a magam nevében. Azok közé tartozom, akik többek között azért támogatták a rendszerváltást, mert elegünk volt abból, hogy a demokrácia fórumain (akkor nem neveztük diktatúrának) nem maradt idő a megoldatlan feladatok miértjének felvillantására sem, nemhogy a rendezés kimunkálására. Ebből az következik, hogy nem várom el olvasóimtól, hogy azzal töltsék a drága idejüket, milyen szép a falu közepe, a strand külcsíne. Nem is olvasnának, hiszen ők is látják. Amiért elolvassák ezt a blogot az az, hogy olyan információkhoz jutnak, ami más módon nem jut a tudomásukra. Dehogy is ellendrukkerkedésből. Nagyon is várják, mikor indul már meg valami egész falut érintő emelkedés.

Hogy-hogynem az újságból kimaradt a rendkívüli ülés első (netán fő?) napirendi pontja, a gadasági helyzetről szóló tájékoztatás. Aki még nem olvasta, az alábbi bekezdésben talál észrevételeket, a jegyzőkönyv linkjéből hozzáfér.

Tóth Béla 2012.07.20

Szavak a testületi üléseken

Forrás: Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 2012. július 4-én, 16 órakor megtartott nyilvános, rendkí­vüli ülésének jegyzőkönyve (Klikk ide! Megjegyzés: az innen letöltött változat lehet, hogy nem egyezik meg, az önkormányzat honlapján ma találhatóval. Ezt a változatot 2012.07.16-án töltöttem le, és a PDF file-ban kicserélhetetlenül szereplő létrehozási időpont 2012.07.11., és szerző: Kasnyok Zsolt jegyző)

Benne polgármester úr két mondata: "Büszke vagyok arra , hogy a képviselő-testület és a hivatal jogszerűen működik. Soha senki, egyetlen vizsgálat észrevételt nem tett, törvénytelenséget nem talált."

Cáfolat: Nekem jogerős bí­rósági végzésem van arról, hogy a képviselő-testület, a polgármester, a jegyző és az önkormányzat ügyvédje legalább egy esetben másképp értelmezték a jogot, mint a bí­róság. (Klikkide!) A Leányfalui Hí­rek-ben közzétett néhány olvasói levél ugyancsak tett észrevételt a törvényesség megkérdőjelezhetőségéről.

Költői kérdés: Kí­séreljük meg, hogy egy valódi, külső vizsgálattal szemben kiállják-e a próbát? A hezitálás csak abból adódik, hogy a negatí­v eredmény is az adófizetőkön csattan.

A jegyzőkönyv tartalmával kapcsolatban felvetődő kérdésekről dióhéjban alább.A kérdések és apropójuk csak akkor érthető teljesen, ha olvassa közben a jegyzőkönyvet. Ezért a kérdéseket nem a súlyuk szerint, hanem a téma jegyzőkönyvi előfordulása szerint vettem sorba. Sok esetben a kérdés teljes súlya akkor érthető, ha olvasta ennek a blognak korábbi bejegyzéseit. Ehhez némi segí­tséget nyújt a jobb oldali oszlopban található keresőmező, ami sajnos a szavakat ragozott alakjukban azonosí­tja. Szí­vesen adok tájékoztatást mail-ben is.

A teljes cikkhez klikk ide. Akinek csak egyes részletek kifejtéséhez, bizonyí­tékaihoz van ideje, kedve, ő az alábbi tartalomjegyzék megfelelő sorára klikkeljen.

