LEÁNYFALU-n laktak, laknak, idejüket töltötték

LEÁNYFALU-n <a href="http://www.georeal.webzona.hu/lanyfalu">laktak, laknak, idejüket töltötték</a>
mintegy kétszáz neves személy ismertetőjét éri el a képre klikkelve

Ne essünk a ló másik oldalára!
Összemosható a világháború és '56?

Öregként, nehezen értem a mai világot. A tegnapi nap emléknappá lett nyilvánítva. De ahány műsorban, ahány híranyagban találkoztam a miérttel, az okok bemutatását annyiféleképp lehetett tapasztalni. Egy biztos, a felemlegetett 700, máshol 800 ezer ember többsége nem volt politikai fogolyként odaát.

A rokonságomból (mintegy 18 férfi) három férfit soroztak be a háborúba. Kettőt szerencséjükre visszarendeltek, mert az egyik vasúti állomásfőnök volt, a másik, hadiüzemben művezető. Az állomásfőnököt már Ukrajnából. Feleségem nagyapját az első világháborúban kapott tüdőlövéssel vezényelték ki. Itt kapott egy másikat, így élve hazajutott.

Két férfit vittek el a rokonságból málenkij robotra. Néhány év után tértek haza, az egyik Szibériából szökve. Mindketten gyáregységvezetők lettek, nem sokkal azután, hogy  megérkeztek. Apámat, és nagyapámat is összeszedték, de egy alkalmas helyen nagyapám lerántotta apámat az útszéli árokba, így megmenekültek. Nem rendeztek hajtóvadászatot utánuk. Utólag közismert volt, hogy előre elrendelt darabszámra szedték össze az embereket az utcáról a műszakváltáskor, azzal a céllal, hogy részt vegyenek odaát a háború utáni újjáépítésben. Soha, senki nem nevezte őket politikai fogolynak. Azt is meg tudtuk érteni, hogy az ottaniak által hadifogolynak nevezetteket messzire, olyan helyre vitték munkaszolgálatra, ahol az átlagosnál keményebb feltételeket kellett elviselniük. Keresztapámat bányaló helyett használták olyan tárnákban, ahová a ló nem fért be. Mindig  mosolyogva mesélt róla, mintha csak egy szibériai kiránduláson történt jó hecc lett volna. Azt mondta, a munkán kívül az őreiknek sem volt sokkal jobb a sorsuk.

Hogy a köreinkben nem mélyült el gyűlölet a málenkij robottal szemben, arra azt hiszem egyértelmű a magyarázat. Az a kétszázezer magyar honvéd, akit Voronyezsig vezényeltek védeni a hont, csak okozott útközben némi kényelmetlenséget az ottaniaknak. Elég, ha mindegyikük csak egy ellenséggel végzett. Akárcsak azáltal is, hogy a mögéjük bújt német önjáró homokzsáknak használta őket.

1970. nyarán, amikor Bakuban (szakmai kirándulás alkalmával) az utca embere kérdésére mondtuk, hogy magyarok vagyunk, azzal kérdeztek vissza: "nyemetckij?", és tanácsosabb volt befejezetlenül hagyni a társalgást. Ki imádkozik azok lelkéért, akik annak az amerikai bombának a társaitól pusztultak el, amelyiket a napokban halásztak ki a Dunából?

Az alábbi német film egyik záró mondata: "Több, mint negyedmillió férfi nem tért vissza. A csontjaik még mindig Sztálingrádnál fekszenek. Összekeveredve félmillió szovjet katona maradványaival."


Vajon mi lett volna, ha a németek győznek? Ők ugyancsak az utcáról szedték össze a miskolci munkásokat, mikor közeledett a front. Ők az asszonyokat is! Utat építeni erdőn, hegyen át a harckocsik számára. Azokat, akik éhen, szomjan húzták maguk után a farönköket. Utána gyalogoltak a környékbeli falvakba élelmet szerezni. Vajon, ha a németek győznek, nem vitték volna munkaszolgálatra a magyart, újjáépíteni Németországot? Pedig ellenük nem mentünk. Nem németeket öltünk.

