LEÁNYFALU-n laktak, laknak, idejüket töltötték

LEÁNYFALU-n <a href="http://www.georeal.webzona.hu/lanyfalu">laktak, laknak, idejüket töltötték</a>
mintegy kétszáz neves személy ismertetőjét éri el a képre klikkelve

Emlékezzünk Makovecz Imrére!

Szomorú hír volt a héten, hogy elhúnyt Makovecz Imre.

Iskolájának különleges, mindenkit gyönyörködtető, historizáló megoldásai Leányfalu néhány épületén is hirdeti halhatatlanságát.
2011.09.30.

(a leányfalui  kép hirdetőportálról lett átvéve)

Szégyenlista vagy útépítés?

Sok más eldöntendő kérdés között helye van ennek a kérdésnek is a falunkban. Különösen azért, mert legtöbbünk a háza előtti útja érdekében veszi a fárdságot odaklikkelni, ahol gazdasági helyzetünkről olvashat valamit. Bár sejti, hogy valahol az ő választópolgári megnyilvánulása is benne van az eredményben, még információt keresni sem fárasztja magát négy éven át. Majd néhány szórólapról kiválogatja azokat a mondatokat, melyek megerősítik hitét. A kifejtéshez klikk ide.

Tóth Béla 2011.09.27.

Köztájékoztatás a költségvetésről


A féléves kiadások az időarányos költségvetési összeg negyedével lettek túlteljesítve.

Olvasom Leányfalu önkormányzatának havilapja szeptemberi számában. Nos, ne szó szerint keressék, mert odaírva így találják - "a (féléves) kiadások főösszege: 324.636.000 Ft".

Az összehasonlításra alkalmas költségvetési számot viszont a 2011.02.14-én tartott testületi ülés jegyzőkönyvében találhatjuk úgy, mint az éves költségvetési főösszeg 524.210.000.- Ft fele, azaz 262.105.000.- Ft.
Hogy ez magyarul mit jelent, klikk ide!

Tóth Béla 2011.09.26.

Utózönge a "Ripacsok"-hoz

Mély tisztelettel adózom mindenkinek, aki szűk hazája érdekében nem sajnálja fáradozását. Külön tisztelet azoknak, akik ingyen teszik. Nagyon örvendetes, hogy dugig telt ház előtt volt utóbbi előadásuk. Örvendetes, hogy jó néhány, a kultura terjesztésében elkötelezett honfitársunk képes megmozdítani településünk lakosságát, bizonyítani hasznosságát a művházunk megújulásának.
 A teljes cikkhez klikk ide. Benne központi újságunk szerkesztőjének szerepéről, a faluház gazdasági körülményének vitájáról, a leányfalui marketing szemléltetéséről.

Hol rontottuk el?

Kérdezte az újság (no nem a központi!) (5) Loszmann János képviselő úrtól augusztusban. Nekem vannak más válaszaim is. Aki pedig európai utat akar még életében a háza elé építtetni, európai települést szeretne maga köré itthon, az elgondolkodik a kérdésen, a válaszokon, és a tennivalóján.

Szerintem alapvetően a hittel van a baj. Azt hisszük, aki a nyájunkba tartozónak vallja magát, az mindenben jó. Azt hittük, aki jól tud költekezni, az jól fog tudni pénzt csinálmi akkor is, amikor már a régi kapcsolatok nem működnek. Azt hitték, a Sorg-villa és tsai csak mozdíthatók lesznek egy ciklus alatt, akkor is, ha semmit nem tesznek az állagmegóvás és a kellősítés érdekében. Azt hitték, a strandot elég "közös erővel életben tartani", mert a messziről jöttek csak nem tudják felélni az összes hozadékot. Azt hiszik, ha nem kellő gonddal felügyelnek egy intézményt, akkor az magától képes a maximumot szolgáltatni a tulajdonosának. Azt hiszik, hogy a tulajdonlás önön magától teremti meg a versenyképességet a tulajdonosnak. Legfőképpen azt hiszik, ha valakit megválasztottak vagy beválasztottak, annak ettől bebetonozott polihisztor esze teremtődik.