1. Most akkor zárt ülés volt, vagy nyilvános? (lásd a jkv. kezdő és záró mondatait. Az újabban az internetre kitett jegyzőkönyv változatra nézve ez a kérdés okafogyott. )
2. Felelősségteljes-e az a gazdálkodás, amelyik rendszeresen túllépi terveit?
3. Állami feladat-e a strand?
4. A hátralékos adófizető renitens, a 17 M Ft kifizetetlen számlával a Faluház jogkövető?
5. Ha van hitelkeretünk, akkor miért nem fizetjük a számláinkat?
6. Ha van hitelkeretünk, akkor miről kell tárgyalni OTP-s ügyintézővel?
7. A létszámleépí­tésből "visszamaradó" feladatokat külső vállalkozás fogja átvenni?
8. Milyen racionalitása volt a 7 fő penzingi utazásának?
9. A tulajdonomtól miért kellene támogatást kérnem?
10. A gazdasági stabilitási törvény engedi a halasztható improduktí­v fejlesztést hitelből fedezni?
11. Miért hoz a képviselő-testület olyan határozatot, amiben a határozat gazdasági terhe nem jelenik meg?

Ma, 2012.07.27-én a www.leanyfalu.hu önkormányzati honlapon a tárgyalt jegyzőkönyv internetes példányát kicserélve találtam, Innen kezdve igyekszem mindkét változatra reagálni, és amikor a végére értem, akkor az előző részeket újra áttekinteni.

12. A Leányfalui Beruházó Ví­ziközmű Társulat elnöke és a strand jelenlegi (csendes) tanácsadója nem ugyanaz a személy?
13. Akinek pálcát törnek a feje felett, azt nem kellene odahí­vni?
14. Az "alpári" jelző kimerí­ti-e a rágalom fogalmát, ha igaztalan?
15. A településfejlesztési tanácsnok miért csak mint "közeli lakos" tárgyal egy üzletnyitásról?
16. A gazdasági bizottság külsős tagjának milyen illetékessége van egy épí­téshatósági fennmaradási engedélyezésben?
17. Olyan bárgyú lett volna D. Szabó két évvel ezelőtt, hogy az átépí­tési feltételekről az ÁNTSZ-t kérdezi, az épí­tési hatóságot pedig nem?
18. Hol van az a törvénycikkely, miszerint kötelező volt alpolgármestert választani?
19. Hol maradt a jegyzőkönyvből, amihez Loszmann János szólt hozzá?


Tóth Béla 2012.07.18 - 31.

Magyar(?) spanyolviasz

Európaivá fejlődésünk ott tart, hogy nemcsak kitatláljuk, hanem támogatási pénzen vásároljuk is a "spanyolviaszk"-ot. " A 'Fúrómű dinamikai modellezése' elnevezésű munkacsoport elkészített egy szimulációs programot, mely alkalmas a fúrómű dinamikai modellezésére, illetve a hajlító- és torziós lengések vizsgálatára." - mondja a Debrecenben 2008-ban alakult 55 fős kutatócsoport egyik tagja. (Forrás: origo.hu klikk ide) Miközben már régen lefúrták azt az összességében több ezer kilométer mélyfúrást, ami alapját képezhetné geotermikus energia kinyerésünk nemzeti léptékű programjának. Olyanok irányítása alatt, akik diplomáját közvetlenül elfogadta az egész világ (NME Olajtermelési Tanszék, Miskolc), és akik a Világ által a "geotermia atyjá"-nak nevezett Boldizsár professzortól (Klikk ide!) tanultak. Részben személyesen, de mindenki a háromkötetes Bányászati kézikönyve által.

Igaz, hogy az első idézetet egy egyébként nagyon reális összefoglalót nyújtó, 2012. 03. 30. dátummal megjelent cikkből (Földhő: Magyarország nem lesz Izland) vágtam ki. De most zárult a társadalmi vita hozzászólásainak befogadása az Energia Központnál, ahol az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus Megújuló Energia program gazdasági tervét állították össze (Klikk ide! Lásd "Támogatható tevékenységek") Az eszmei rész címe: "Fokozott tudatosság és oktatás a megújuló energiaforrások alkalmazása területén". Ennek  legvaskosabb része 80 fő szakértő, döntéshozó, tanár képzése Reykjavikban. Tény, hogy gépészeti berendezések gyártásában északi nyugati támogatóink világszínvonalon járnak. De Magyarországon a geotermikus energia kinyerésében a nemzet adottságainak megismerésére kellene erőt fordítani. Mivel itt nincsenek gejzírek, és remélhetőleg soha nem is lesznek. Van viszont rengeteg mélyfúrás, többségében a MOL kezelésében. Azt kellene felmérni tudni, melyikeket lehetne mielőbb a nemzet szolgálatába állítani. Milyen társasági alakulatok tudnának a szétszórt, alacsony potenciálú, de magas beruházási értékű energiaforrásokat hozzáférhetővé tenni az ugyancsak szétszórt, csekély tőkeerővel rendelkező gazdaságok számára. Véleményem szerint ehhez a szellemi potenciál itthon adott, csak az is szétszórt, és nincs semmihez hozzáférése.