Tévedés ne essen! Nem arról beszélek, hogy a háborúban elesetteket ne tiszteljék meg azok és utódaik, akik helyett haltak. A szenvedéseket se hagyjuk feledésbe merülni. De ne tegyünk egyenlőséget az '56-ért bűnösök és a háborúért bűnösök között. Többek között azért, hogy most meg a német kollektív bűnösséget enyhítsük. Érdemes végignézni a filmet. Hűen ecseteli a szenvedéseiket, vétlenségüket. De a szembenállókról többnyire "szemérmesen" hallgat.

Az '56-os megtorlások elkerülték a családomat. A forradalom előtt apám barátai sokat jártak hozzánk. Gyerekként részletekkel nem találkoztam. A forradalom alatt bejártak a diósgyőri gépgyárba, állítólag arra vigyázni, hogy nehogy az idegen provokátorok kárt tegyenek valamiben. Egyiküket egy évre börtönbe zárták. Szabadulásakor - újra titokban - eljött hozzánk megüzenni a többieknek, hogy sikerült megállnia, hogy bárkit is beárult volna. Nemsokára meghalt a verésektől elszenvedett súlyos belső sérülések következtében. Egy másik barát elhozta apámhoz a cserkész csapatzászlót, őrizze tovább, mert őt figyelik.

Tehát. Lehet azt hirdetni, hogy Marx Károly bűnös azért, mert Sztálin száz évvel később halomra gyilkolt embereket. De azért a németek oldalán a Don-kanyarig harcoló magyarok tetteiért cserébe kapott eljárásokat is a kommunista terror cselekményei közé sorolni, enyhén szólva történelmietlen.

Tóth Béla 2012.11.26.

Megjegyzés: egy apró bizonyíték arról, hogy az agymosás alapos okkal feltételezhető
A múlt-kor.hu történelmi portál a "Konferencia a második világháború áldozatainak számáról 2011. december 11. 11:55 MTI" cikke ma ezzel a képpel indítva látható

A második világháború viszonylatában egy lapon említeni hősként a lengyel és a magyar elesetteket ... nem is tudom, minek kell nevezni. Egyébként a kép alatti felsorolásból "A visegrádi négyek történelmi hősei 2011. december 6. 17:00 MTI"  cikk nem is teszi, mert a középkortól II. János Pál pápáig tárgyalja a témát. Feltehetően kihagyva belőle a magyar világháborús hősöket. Beleértve a rendszerváltásig növekvő számú partizánokat.

Milyen extrém ötlet a vezetékadó?

Újabb újítás borzolja az újságírók idegeit. Különösen azokét, akik nem tudják vagy nem akarják a dolgok lényegét látni, és féltik, hogy a mamut külföldi cégek egyszercsak faképnél hagynak minket, a lakosságra terhelik a megszorongatásaikat.

Elöljáróban a rövid összefoglaló véleményem. A közműhálózatokon szolgáltató cégek bagóért kapták meg a vállalatokat, ha itt-ott fizettek is a vezetékekért, messze nem annyit, amennyibe a hazájukban került volna egy ilyen beruházás. Az elkapkodott kapitalizmusba való átvezetésünk során a szerződéseikbe nem lett beillesztve koncessziós díj, ami az állami tulajdon hasznosítása után a tulajdonosnak minden normális államban jár. Ezt ezidáig szó nélkül zsebretették. Nincs semmi felügyeleti lehetőségünk arra vonatkozóan, hogy a vezetékek amortizációja a számviteli törvény szerint rendezett-e. Hiszen az állóeszköz átadások, a leltárba vételi értékek sem voltak hitelesítettek.

Közérthetően Leányfalu példáján mutatom be, miről van szó. Igaz, ez kirívó példa, de ahol az állami tulajdon kárenyhítését az előző Orbán kormány elkezdte megoldani, ott sem jártak rosszul a szolgáltatók.