Én pedig állítom, ha továbbra is azt hisszük, nem kell számtalan referencián keresztül meggyőződni arról, kit válasszunk, akkor addig írhatjuk a vargabetűket a kátyúink körül, amíg az evolúció nem talál helyettünk megfelelőt. De ne feledjük, a referencia kívülről kell, nem önfényezésből. Tehát a referenciát le is kell ellenőrizni. Az ellenőrzés pedig idő és fáradság nélkül sehol nem ad reális eredményt.

Tóth Béla 2011.09.12.

Szigorúbb gazdálkodás kellene

Mondta az újságnak (4) Loszmann János képviselő úr, az önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának elnöke és a strand felügyelőbizottság tagja. Árpi hozzátette, hogy gyengül az adófizetési morál.

Emlékszem, korábban konkrétabban is fogalmazott János. Miért levelezik a Polgármesteri Hivatal a polgárokkal tértivevényesen? Elég lehetne a fizetési felszólításokat tértivevénnyel kiküldeni. A nagyon nagy többség törvénytisztelő. De mindig az utóbbiak szívják meg, néhány szélhámos miatt - fogalmazzuk fiatalosan. A többi képviselő úgy látszik, nem olvasta azt az újságot. Polgármester úr pedig valahol azt válaszolta, 300 eFt a mi költségvetésünknek nem tétel. Engem pedig az is bosszant, amikor négy borítékot veszek át egyszerre a postástól, ugyanabban a témában, ugyanattól a polgármesteri hivataltól, ugyanattól az adóügyi csoporttól (most nehogy azt higgyük, hogy Pajorné Olgin múlik) a feleségemnek, lányomnak, nekem és a cégünknek címezve. Ha nem lenne számítógépes a világ, akkor is bosszantana. Szentendréről, Balatonföldvárról sima levél érkezik.

Más. A balatonföldvári városgazdálkodásnak ma küldök egy faxot, hogy vágják le a parlagfüvet a telkemen, holnapután itt a számla - sima levélben -, hogy elvégezték a fűkaszálást. 13.000 Ft ezer négyzetméterre. Nálunk mennyi német és budapesti telektulajdonos nem tud eleget tenni az ingatlanja körüli rendbentartási kötelezettségének! Erről a témáról is írt a leányfalui média. Igaz a Móricz családra kihegyezve. Igaz, a szerzői jogdíjukban kotorászva. Igaz, mióta leányfalusi eszemet tudom, a falu tőlük várta a világhírnév turisztikai értékké konvertálását. Igaz, itt a fűkaszálási vállalkozás sem a falut gazdagítaná.

Azt pedig szeretném a központi sajtótól kérni, számoljon be hivatalosan az adózási morál részleteiről. Benne arról, mennyi adótartozást terheltek már ki jelzálogra? Igaz, a jelzáloggal való megterhelésnek is van költsége, amit a nemlétező cash-ből kellene fizetni, ami ki tudja, mikor térül meg. De egyszer megtérül! Nem úgy, mint a kamat. Persze az adósságbehajtásnak vannak más módszerei is, csak azok még kevésbé népszerűek a választópolgárok körében.

Tóth Béla  2011.09.10.

Jobban már nem adósodhatunk el.

Írja az újság (3). A Képviselőtestület 43 MFt maximumot hagyott jóvá. Aki elolvassa (mosr már olvashatja) az ülés jegyzőkönyvét, láthatja a valódi okot: az OTP nem hajlandó a költségvetés főösszegének 12-ed részénél több folyószámlahitelt nyújtani. (Megjegyzendő: másfajta adósságunk is van)

Érdekes, mennyi mindenben megy a szembe a kormánypolitikával a mi kormánypártinak hitt testületünk (lásd a korábbi cikkeket)! Orbán óriási lépésekkel törleszti az adósságot, hogy az adófizetők pénze ne az idegen érdekeltségű bankok zsebébe vándoroljon át. (Az idegen érdekeltségű hangadók gyalázkodása ellenére.) Mi pedig azt is felvennénk, amit már nem adnak. Pedig a kamatterhünk sokkal nagyobb, mint a Sorg-villa fenntartására fordított összeg. Pedig a Sorg-villára (értelmesen) költött pénz megtérülne. A kamat pedig számunkra haszontalanul vándorol a bankár zsebébe. Mármint a folyószámlahitel kamata. Azzal a bankár nem vádolható, hogy olyan dologra vettünk fel kölcsönt, ami soha nem termeli meg az árát (mert ilyen dolgot képtelek vagyunk kitalálni, megvalósítani, hiába van aranyat tojó termálvizünk, hét hektár építési telkünk)