Lehet, hogy a mai program indíttatása még régebbről datálódik, 2007-re nyúlik vissza, netán az index.hu grandiózus jövőképére (Klikk ide!) építve. A túlzottan szakmai jellegű téma továbboncolása helyett hagy meséljek egy történetet az átkosból. Feleségem frissen megépített világelső laboratóriumára szemet vetett a KGST moszkvai illetékes intézete. Annál is inkább, mivel sok olyan eszközzel volt felszerelve, ami a nyugati embargók rafinált kikerülésével volt elérhető. Számukra pedig sehogy. Szerencsére - mivel feleségem szaktekintély volt a témában - el tudta fogadtatni, hogy jobban járnak, ha Magyarországra jönnek tanulni. Lehet, hogy a magyar kirándulás volt a döntő, de a témát a mai napig folytatja Kanada, és alkalmazza India. A MOL nem, mert az új szelek szerint "pénzt kell termelni, nem olajat".

Leányfalu - mint már említetem - az ország kicsinyített mása (improduktív eladósodás, stb.). Az itt említett témában is erős a hasolatosság. Volt hozzáértő. De inkább olyan kellett, aki majd kitanulja a szakmát. Mi még az utólag a hozzáértőtől megvásárolt spanyolviaszt sem használjuk semmire. A gázcseretelepre gyorsan meg lett hosszabítva a "gépállomási" szerződés. (Klikk ide! Javaslat a "gázcseretelep" észszerű hasznosítására)

Tóth Béla 2012.07.10.

A melegfelvonulásról Leányfaluból

Nyugodtan beszélhetek a településről szóló site-on, mert köztudott, hogy az önkormányzati választásokat a falunk keresztény népessége dönti el. A keresztényeknek pedig közismert, iránytott és hittel vallott állásfoglalása van ebben a témában. Mégis, bármerre keresgélek a médiában a melegekről szóló ellenvéleménnyel kapcsolatban, kizárólag szélsőségeket látok megnevezni.

Magam, mint hithű materialista, ebben a kérdésben egyetértek a keresztényekkel. Csak az én túlvilágom, következő életem, az utódaimban van. Más szavakkal, a reinkarnációmban. Tehát számomra is önvédelmi kategória az utódaim mentálhigiénés befolyásolása.

Néhány elvadultan szabados országon kívül általánosan elfogadott, hogy a drogozás mentálisan fertőz, és a társadalom számára káros. Lecsupaszítva a gondolatot: az a fajta élvezet keltés, amely előidézheti az egészséges életmódból való kizökkenést, törvények erejével is megelőzendő, keretek közé szorítandó. Ezt az emberiségi elvárást követjük a droggal, szerencsejátékkal, dohányzással kapcsolatban. És ugyanebből lehetne kiiundulni a homoszexualitás megítélésében is. Mert az élvezeti forma néhány ismétlődés után könnyen függővé tesz. Sőt! Véleményem szerint az a kiemelten veszélyes, hogy az esetleg beteg emberből terjedő fertőzés a tudatosság és társadamiasság szintjére emelkedik, emelkedett. (A tudatosság nem feltétlenül pozitív. Gondoljunk a hitleri németországra, az atombomba alkalmazására, stb.) Tehát az egyénnek ugyan joga megválasztania, miként ér el élvezeteket, de nincs joga visszafordíthatatlan befolyással lennie másokra.

