LEÁNYFALU-n laktak, laknak, idejüket töltötték

LEÁNYFALU-n <a href="http://www.georeal.webzona.hu/lanyfalu">laktak, laknak, idejüket töltötték</a>
mintegy kétszáz neves személy ismertetőjét éri el a képre klikkelve

A fészbukkfüggőségről.

Mottó: "Nem írok, nem olvasok. Én magyar nemes vagyok!" (Petőfi)
Az apropó: polgármester urunk tegnap leszólt hozzánk valami olyat, ha kérdésünk van, vegyük a fáradságot eljuttatni az Úrhoz.
Noha a kampányidőszakban ő sem vetette meg a pórnép szokásait. Akkor még(!) fennen hirdette a teljes nyilvánosságot. Az udvar második kinyilatkozásai végén már így fogalmazott: "Pénteken Sorg-villa bejárás. Szeretettel várom a képviselőket, akinek kedve van, jöjjön el." Levélbeli rákérdezésemkor sem kaptam meghívást. Igaz, a levél is elektronikus volt.
Tehát. Vagyunk, akik tudjuk, egy fecske nem csinál nyarat. A legtöbb polgármester sem. Ezért jobban szeretjük úgy elmondani a véleményünket, hogy sokan hallják. A mi szemünkben a teljes nyilvánosság fogalmába nemcsak az tartozik, hogy szabadon csodálhatjuk az Úr alakját és hangját - ezért cseréltük le -, hanem azt hisszük, ott mi is meghallgattatunk.
Csakhogy. Másik szólás: "a szó elszáll, ..." Még a LeányfaluTV-ből is. (Mert a mai világban kinek van ideje két-három órányi jól-rosszul sikerült videót végigülni, hogy azt a két-három mondatot meghallja, ami őt érdekli?) Az on-line közvetítés jó, mert vacsorakészítés közben is lehet követni (amikor lehet hallani), de a napok múlásával hatványozottan zuhan az archívum értéke. Sokkal jobban használható a jegyzőkönyv. Persze akkor, ha hiteles tömörítvény. Méginkább az lenne, ha az is (mint a fészbukk) adatbázisba rendezve pillanatok alatt azt adná elő, amire kíváncsiak vagyunk.
Igaz, hogy legtöbben szórakoztató céllal használják a fészbukk-ot, de a Lányfalusi Kaszinóban a Vízilabda Akadémia vita bebizonyította, hogy van érdeklődés a nagyobb fajsúlyú véleményalkotás lehetősége iránt. Való igaz, az eredményessége az erősen kérdéses maradt.
A folyamatos teljes nyilvánosság révén a hallgatóság megismeri a fészbukk függő személyiségét, szavahihetőségét is. Ilymódon tud szelektálni a betelefonálós demokráciában szokásos darab-darab lehetőségein túlmenően.
A pofozkodásnak is nagyobb súlya van. Itt azonnal vissza lehet kapni, nem kell kivárni a következő hónapot, hogy a királyi sajtó reagált-e rá. Jóval a döntések után.
Igen. Mi sem szeretnénk, ha a polgármester naphosszat a fészbukk-on ülne. De azt igen, ha minden bennünket is érintő téma ott is megjelenne - mivel nem érünk rá bemenni a hivatalba, a honlapon meg valamit megtalálni az külön művészet, kivárni amíg előjön, az a másik. Továbbá a hivatal (általunk vélt) szabad kapacitásából valaki témafigyelőként gyűjtené és adatbázisba rendezné a lakossági véleményeket. Kevesebb idő kellene hozzá, mint egy urna feldolgozásához, és nagyságrenddel több lakossági vélemény gyűlne össze (ha netán volna valakinek ilyenre szüksége a "bölcsek tanácsá"-ban)
Az tény, hogy a nyilvánosság nagy teher. Értelem nélkül használhatatlan hangzavar. De kivétel nélkül minden képviselő megígérte. Igaz, az ígéret kifejtésének részleteit már minden hallgató a saját képességei szerint képzelte mögé. Hiszen a mai világban a lehetőség egészen a telefonjáig közelítette meg az embert. A szemén át már csak az agya lehet útban.

Dr. Tóth Béla 2014.11.24.

A Vízilabda Akadémia ügy másik igazsága(i)!