Itt jegyezném meg, engem zavar, amikor valaki büszkén kiemeli, hogy a beruházása Európa-támogatásból valósult meg. De azt a pénzt (meg valamivel többet) a mi adófizetőink befizették Európa kasszájába! Csak Európa döntötte el, mire adta vissza! Lássuk már a dolgok lényegét! Ne csak nézzünk, mint .... A 4-es Metrónak azt a részét, amit Budapest nem hajlandó állni, fizeti a nincstelen nyírségi is, aki talán életében nem fogja látni. Két csatornán is. Az országos büdzséből, és az Európának átutalt adójából. Hogy európai kocsikat vehessünk. Nem ám Győri Vagon és Gépgyárat, Rába traktort fejleszteni! Audinak, kóreaiaknak rabszolgákat tenyészteni lett volna lehetőségünk, ha belerokkanunk az adósságba.

Megnyugtató lehetne Loszmann képviselő úr azon mondata, miszerint a képviselő testület úgy döntött, ingatlan eladásból folyószámla betömködés nem történhet. Attól függ, kinek a kezében! Egy példával jobban tudom illusztrálni félelmemet. A szoc. segélyre szorulók természetben (nem pénzben) nyújtott támogatása ellen érvelők egyetlen jogos érve az, hogy amit természetben nyújtunk (gyerekézkeztetés, élelmiszerjegy stb.), azt nem kell a családi kasszából állni, azaz el lehet inni. Tehát nem az elnevezés a lényeg, hanem a fékentartás.

Mondják sokszor, az kritizáljon, akinek megoldása is van. Én már sokszor (úgy tűnik nem elégszer) hívtam fel a figyelmet Leányfalu gazdálkodásának alapvető problémájára. Itt, most csak röviden utalok rá. Leányfalu ingatlanjainak mintegy egyharmadában lakunk. Az ebben lakók száma alapján kapjuk az állami apanázst. A költségeink az iskola kivételével a három harmad mértékkel arányosak. Ha a kétharmad fedezetlenségének egyensúlyát nem teremti meg a testület, nem tud egyenesbe kerülni. Akkor sem, ha város lenne a nevünk. Én javasoltam tehermentes megoldást ezeken az oldalakon. De képviselőink a kényelmetlenséget sem hajlandók felvállalni. Rendszerváltásunk első három ciklusában olyan polgármesterünk volt, aki egy dolgot keményen kézbentartott. Fedezetlen kiadáshoz nem járult hozzá. Az említett kényelmetlenség elkerüléséhez felvállalta a szegénység kategóriáját. De messze elkerülte a fizetésképtelenség szégyenét és terheit. Szinna Gábor polgármester úr által felvett strandfejlesztési hitelek pedig - melyek a vízforgatók létesítésének törvényi kényszerítése miatt merültek fel -, megtérülhetnének, ha rentábilis gazdálkodást és nyereségtermelést követelnénk az igazgatótól.

Tóth Béla 2011.09.08.

Megjegyzés:
1. "az önkormányzat nem üzleti vállalkozás" - írta az egyetlen pártszínekben induló képviselőnk a lapjában (aminek szerkesztőjéről zárt ülésen döntöttek). Teljesen igaza van. Csak az adóforintjaink elköltésével foglalkozik, többnyire a megkérdezésünk nélkül. 2011.09.08.
2.  Ami megjegyzéseket a facebook-on kapok, nem teszem a kirakatba (, mert nem rólam szólnak). 2011.09.09.

Azt írja az újság...(2)

(mármint Árpi), hogy a gazdálkodás és a gondtalan (vagy gondatlan?) költekezés között van némi különbség.