Másik közérthető példa. Mindenki egyetért abban, hogy a magamutogatókat a jog kezeli. Pedig nem tömegek előtt teszi, amit tesz. Pedig senkit nem akar arra bírni, hogy legyen ő is magamutogató. Akkor miért kell tűrnünk a melegek magamutogatását az utcán? Csak azért, mert nem a micsodájukat lengetik a toborzón! Beérik asszociatív utalásokkal. Igaz, hasonlókból "tinikoncertek"-en sincs hiány.

Összefoglalva úgy gondolom, hogy Leányfalun nagyon sokan nem helyeseltük a felvonulást, és eléggé túlfűtött is volt többségünk megítélése erre vonatkozóan. Mégis, amikor egy-ketten megeresztettünk különböző nyilvános fórumon véleménynyilvánítást a témában, alig egynéhányan reagáltak rá. Ebből a tényből azt a szomorú következtetést vonom le, hogy hatalmas trauma nélkül (strand-, Sorg-villa privatizáció) Leányfalu lakossága nem meri kinyilvánítani a véleményét. A trauma pedig mindig valami kedvezőtlen esemény következménye. Akkor pedig könnyen lehet "Eső után köpönyeg!". Mint a tavaly májusi felhőszakadásocska (Klikk ide! http://mittelwelt.blogspot.hu/2012/02/20-millios-hiany-egy-nagyobbacska.html), vagy az úszómedencei sátor tönkremenetele (Klikk ide! http://mittelwelt.blogspot.hu/2012/03/ki-tehet-arrol-hogy-osszeomlott-sator.html). Ezek a témák sem váltottak ki különösebb reakciót. Utólag sem. Hátmég az előrejelzéskor, amikor lehetett azt mondani rájuk, hogy vészmadár huhogás. Ezért nem lehet elégszer utalni Váci Mihály tanácsára (Klikk ide!)
Magyarul. Ha az ördög nem alszik, mi sem várhatjuk ölbetett kézzel, hogy minden jóra fordul.

Tóth Béla 2012.07.08.

Megjegyzés: mielőtt félreértené valaki az első bekezdés konklúzióját. A leírt tényekből első közelítésben három dolog is következhet. Elsősorban bizonyíték lehet arra vonatkozóan, hogy a média nagy többsége - esetleg különböző indíttatással - messze nem semlegesen tájékoztat. Másrészt túlontúl el lettek fordítva az emberek a politikai jellegű megnyilvánulástól. Harmadik tényező a vélemény kinyilvánítás előli visszahúzódás. Akár félelemből, akár álszerénységből, akár érdektelenségből. Én egyik tényezőt sem vélem kívánatosnak. 2012.07.09.

Nem mind arany, ami ...

hangos.  Írom hetek óta a legkülönfélébb formában. Most újabb bizonyíték arról hogyan vezetik félre egyesek a közvéleményt. Következmények nélkül. Azok is, akik gondolkodás nélkül szajkózzák azt, amit a hangadójuk diktál. Mikor érünk el odáig, hogy az álhírek felelőssége terhelődjön a terjesztőkre? Íme a bizonyíték.

Jogerősen pert nyert a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) az ING Önkéntes és Magánnyugdíjpénztárral szemben a pénztártagoktól korábban jogsértően elvont vagyonkezelési többletköltségek ügyében  - tájékoztatta a PSZÁF csütörtökön az MTI-t. A pénztárnak összességében több milliárd forintot kell visszafizetnie volt és jelenlegi tagjainak.

A másik három pénztár – az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár, az AXA Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár és az OTP Magánnyugdíjpénztár – visszafizette tagjainak a korábban elvont összegeket, míg az ING nyugdíjpénztár közigazgatási perben támadta meg a felügyelet határozatát a visszafizetésről. Ebben a perben hirdetett jogerős ítéletet a Fővárosi Ítélőtábla 2012. július 4-én.

