LEÁNYFALU-n laktak, laknak, idejüket töltötték

LEÁNYFALU-n <a href="http://www.georeal.webzona.hu/lanyfalu">laktak, laknak, idejüket töltötték</a>
mintegy kétszáz neves személy ismertetőjét éri el a képre klikkelve

Miért nehéz eladni a Sorg-villát?

A milliárdos építési telek értékű ingatlan sokadik pályázat után sem kelt még el. A legutóbbi - a napokban végződő - sikertelenség okáról a 2002-től bennfentes Zoltai Bence valamit tudhatott, mert az iwiw Leányfalusi Kaszinó klubjának 6906-ik hozzászólásában írta (idézet másolva): "Azért azt a 600 milliót még nem kellene könyvelni, eddig még csak egy ígéretet láthattunk belőle."

1. A béklyó
Szinna Gábor polgármester által vezetett képviselőtestület 2004-re műemlékké nyilváníttatta nemcsak a villát, de az egész 72 ezer négyzetmétert. Még a szomszédos telekeket is műemléki környezetté minősíttették át. Ez akkor nem kavart nagy port, hiszen állami tulajdonban a Kincstár kezelte, és a képviselő testület már régen védettség alá akarta venni a falu különlegességeit (de nem műemléki szinten, hanem csak helyi, önkormányzati döntési körben)
2. Az érték
A http://www.kronika.matav.hu/2004maj/KVI.htm lapon az előző ellenére egy Kincstári másolaton 2004. májusában: "Elôzetes becsült nettó ár: 650.000.000 Ft". (A kincstár korábban 1200 majd 800 millióért hirdette, de nagyon gyenge marketinggel.) Manapság huszadekkora telken lévő villákat 300 és 500 millióért árulnak Leányfalun. Az érték levezetése látható ide klikkelve.
3. Milyen gazdagok lettünk!?
Idézet kimásolva: "Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 189/2005. (IX. 30.). számú határozata: Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy amennyiben az ingyenes vagyonjuttatás keretében a Sorg villa tulajdonjogát megkapja az önkormányzat a Kincstári Vagyonügynökség által benyújtott mellékelt lista alapján a Sorg villa berendezési tárgyait meg kívánja vásárolni."
Miközben a strandon már javában termeljük az adóságainkat. És ismét gyűjtögetjük kifosztóinkat (lásd a Castrum Kft történelmének privatizációs és ide vonatkozó részleteit), az olyan igazgatókat, akik tízmilliós nagyságrendű lopásokat hagynak maguk után.
4. 2006. januárban kezdeményezzük a 2100 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését. (Idézethez klikk ide) Vajon honnan szereztük a bátorságot ahhoz, hogy ami nem sikerült a Kincstárnak műemléki terheltség nélkül, az most Leányfalunak sikerülni fog?
5. Leminősítő eladási kísérletek
Lehet, hogy onnan volt a bátorság, hogy a vevő már ekkor csak arra várt, hogy a képviselő testület az igényeinek megfelelően alacsony árat, 300 MFt-ot szabjon ki?  Szerencsére az adásvételt a falu közvéleménye megakadályozta. De a leértékelés elkötelezettjei azóta is az épület rossz látványát, a műemléki terheltséget hangsúlyozzák, hirdetik. Még el sem ült a faluban a botrány, az új képviselők tájékozatlanok, és máris görgetik tovább a a hatalmas vagyon értékesítését. Annyi különbséggel, hogy a korábban a gazdasági bizottsági elnöke, mammut cégnél volt kereskedelmi igazgató most polgármesteri minőségben van jelen. Hogy-hogynem, két szakértőnek tartott képviselő véleménye alapján Loszmann János ellenében, Varga Dénes gazdasági szakértő véleményét semmibe véve nem kértek új, projekt-centrikus .értékbecslést. (részletekhez klikk ide!). Leányfalu életében nem először történt nagy gazdasági esemény a választások heteiben. A régi testület már korlátozott a döntésben, az újak pedig azt sem tudják, mi van körülöttük.
6. A mai marketing előkészítése
A következő lépés már a 2006-2010-es ciklusban történt. Amikor az eladás úgymond megsegítéséhez tanulmányt készíttetett a településfejlesztési bizottság a műemlékről. Csak éppen ez a tanulmány semmit nem foglalkozik az ingatlan legfőbb értékével; a telek beépíthetőségével. Tehát a mindenkori vevő jogi bizonytalanságban marad azzal, hogy mit enged meg majd neki a műemlékvédelem és mit az építési hatóság.