Mivel a strand a falu egyik lehetséges bevételi forrása lehetne a falunak, próbáljuk meg megítélni, az ottani gazdasági események melyik kategóriába sorolhatók. Bár a gondtalan jelző túlzás, mert gondosan megválasztott elkendőző mondatok jelennek meg a www.leanyfalu.hu portálról a jegyzőkönyvek menüpontból letölthető májusi, a strand gazdasági beszámolójáról szólő önkormányzati jegyzőkönyvben. Különösen, ha az előző évi beszámolóval hasonlítjuk össze. Pedig a beszámolót készítő személy ugyanaz volt, csak az eredmény származott más tollából. Előljáróban megjegyzem még, nem valakinek a sikertelenségét akarom kipellengérezni. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy próbálja már összeszedni magát az önkormányzat, és valamiféle elvárást megfogalmazni, megkövetelni a gazdálkodási lehetőségeivel szemben. Nem csak várni a sültgalambra az állambácsitól. Illetve a Sorg -villától.

"Az új ügyvezetésnek a gazdálkodás minőségének javítása érdekében tett erőfeszítései egyre több megoldandó problémát hoz felszínre, melynek megoldására láthatóan nincs anyagi fedezete a Fürdőnek.”- olvashatjuk a beszámolóról írott jegyzőkönyvben. Gyönyörű mondat! Tekintettel arra, hogy az összehasonlításul vett előző évhez képest minden területen romlottak az adatok, a vezetés erőfeszítéseit csak úgy lehet értelmezni, hogy önmagukkal erőlködtek problémákat csiholni. Annak érdekében, hogy legyen indok a falu zsebében kotorászni. Vegyük észre, hogy a bérjellegű kiadások tetemes megemelése mellett a legnagyobb létszámú részleg, az úszómesterek vállalkozásának költsége mégis nőtt a tervezetthez képest 4,2 Mft-al. És akkor azon tépelődünk, hogy a polgármester gazdasági bizottsági jóváhagyás nélkül felvesz 2,5 Mft hitelt?! Akinek van némi gazdasági ismerete, tudja, hogy az alvállalkozásba adás mindig többe kerül. A saját érdekében működő vállalkozás csak azt adja ki allvállalkozónak, aminek végrehajtásához nincsennnek meg a saját képességei. Úszómesterekkel a környéken Dunát lehet rekeszteni. Csak nem kellene lustának lenni foglalkoztatni őket. Remélhetőleg az igazgató úr fürdővezetővé való kitaníttatása (a falu pénzén) meghozta a szakmai megfelelőséget (lásd korábbi cikkekben).
(folyt. köv.)
Tóth Béla 2011.09.07.

Megújult a központi internetes portálunk.

Megújult a www.leányfalu.hu vettem észre ma reggel. Első ránézésre sokkal olvashatóbb, áttekinthetőbb és "leányfalusibb". Azaz megjelenése szembeötlőbben utal Leányfalura, mint a régi. Ez azt hiszem, sokunknak örvendetes változást jelent. Bár a 2000. körüli felvezető animáció művészisége (úgy tudom Mosonyi László alpolgármester úrnak köszönhetően) talán megmentésre érdemes lenne. Az akkor nehézkes betöltődés a 14,4 kbaud-os modemekkel a mai megavilágban már nem jelentene hátrányt.
Ebben az új megjelenésben megtalálható végre a régen várt strandi gazdasági beszámoló a a májusi jegyzőkönzvben. Mit ne mondjak, jóval kurtább, mint az egy évvel korábbi. Első olvastara nem tudom bővebben értelmezni a korábbi megjegyzéseimnél, de igyekszem mielőbb pótolni a közérthetővé fordítást. Tóth Béla 2011.09.06.

Magyargyalázás egy Kossuth-díjastól

A szabadság csúcsát magukénak követelô önelégült hordószónokok (lásd: http://hunhir.info/?pid=hirek&id=44793 ) láttán kezdem szégyelni magam a fiatalok elôtt. A mi idônkben ezekrôl hittük, hogy a rendszerváltás szóvivôi. Valószínû, hogy az ilyen tévhitek miatt haladunk többet hátra, mint elôre? Most azzal áltatom magam, hogy csak egyes személyek. kóros elfajulásáról van szó.

Ellenben, ha a Leányfalut jobbítani szándékozók továbbra is szó nélkül mennek el a kormánypolitikát mind jobban és mind fékeveszettebben gyalázkodó megnyilvánulások mellett, akkor esélye sem lesz a falunak megszabadulnia az egyes, magát jobboldalinak vagy szimpatizánsának mutató tehetségtelen képviselôitôl.