Januárban írtam az Európa által kétségbevont sajtószabadságról (Klikk ide!)   Konkrétan ebben a témában elkövetett felelőtlen újságírói csúsztatásokról. Annak folytatásaként, hogy a nagypolitikáról való leányfalui beszélgetés szükségességét kellett védenem (Klikk ide!)

Azért vannak szép helyek is Leányfalun

A facebook-on ezzel a kísérőszöveggel tettem közzé az alábbi képet tartalmazó albumukat.
Megjegyzés:  2012.07.11. a bejegyzésben szerepeltetett 2,5 év hivatalosan "csak" 13 hónap. Elnézést kérek, hogy korábban nem ellenőriztem. TB.
Ez a kerékpárutat kiszolgálandó vendéglátóhely nem tudott 2 és fél év alatt engedélyt szerezni. Lapozz bele a képekbe, nézd végig az adatlapjukat. Oszd meg, terjeszd!

Tóth Béla 2012.07.03.

Megjegyzések:

Kováts Kristóf > Bognár professzor egykori nyaralójában, az őslányfalusi D. Szabó fejlesztette föl, majd föladta. Vérzik a szívem.

Béla Tóth > Kicsit bővebben. A professzor idősebb D. Szabótól, a színművészől vette meg ezt a házat. Halála előtt az Akadémiának adományozta. Ifjabb D. Szabó piaci áron vásárolta vissza gyerekkori lakhelyét. Az országúti Szabó-villa megnevezéssel a színművészre emlékezünk.

Kováts Kristóf > Így van, teljes törénelmi képet adtál Béla. Annyi pluszt tudok hozzátenni, hogy az országúti D. Szabó-villában forgatták a Sarkadi Imre Gyáva c. írásából készült filmet.

Sárosi Gyula > Remek helynek tűnik! Igaz, hogy ez több , mint kerékpárutat kiszolgáló vendéglátóhely. Biztosan az én készülékemben van a hiba, de úgy látom,hogy késői ez a "lobby"-zás. Mint, sok más mindenben kullogunk a dolgok után. Szerintem ebben sincs még késő,hiszen a kerékpárutunk egész évben üzemel, és a focipálya melletti gombának ez nem lehet riválisa...

Béla Tóth > Kedves Gyula! Egy tisztességes vállalkozó nem lobbizik addig, amíg azt hiszi, hogy minden megy a maga rendes útján. Benyújtja a kérelmet, leírják a teljesítendő szempontokat, ő pedig eleget akar tenni azoknak. De hogy 2,5 év után, miután már egy parkolót is épített, a szezon derekán, szóban belevágja a hivatalnok a polgár arcába, hogy jaj' elfeledkeztem egy fontos, költséges, időigényes dologról, enyhén szólva elképesztő. És van más hasonló eset. Aki figyelmesen olvas engem, már kettőről beszámoltam.

Béla Tóth > A kerékpárutat azért emeltem, ki, mert turisztikai szempontból fontos, és kevés még körülötte a szolgáltató. Biztos, hogy a csónakház is jelentős forgalmat ad. De az erősen szezonális. A 11-esről csak törzsvendégekre számíthatnak, átutazókra alig. Én az utóbbi napokban szereztem tudomást az egészről, Kováts Kristóf néhány megjegyzéséből.

Illusztráció a 13/2012. (V.31.) sz. önk. rend.-hez

A képhez egy facebook-os gondolat-váltás erősítette az apropót. Egy gyönyörű üzlethelyiség egy éve nem kap üzemeltetési engedélyt. Egyik megszólaló felhozta példának, hogy odaát a szigeten egy bányató üzemeltetési engedélyét 2 hét alatt adták ki. És itt jön az apropó! Annak a Kovács Zsigának, akkor, amikor itt kellett hagynia az ezekben az üvegházakban akkor jól prosperáló kertészetét. Leányfalu tud ám nemcsak szép lenni!

Gondolatok a 13/2012. (V.31.) sz. önk. rend.-hez

Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, és 50 eFt-ig büntethető, akár ismétlődően is (Klikk ide!)

