LEÁNYFALU-n laktak, laknak, idejüket töltötték

LEÁNYFALU-n <a href="http://www.georeal.webzona.hu/lanyfalu">laktak, laknak, idejüket töltötték</a>
mintegy kétszáz neves személy ismertetőjét éri el a képre klikkelve

Az adózási morál érmének másik oldala (1)

Megjelent a központi újságunk legfrissebb száma. Benne, polgármesterünk dörgedelmei az adózási morálról. Benne, hogy a pellengér óta megugrott az adó nemfizetés mértéke. Számomra ez azt jelenti, hogy az erkölcsös viselkedésre kevésbé fogékonyak rájöttek: - következmények nélkül lehet adótartozásuk. Mert az, hogy felszólítást kapnak, az nem következmény. Ahogyan korábban jeleztem (januári előzményekhez klikk ide, és onnan tovább), Budapesten a becsületkasszába mintegy fele-fele arányban hajlandók befizetni, vidéken a  rendesen fizetők 70 %-ot tesznek ki. A leányfalui ingatlanoknak egyharmadát lakjuk, a többi lényegében budapestiek tulajdonában van. De ezek a gondolatok az érem arc-oldalához tartoznak. Nekem kevés személyre szóló információm van a adó megfizetésével kapcsolatban. Ezeknek több, mint fele nemfizetés. És ez az érem írásos, azaz bürokrata oldala, mert minhárom, általam közelről ismert  esetben az adós menhető.

2002. körül foglaltuk helyi rendeteltbe, hogy az adótartozást a hivatal jelzálogként terhelje az ingatlanra. Az idézett korábbi polgármesteri hivatali tájékoztatás arról számolt be, hogy nagyon kevés ilyen "büntetés"-re került sor. Azért tettem idézőjelbe a büntetés szót, mert bár a közvélemény büntetésnek éli meg, valójában a biztos  befizetési fedezet megteremtéséről van szó. Rendesen a jelzálog értékét időnként a kamatokkal növelni kellene. És piaci kamatokkal, hiszen az önkormányzatnak a hiányt a piacról felvett hitellel kell pótolnia. A többi adófizető zsebéből fizetett kamatterhekkel.

A fent idézett linknél már korábban említettem az egyik ilyen esetet. Utánanéztem pontosabban a földhivatalban az ügynek. Az tűnt fel nekem, hogy a földhivatal elutasította az önkormányzat jelzálog bejegyzési kérelmét. Feltételezhettem, hogy az adótartozás miatt akarta jelzáloggal megterhelni a telket az adóhivatalunk. De!
a) A tulajdonjogi bejegyzés az 1800-as évek végén keletkezett, amikor még a néven kívül mást nem rögzítettek a telekkönyvbe.
b) A polgármeseri hivatal által küldött dokumentumbban jelzálog terheltjének ez a körülbelül 140 éves személy volt megnevezve - aki akár sok-sok szerencsével még élhetne is,
c) A terhelt lakcímének - személyének egyetlen azonosítójaként - az ominózus leányfalui telek volt megjelölve, ahol épület még soha nem állt. Megjegyzem, már tíz évvel ezelőtt is, és most is jeleztem a jegyzőknek a népszámlálás alkalmával, hogy van jónéhány olyan bejelentkezési cím, ahol fákon kívül semmi sem emelkedik ki a földből.

Hogy mit jelentenek a fenti tények? Azok számára, akik járatlanok az államigazgatási feladatok körében:
- mindenekelőtt évről-évre mennek ki nemlétező lakcímre nemlétező személyeknek adófelszólítások, mert a hivatal nem gondoskodik arról, hogy létrejöjjön a valódi kontaktus az ügyfelével. Hogy a "Címzett ismeretelen" visszajelzéssel mit csinálnak, nem tudom. Ebből eredően hibás a behajtható adók kimutatása, a költségvetés bevételi oldala.
- az előző bekezdés alapján  alapos okkal felétételezhető, hogy a bevallások felülvizsgálata sem történik meg. Ha valaki a kivetett adó megfizetésétől is merészkedik távoltartani magát, akkor mi a valószínűsége annak, hogy a bevallásában nem hamis adatokat szerepeltet? Szentendrén megindult valami normalizáló folyamat. Volt olyan ügyfelem, akit felszólított a hivatal, hogy nem az az épület szerepel a nyilvántartásban, ami a telkén található. Hogy ezt az építési engedélyek utólagos felülvizsgálata alapján, vagy az űrfelvételek alapján tette, nem tudom. De van eszköz az ellenőrzésre. Ma már a helyszínre sem kell menni. Csak akarni kell, és kicsit érteni kell az ellátandó feladathoz, hogy a megfelelő munkatársak, erőforrások segítsék elő a megoldást. Igaz, kinek érdeke a megoldás? Az adófizetőknek. És mit tesznek érte? Mit tehetnének érte? Gondoskodhatnának arról, hogy olyan személyek intézzék ügyeiket, akik azon dolgoznak, hogy kevesebb legyen az adó, a tartozás, és javuljon az életterük.
- azt jelentik a tények, hogy az ügyeinket intézők itt csináltak valamit a probléma megoldása érdekében, de nem megoldották a problémát. Az ország összes baja abból származik, hogy a dolgok maguktól is mennek, de ahhoz, hogy jól menjenek, mindenkinek szívvel lélekkel, és elkötelezett hozzáértéssel kell tenni a dolgát. Persze, ha az embernek két kézzel kell kapaszkodnia a székébe, nehogy munkanélkülivé váljon, akkor a szívvel-lélekkel hozzáállás mozgatója nem a feladat eredményessége lesz, hanem a jövedelem bármiáron való megszerzése.
- az említett példában a tulajdonos nélkül maradt telket a szemfüles szomszéd elbirtokolta. Pedig a tulajdonos nélkül maradt telek tulajdonjoga az önkormányzatra ill. az államra szállna. Ha gondoskodna róla. No comment. Illetve nem akarom annyiszor ismételni magam. Bízom, benne, aki idáig elolvasott, érti, mi minden tanulság van ebben a bekezdésben.

Tóth Béla 2012.05.22.

Megjegyzések:
2012.05.23.  B.E.: Aki nem tud fizetni az becstelen? Más az értékrendünk.
T.B.: Tény, hogy az adót rendesen befizetők között is van becstelen. Ismerek olyat. A hátralékokat olyan vonatkozásban nevezten "a becsületesek terhének", hogy a hátralékok tömeges volta, hosszú ideje fennálló volta, a szégyentábla hatására jelentősen megnövekedő volta azt jelzi, hogy a többségnél elsősorban erkölcsi, és csak másodsorban megélhetési jelenség. Érdekes lenne megmérni, mit szólnának ezek az adósok, ha egy cigány elemelné a tárcájukat, egy levél hátrahagyásával, hogy a purgyénak kellett éhenhalás ellen. De nem most, amikor ezt olvassa, hanem ha valóban megtörténne. Ugyanis az önkiszolgáló hitelezéssel szemben ott a banki hitelfelvétel lehetősége. Miért vagyok köteles én fizetni a kamatot azért, mert más nem kellő gonddal gazdálkodott? Ezt most a szomszédaimtól kezdve a miniszterelnökeinkig értem. Nem azért építjük a kapitalizmust, a demokráciát! Állítólag az önszabályzó és mindenre gyógyír.