Állami támogatásból és a lakosság pénzén a falu elhatározta, hogy gázhálózatot létesít. Akkor már törvény volt rá, hogy gázhálózatot csak szakmai cég üzemeltethet. A műszaki bonyodalmak elkerülése érdekében a pénzeket átadtuk a területen működő gáz-szolgáltatónak, hogy a kiválasztott vezeték építő kivitelezővel építtesse meg a hálózatot. Ez lényegében rendezetten megtörtént. Majd a szolgáltató a műszaki-biztonsági vizsgálat elvégzése kapcsán befogadta az eszközállományába az összességében 150 MFt értékű berendezést. Hogy ez hogyan lett a leltárukba bevezetve azt nem tudom. Figyelem! Normális esetben a hálózat kiépítését a saját költségén a szolgáltató végzi. Mint ahogyan tették ezt a mobiltelefon szolgáltatók. Részletesebben, dokumentumokkal lásd itt (Klikk ide!).

Ezt követően ugyanolyan áron kapjuk a gázt, mint azoknál az önkormányzatoknál, ahol a hálózat beruházási értékét valamilyen mértékig a szolgáltatónak ellentételeznie kellett. Tehát a mi hálózatunk értéke után nem fizetett beruházási hitel kamatot, szolgalmi jogi terheket, koncessziós terhet. Örüljünk, ha egy esetleges tulajdonos váltáskor átadják a vezetékek felújítási tartalékát. Mert ha nem, az új tulajdonos kénytelen lesz a hiányzó tartalék képzését a gázdíjba belekalkulálni.

Van ám hab is a tortán! Mivel a falunkban sok üdülőingatlan van (2/3) sokan nem kívántak rákötni a vezetékre. De hogy később ne kelljen utat bontani, a leágazásokat elkészíttettük. Mondván, a lakossági hozzájárulást majd akkor fizetik be, amikor rácsatlakoznak. Ennyivel többe került akkor a többieknek, és így a beruházás bekerülése előállt. Az utólagos rákötések hozzájárulását természetszerűleg a falunak kellett megfizetni. A hálózat átadásakor ez a szolgáltató szerződésében (szerencsére, az akkori polgármesternek köszönhetően) külön kitételre került. Néhány év múlva jöttek a hírek a rácsatlakozóktól, hogy a szolgáltató nem akar addig létesítési engedélyt adni, amíg a pénztárába be nem fizetik a hálózatfejlesztési hozzájárulást. Temérdek tortúra után rendeződtek a dolgok.

Az egész eset tanulsága; csak az számíthat az érdekei érvényesülésére, aki meg is védi azt. És most ezt teszi a kormány. Helyettünk.

Tóth Béla 2012.11.21.

Tévedés vagy megtévesztés?

Egyre inkább terjednek híresztelések arról, hogy a vonalkód melyik első három számjegye utal Magyarországra.
Ez átverés vagy tévedés.

Figyelem!
A vonalkód a címke kibocsátóját azonosítja, tehát többnyire azt a kereskedőt, aki majd a pénzt kapja a pénztár üzemeltetőjétől. És nem feltétlenül azonos még a csomagolóval sem. De semmiképp nincs közvetlen kapcsolatban a gyártóval, termelővel.
Egyedül a napokban törvénybe iktatott három szintű jelölő ikon a megbízható!

A hármas védjegyeken (klikk ide!) a  "Magyar termék" megnevezés arra utal, hogy a termék teljesen magyar alapanyagokból idehaza készült, a "Hazai termék" jelentése, hogy összetevőinek legalább 50%-a és a feldolgozás egésze Magyarországon történt. Végül a "Hazai feldolgozású termék" import alapanyagokat is tartalmaz, de feldolgozása hazai.

Az emberi környezet

Mindig szerettem a Vasárnapi Újságot hallgatni, de ma reggel számomra kirobbanó volt.

Többek között az egyik téma a természetvédelem, a minisztérium egyik illetékesével. A riporter tett néhány bátortalan kísérletet a divatos klímaváltozási problémáról beszélni, de a riportalany kitért. Mintegy kihangsúlyozva, hogy csak arra szabad az adófizetők energiáit fordítani, ami hasznos a számukra. A bányász logika is arra épül, hogy a természet hatalmas erőivel szemben az ember csak az alkalmazkodása által maradhat talpon. (A klímaváltozás temészetességéhez klikk ide!)