6. § (1) "Aki az általa használt, illetve tulajdonát képező ingatlant nem műveli meg, nem tartja
rendben, gyomtól, gaztól, szeméttől, vadonélő bokortól nem tisztítja meg, ..."

Ez nagyon szép, és kívánatos, de! A Sorg-villa tulajdonosa hányszor fog 50 eFt-ot fizetni? Akinek nem világos, írja a jobb oldali oszlopban lévő kereső mezőbe: "Sorg-villa".

(4) "Aki az ingatlan és az ingatlan előtti járda tisztántartásáról (hó eltakarításáról, síkosság mentesítéséről) nem gondoskodik (ha szükséges naponta többször is) ..."– Kiváló bevételi forrás! Hogy ez eddig nem jutott eszünkbe! Egész télen üres a fél falu. Hány hektár ingatlant nem takarítanak!

(6) "Aki a beépített, illetve beépítetlen belterületi ingatlan előtti járdán, illetve mellette nőtt gazt nem írtja, …" A járdát bevállalom! Hányadik szomszédig az én kötelességem? Kiváltképp, ha beépítettlen, ugye? Vagy ez a passzus a falugazdára vonatkozik?

(7) "Aki az ingatlanán keletkezett csapadékvizet nem a saját területén helyezi el, ..." Ennek életszerűségét itt hely hiányában nem kommentálom.

7. § (5) " Aki a köztemetők üzemeltetőjén kívül sírásási tevékenységet végez a köztemetőben, ..." Máshol, bárkinek, szabad?

9. § (1) "Aki a közterületet engedély nélkül, vagy az engedélyben foglaltaktól eltérően használja, ..." Úgy tudom, a légtér is közterület, a levegővételhez kell engedély?

Tudom, a környezettudatos viselkedéshez hozzátartozik a papírral való takarékosság, és ezért maradhatott le itt-ott a birtokos rag az "ingatlan" szótőről. De a szabatos, netán igényes hivataloskodásba beleférne.

A tréfát félretéve, a magyarok szállóigéjévé vált: „Dolgozni csak szépen, ...” De a magyarság nem a kizászlózásra korlátozódik. Azt nem tudom évek óta megérteni, hogy az ország legmagasabb IQ-jú települése miért tűr meg ilyen bakikat a társadalmi szinten legmagasabb rendű irományaiban.

Tudom, nem könnyű jogszabályt készíteni. Volt benne részem. Leányfalun pedig hagyománya van a nem egyértelmű passzusokhoz ragaszkodásnak, A '98-ban induló ciklus kezdetén az építési szabályzatban volt ez a mondat: "Leányfalun csak 50 % áttörtségű kerítés építhető." Sem nem kisebb, sem nem nagyobb! Jogi bizottsági elnökként kevés volt négy év, és a következő egy, hogy a településfejlesztéssel szemben elérjem a szöveg egyértelműsítését. Pontosabban az elvárásét, hiszen a szöveg egyértelmű. Ugyanabban az időben kezdődött a csapadékvíz elvezetés rendeletbe foglalása körüli kínlódás. Ugyanis a tiszteséges megoldáshoz közterületi elvezetés szükséges. A kínlódás  elsősorban ezen önkormányzati kötelezettség elhárításából fakadt és fakad. Szerencsére a lakosság a 6. § (7) passzusról mit sem tud. Különben a hegyoldalakban jól-rosszul megépített ciszternákból koncentráltan föld alá kényszerített felhőszakadáskori esővíz még több Vadrózsa utcaihoz hasonló földcsuszamlást (Klikk ide!) idézett volna elő.

Ezért én megértem Loszmann János újságcikkét a Leányfalui Hírek legújabb számában (Klikk ide! 2. oldal) . De egy földi halandó? Mármint azt, hogy a gazdasági bizottság elnökeként bizonyos dolgokat kívülállóként kénytelen megélni. Ez a demokrácia! Több is veszett Mohácsnál! Egy illemhelynél. (lásd korábban, más témában, pl. klikk ide)

Tóth Béla 2012.06.30.