2010.08.25.

A Sorg-villa önkormányzati tulajdonba kerülésének kezdeményezése

Idézet kimásolva: "Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 1/2006. (I. 06.). számú határozata:... 2100 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését kezdeményezi. Az ingatlant Leányfalu Nagyközség Önkormányzat az 1992. XXXVIII. törvény 109/K. § (9) bekezdésében meghatározott önként vállalt közművelődési önkormányzati feladat ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni. Az ingatlan önkormányzati tulajdonba adása esetén önkormányzatunk az 1990. évi 65. tvr.-ben megfogalmazott feladatok közül településfejlesztési, idegenforgalmi vonzerő javítása, sporttelep létesítése, építési telkek kialakítása és szociális bérlakások létesítése vagy építészeti múzeum és kistérségi tájékoztató központ céljára kívánja felhasználni.
Az önkormányzat vállalja, hogy az ingatlan önkormányzati tulajdonba maradása esetén, az ingatlan tulajdonba adásától számított 5 éven át évente, a tárgyévet követő év első felétől kezdődően tájékoztatja a KVI-t a hasznosítási cél megvalósításáról."

Kivonat az önkormányzat 2006. november 15.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből

Magyarázat az alábbi 4-es napirendi pont tartalmának részleteihez
- itt szentesítették azt, hogy a Sorg-Villa nem is olyan nagyon értékes, nincs szükség új értékbecslésre,
- a jegyzőkönyv egészének tartalmából látszik, hogy Varga Dénes elismert szakértője ennek a társasaságnak, mégis semmibe veszik az itt kifejtett véleményét,
- a szavazás Loszmann János kivételével elutasítja az új értékbecslés megrendelését (nyilvánvalóan azért, mert az előző is félmillióba került), azaz elfogadja a korábbi körülményeket,
- még a polgármester is az előterjesztő, azaz maga ellen szavaz, pedig nem volt szokása célirányos cselekedeteit nemhogy megváltoztatni, még befolyásolni sem hagyni. Viszont az előző ciklusban a gazdasági bizottság elnökeként meghatározó szerepe volt az eljárás irányításában.
- tehát a két szakértőnek láttatott ellenvéleménnyel egy előre koreografált döntést szültek a szavazógépből. Ezt a megállapítást egyes képviselők később alátámasztották azzal, hogy nem gondolták, hogy rossz döntést hoznak. Mások minden erővel igyekeztek bizonyítani a Sorg-villa ingatlan értéktelenségét.

- az új képviselők mentségéül szolgál, hogy első munkaértekezletükhöz még semmiről nem tudhattak kellő mélységben tájékozódni, nyugodt lelkiismerettel fogadták el az előző ciklusból továbbkerült illetve ott résztvett köztiszteletű és a szakértőnek ismert személyek véleményét.