Döntöttek képviselőink a Vízilabda Akadémia támogatásául 470 MFt jelzálog befogadásáról. És hozzá 40 MFt hitel felvételéről.
A facebook Lányfalusi Kaszinójában néhányan nagyon sokat vitatkoztunk a hogyanról. Jónéhányan (mintegy 60-an) pedig betűről betűre követték. A vitában érlelődött szempontok egy töredékét - a legfontosabbakat - figyelembe is vették a képviselők. Egy kivételével a régiek mindegyike igennel szerepelt a 4:3 erejű döntésben.
A közvéleménynek azonban tudnia kell arról, hogy mi, az „ellenlábasok” is, külön-külön is kifejtettük, hogy örülnénk egy Vízlabda Akadémiának, és a KÓPÉ ÚVSE-nek nagy tisztelője (vezetőikkel együtt) vagyunk. De úgy, ahogyan építeni megtervezték, és ebben az egyezkedési valamint homályosan rendezetlen gazdálkodási formában a falu kockázatát túlzottan magasnak véltük. (A képekre kattintva kiegészítő információkat talál a kedves olvasó.)
Ide csak egy szempontot írok. Az ötletgazda KÓPÉ az egyik felvezető irományában is így állította be a sorrendet: 1. Egyezkedés a jövőről, 2. A jelzálog nyilatkozat aláírása. Valaki valamiért már áprilisban megfordította a sorrendet: majd ha aláírtuk a jelzálog befogadást, utána egyezkedünk. Nehogy már fölöslegesen dolgozzon az Illetékes Elvtárs, ha nem sikerülne a KÓPÉ-nak a rávaló begyűjtése! Hogy a fordított sorrend kiszolgáltatottá teszi a falut az alkuban? Mondá az Úr: „...ember: Küzdj, és bízva bízzál!”
Szerettük volna tisztán, rendezetten elkülöníteni: ami a falué az legyen a Falué, ami a KÓPÉ-é az legyen a KÓPÉ-é. Annak minden hasznával és terhével. Tudott arról, tisztelt Olvasó, hogy a „sátras téli üzem oltárán” (Ami a KÓPÉ-nak is nagyon sokba került. A vitában fel is emlegette.) négy év alatt 25 MFt vagyonvesztés keletkezett a strandon? Itt láthatja fehéren-feketén: http://georeal.webzona.hu/furdo/tablazat2013.html A nagyon rossz energetikai viszonyok miatt sátras uszodát már sehol nem építenek? A kormány rengeteget áldoz az adófizetők pénzéből az energiahatékonyságra, az alternatív energia lehetőségek hasznosítására? Mi mégis gázzal fűtjük a Faluházat. És szolgáltathatnánk távfűtést a polgármesteri hivatalnak, a CBA-nak, a benzinkútnak, a Kocsis-villának és uszodájának. Miközben gyógyfürdőhellyé válásra törekedhetnénk.
Cs. Kovács Gabriella képviselő asszony szétosztott valakiknek egy dörgedelmes szórólapot a képviselők meglobberelésére. Ennek tartalma és az én 15 konkrét ellenvetésem elolvasható a http://gazdpolleanyfalun.blogspot.hu blogom „Mi az, amiben nincs igaza Cs. Kovács Gabriella képviselő asszonynak?” című bejegyzésében. Hely hiányában itt csak a 12. pontot mutatom be:
"Leányfalu, és megbízhatatlannak, döntésképtelennek bizonyult vezetése"
12. "a jövőben nem remélheti a kormány együttműködését és támogatását"
Én pedig remélem, hogy ennek a kijelentésnek nincs kormányzati és kormánypárti alapja! Csak a helyi kiskirályok zsaroló riogatása. Szentendrén ott a példa, hogy az új fideszes polgármester jogi útra tereli az előző fideszes polgármester által elősegített "kitudjamiért" túlértékelt vállalkozó 580 milliós tartozásának elengedését.
Felhívom a feljelentgetők figyelmét, ha újra rágalmazással akarnak vádaskodni, már kétszer (az én ügyemben) megmondta a bíróság, hogy a kritika nem rágalom.
Ugyanis négy évvel ezelőtt jelen Polgármester urunk megírta a Leányfalui Hírekben, hogy a falunak a Faluház miatt a duplázó túlköltekezéséből fakadó eladósodása működési nehézségeket okozott. Én pedig hozzátettem, hogy a Közbeszerzési törvény nem engedi meg a pályázatban szereplő összegen túli számlázást (a közérthetőség érdekében bővebben írtam). Abban is csak bíznunk lehet, hogy most majd keményebben kezelik a közbeszerzési előírásokat. Mert nem hallottunk arról, ki, hogyan lesz a pályáztató.

Dr. Tóth Béla 2014.11.21.

Ne beszéljünk el egymás mellett!

