LEÁNYFALU-n laktak, laknak, idejüket töltötték

LEÁNYFALU-n <a href="http://www.georeal.webzona.hu/lanyfalu">laktak, laknak, idejüket töltötték</a>
mintegy kétszáz neves személy ismertetőjét éri el a képre klikkelve

Nem lettem bűnelkövető!

Szabad ezt a blogot olvasni, lehet velem szóbaállni. Papírom van róla! Igaz, még fellebbezhetnek - nem a saját pénzükből tennék! -, de azért csak van egy tőlem független állásfoglalás arról, hogy a figyelemfelkeltés nem bűn. És megszűntem büntető eljárás alatt álló személynek lenni!

A Szentendrei Városi Bíróság az ellenem a Leányfalu Nagyközség Önkormányzata által becsületsértés vétsége miatt indított büntetőeljárást - "... , mivel a feljelentésben írott cselekmény nem bűncselekmény, megszüntette."

"... a feljelentésben írott magatartás törvényi tényállási elemek, így a konkrét személyre vonatkoztathatóság, illetve a becsület csorbítására alkalmas jelleg hiánya okán nem alkalmas a Btk. 180. § (1) bekezdésében írottak szerinti becsületsértés vétségének, illetve a Btk. 179. § (1) bekezdésében írott rágalmazás vétségének megállapítására sem, ..."

No comment - a feljelentést kreáló, minket, a falut minden ügyünkben képviselő ügyvédnek, aki mellesleg a strandigazgató apósa (lásd ide klikkelve a jegyzőkönyvben a feljelentés szövegét, eredetét, és "egyöntetű" testületi elfogadtatását, 2011. szept., utolsó, 7. napirendi pont). A megkifogásolt eredeti (2011. aug.) írásomhoz pedig klikk ide.

"Nyomatékkal mutat rá a bíróság arra, hogy a becsület csorbítására alkalmas jelleg nem a sértett szubjektív megítélésén múlik, hanem objektív körülmény. A magánvádlóknak (szerk. megj.: nem ügyészségi) semmilyen magatartást nem tulajdonító véleménynyilvánítás, a közbeszerzési törvény rendelkezéseinek és 'szellemének' idézése és kommentálása, egy beruházással kapcsolatban egyes műszaki tartalom hiányosságának kritikai említése becsület csorbítására nem alkalmas." (szerk. megj.: az említés akkor sem alkalmas becsület csorbítására, ha maga az említett hiányosság igen!)

Köszönöm Bíró úr, hogy megerősített abban a hitemben, hogy erkölcseim és munkakörülményeim révén autodidakta fejlődött jogérzékem nem hagynak cserben akkor sem, amikor a személyes és kollektív felelősségre kívánom ráirányítani a közvélemény figyelmét. Semmiképp sem bosszúból teszem, hanem az ismétlődés, folytatás megakadályozásáért. Védekezésem és korábbi kiegészítő magyarázataim ezt a bírói ténymegállapítást járták körül itt http://mittelwelt.blogspot.com/2011/10/helyreigazitas-helyett.html és itt http://prokontraleanyfalun.blogspot.com/2011/10/szavak-es-ami-mogottuk-van.html

Kérem kedves olvasóimat, vigyék hírül a nem internetező ismerőseiknek is ezt az információt. Legalább akkora körben, mint amekkorát feljelentőim képeztek a becsületsértéssel való megrágalmazásomról.

Tóth Béla 2012.05.17.

Megjegyzés:  másodfokon jogerős határozat született, a feljelentésben foglalt véleménnyilvánítás és közzététel sem nem becsületsértő sem nem rágalmazó.