4./ napirendi pont
A meglévő Sorg-villa értékbecslések kiegészítése a projekt céljainak megfelelően
Várady-Szabó Mihály polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Sorg-villa értékének felbecsülésére 2 ajánlatot kértünk be. 2006. augusztus 29. –én az OTP Ingatlan Zrt (díja: 190.000 Ft +Áfa)., 2006. szeptember 19. –én, a Hungavent Pénzügyi és Befektetési Tanácsadó Kft. (díja: 240.000 Ft +Áfa ) elküldte értékbecslését.
A két értékbecslés Áfa –val együtt összesen 516.000 Ft –ba került.
Mind a két értékbecslő leírta, hogy a funkciók változása esetén, pl. a telkek kialakítása esetén az értékbecslés szerinti ár változhat.
Mivel nem egyszerűen értékesíteni, hanem hasznosítani szeretnénk a villát, vagyis feltételeket kívánunk szabni a befektetők felé, kidolgozunk egy projektet, mely alapján hirdetjük meg a villa hasznosítását. Annak érdekében, hogy az értékbecslések harmonizáljanak a projektben rögzített feltételekkel, kiegészítő értékbecslést célszerű elkészíttetni.
Javaslom, hogy a 2 értékbecslőt kérjük fel, hogy a PROJEKT céljait figyelembe véve készítsék el értékbecslésüket az eredeti értékbecslés kiegészítéseként.
Előzetes árak: OTP esetén 300.000 Ft +Áfa
Hungavent esetén eredeti ár 60%-a +Áfa

Cs. Kovács Gabriella képviselő: nem értek egyet az értékbecslés kiegészítésével.
Loszmann János képviselő: a hasznosítást kellene kidolgozni. Utána javaslom az értékbecslést.
Vancsó Géza alpolgármester: véleménye szerint újabb értékbecslésre nincs szükség.
Varga Dénes : szakértővel való tárgyalást javasol. Szerencsétlennek tartja, hogy ugyan azok a cégek kapjanak megbízást értékbecslésre, mint akik már azt elvégezték.

A képviselő-testület 1 igen 11 nem szavazattal a következő határozatot hozta (szerk. megj.: Varga Dénes nem volt tagaja a testületnek, ezért nem szavazott):


Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület

272/2006. (XI. 15.). számú határozata


Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az értékbecslésre vonatkozó előterjesztést elutasítja.

**********************************************************************

A jóváhagyott értékbecslés előkészítői az ülés 3. napirendi pontjából idézetten:
"a Sorg-Villa Hasznosítási Munkacsoport tagjai: Szinna Gábor, Atzél Ferenc, valamint Zoltai Bence".

Vízmosásaink sorsa

Talán a pakisztáni katasztrófa, talán a Rám-szakadék kényszerszünete ismét előhívta a nyilvánosságra egyes leányfaluiak érdeklődését. De szeretném nyomatékosan felhívni a figyelmet arra, hogy ez a probléma sokkal nagyobb, mintsem elvárjuk a többségében Leányfalun keveset tartózkodó szomszédainktól a vízmosások kitakarítását, karbantartását. Aki foglalkozik talajmechanikával, az tudja, nem az a kérdés, szakadnak-e tovább a vízmosások, hanem az, hogy mikor lesz megint olyan esős időszak, mint amilyen elősegítette az eddigieket. Számunkra pedig az a kérdés, gondoskodtunk-e évekkel korábban a nem csekély anyagi, erőbeli és időbeli ráfordítást igénylő megelőző munkálatokról. Had ajánljak a leendő képviselő testület településfejlesztési felelőseinek figyelmébe egy korábbi javaslatot (klikk ide!). Nyolc évvel ezelőtt is elő lett terjesztve a téma, de arról nem maradt dokumentumom. 10 évvel ezelőtt Visnyovszky professzor tanulmányban mérte fel a helyzetet. Mintegy 200 MFt-ra becsülte (akkor) a veszályállapot megszüntetését. Az akkori településfejlesztési bizottsági elnök reakciója az volt "ennyi pénzünk nincs, tehát ezzel a témával nem kell foglalkozni". Fél év múlva leszakadt a Vadrózsa utca 60 m-es szakasza. A hagyomány úgy tűnik, öröklődött. Szinte évente jelzem a hozzáértő alpolgármesternek, a polgármesteri hivatalnak, hogy a DMRV Rt hanyag munkaárok visszatöltési gyakorlata miatt előbb-utóbb teljesen tönkremegy a 11-es út Sorg-villa előtti szakasza. A válasz mindig ugyanaz, hogy a 11-est nem a falu kezeli. Ez tény - mondom -, a falu "csak" jár(na) rajta.