LEÁNYFALU-n laktak, laknak, idejüket töltötték

LEÁNYFALU-n <a href="http://www.georeal.webzona.hu/lanyfalu">laktak, laknak, idejüket töltötték</a>
mintegy kétszáz neves személy ismertetőjét éri el a képre klikkelve

A Sorg-villa önkormányzati tulajdonba kerülésének kezdeményezése

Idézet kimásolva: "Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 1/2006. (I. 06.). számú határozata:... 2100 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését kezdeményezi. Az ingatlant Leányfalu Nagyközség Önkormányzat az 1992. XXXVIII. törvény 109/K. § (9) bekezdésében meghatározott önként vállalt közművelődési önkormányzati feladat ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni. Az ingatlan önkormányzati tulajdonba adása esetén önkormányzatunk az 1990. évi 65. tvr.-ben megfogalmazott feladatok közül településfejlesztési, idegenforgalmi vonzerő javítása, sporttelep létesítése, építési telkek kialakítása és szociális bérlakások létesítése vagy építészeti múzeum és kistérségi tájékoztató központ céljára kívánja felhasználni.
Az önkormányzat vállalja, hogy az ingatlan önkormányzati tulajdonba maradása esetén, az ingatlan tulajdonba adásától számított 5 éven át évente, a tárgyévet követő év első felétől kezdődően tájékoztatja a KVI-t a hasznosítási cél megvalósításáról."