Szentendre 10 MFt vesztesség/hó
A "hangulatkeltés"-nek titulált vitakezdemény azzal indult, hogy nagy köszönet a KÓPÉ-nak a lehetőségért, a fáradozásért és az összes múltbéli együttműködéséért. A KÓPÉ nagyon helyesen, és velünk szemben nagyon méltányosan teszi a saját dolgát a saját érdekében. Leányfalu önkormányzatai viszont soha nem eléggé körültekintően. Egyáltalán nem arról szól a vita, hogy legyen-e Vízilabda Akadémia, vagy ne legyen. Hanem arról, hogy kellően legyen előkészítve, és semmilyen hátránya ne keletkezzen ebből a falunak.
A téli sátor eredeti szerződésének csak három gyengéjét említem fel. Akarva-akaratlan úgy lett szövegezve a szerződés, hogy a strand területén mindenféle sportszolgáltatást kizárólag a KÓPÉ értékesíthet. Nem csak a sátorral kapcsolatosat, és nem csak az úszómedencére korlátozottan. Szerencsére el lehetett téríteni ennek a kikötésnek az érvényesítésétől. A másik, hogy a szerződés időtartamának a végén a szerződés nem rendelkezett a sátor és tartozékai tulajdonjogáról. Harmadszor a téli üzem kényszerré vált, holott elviszi a nyári nyereséget. Olyannyira, hogy a strand állagmegóvása - különösen a kúté - veszélyeztetett. A működőképesség erősen kockázatos.

Ezek "apró" részletkérdések!? A szerződés később lesz megfogalmazva, benne ilyen részletekkel. Viszont az önkormányzat a részletek kidolgozása nélkül kötelezte el, kötelezi el magát és a KÓPÉ-t az ügyben, ahonnan már nincs visszaút (ami már a történések tanúságát látva már áprilisban bekövetkezett) Tehát a sport támogatása keményen korlátozza a falu önrendelkezését a strand és saját költségvetése felett.
Néhány megválaszolatlan súlyos kérdés:
- jogosan veti fel a KÓPÉ, hogy a homokos pálya alig 20 főt szolgált ki néha-néha, de
    -- már régen be kellett volna füvesíteni, és akkor több vendéget vonzana,
    -- ha ott lelátó fogja takarni a strand jelenlegi látványát, vendégvesztéshez vezet,
- más helyen, elkülönítettebben netán alkalmasabb lehetne a létesítmény,
- az eredeti 700 milliós elképzelésből már egy komplett fedett objektum lenne építhető, ami az üzemvitelt biztonságosabbá, vízkímélőbbé, végső soron olcsóbbá is tenné,
- a meglévő gépészet az összehangoltság, az automatizáltság hiányosságai miatt jelenleg is nehezen tudja feladatát teljesíteni, egy medencével több esetén megoldhatók még a problémák?
- az összehangoltság hiánya miatt időszakosan a vízzel való kiszolgálás jelenleg is kritikussá válik (medenceelhűlések), egy medencével több esetén megoldhatók még a problémák? (nyitott medencék esetén egy szeles derült nyári hajnal legalább olyan problémás, mintha tél lenne)
- a mai napig felvetődik a "szakértő" döntnökökben a kérdés, hogy a kút vize elegendő-e a strandnak (többnyire olyankor, amikor gyógyásztai bővítésről esik szó), egy medencével több esetén megoldhatók még a problémák?
- az új létesítmények tulajdonjoga, értékcsökkenéseik fedezete, kezelése,
- a fürdő 25 éve várt valódi, bevételnövelő fejlesztéseinek sorsa?
- a kút állapota és felújításának fedezete,
- mekkora vesztességet képes és hajlandó az önkormányzat elviselni?
- mikor lehet látni egy üzleti tervet a strandról és a KÓPÉ-tól?
- miért nem követelnek meg a résztvevők felelős hatástanulmányt?
2010-ben polgármester úr megmondta, leírta, hogy a nem kellően átgondolt Faluház építés megoldhatalan terheket hozott a büdzsére. Ha nem jött volna a kormányzati kimenekítés, hitelt hitelből kellene fedeznie, a strand fejlesztési pénzeire továbbra is ráülne. 2010-től mondom, írom, hogy a strand koncepciója vesztességet fog eredményezni. Lásd: http://georeal.webzona.hu/furdo/tablazat2013.html Itt most az Akadémia volna a kimenekítés. És ismét nem úgy, hogy a múltból hurcolt terhek csökkennének. Sőt, még távolabb kerülünk a termálvíz értékesítés lehetőségeitől.

Dr. Tóth Béla 2014.10.02.