A kép forrásához klikk a képre
Ellenben elhangzott egy apró tollvonással elért óriási szemléletváltás. Bérbe fogják adni - DE LEGELTETÉSRE! - a természetvédelmi területeket. Újra egészséges pázsit lesz a derékig érő dzsumbulyok helyén. Hiszen egykor a bőséges vadállomány "kezelte" azokat a szebbnél-szebb réteket, amilyenekben szerte a Kárpátokban és az Alpokon gyönyörködünk (mivel azokat nem "védik").

Feltételezem, csak a műsorba nem fért bele az erdők sorsának rendezéséről beszélni. Mióta természetvédelmi terület lett a Pilisi Parkerdő, némi túlzással egyik helyen elvadult bozótos, másik helyen tarvágás. De megközelítőleg sincs az a kellemes hangulata az embernek az erdőben, mint régen volt, amikor az erdészet kezelésének köszönhetően szinte parkosított környezetben éreztük magunkat. És még gyakrabban is láttam nyulat, őzet, szarvast, vaddisznót. Nem beszélve arról, hogy hitelesnek tűnő információk szerint a pilisi fát a kazincbarcikai erőműbe vitték eltüzelni, országúton (azaz nem vasúton).

És rögtön jött a leányfalusi áthallás a Sorg-villa erdejének "védelméről". Igaz, ez nem természetvédelmi terület, csak önkormányzatilag védett erdő, de a korábbi szemlélet az elhanyagolás megmagyarázásáról ugyanaz. Itt nem akarom megismételni a korábban részletesen bemutatott körülményeket (Klikk ide!). De itthon sem ártana megújítani a védelem fogalmát a belterületi erdőnk vonatkozásában. Annál is inkább, mivel a szomszédban van a követendő példa, amiről pedig itt írtam (Klikk ide!)

A másik mellbevágó téma a miniszterelnökünk nem miniszterelnökként tett de a sajtóban olyatén beállított nyilatkozata(i) a keresztény Európáról. Amiben odáig ment, hogy nincsen demokrácia kereszténység nélkül. Hithű materialista fülemnek ez az állítás így nyersen, finoman szólva megdöbbentőnek hatott. Annak ellenére, hogy leegyszerűsítve a világnézeti kérdéseket, magam az egyetlen igazi demokratának Jézust tartom. Azonban, miután a műsorban szemléletesen kifejtették, hogy a nem vallásos emberektől is a keresztényi emberséget, azaz nem a vallásosságot kívánják közelíteni, ezen a területen is "megtértem" a támogatók közé.

Tóth Béla 2012.11.18.

Félremagyarázás?

"Nem lehet kitiltani a hajléktalanokat" hirdeti a Metropol vezércikke (Klikk ide!).  "Élhetnek közterületen: a hajléktalanok mellé állt az Ab" így a HVG (Klikk ide!). Tegnap a televízió ugyanezen gondolatmenetben faggatta Tarlós főpolgármester urat. Aki első hallásra nem értette, hogyan károsíthatja a többség közbiztonságát, pszichéjét, turisztikai bevételét egy töredéknyi kisebbség rendetlensége. De elfogadva a jogtudósi döntést, azzal zárta a riportot, hogy megvizsgálják, mit tudnak tenni.

Azonban az említett cikkek belsejében már pontosan fogalmaznak az újságírók "Az Ab megállapította, összeegyeztethetetlen az alaptörvényben szabályozott emberi méltóság védelmével, ha az állam önmagában azt bünteti, hogy valaki kényszerűségből a közterületen él." A két dolog ég és föld. Akinek nem világos: Alkotmányunk nem tiltja a közterületen való tartózkodást, és nem korlátozza az ott tartózkodás időtartamát. Tehát  ilyen megítélési alapot nem fogalmazhat meg sem törvény sem más jogszabály. De az Alkotmányunk továbbra sem engedi meg hogy bárki másnak a terhére legyen, cselekedjen.

Tehát például amilyen alapon akár halmozottan eljárás indítható a virágárus nénike ellen a közterület foglalás körülményei miatt, ugyanazon az alapon a hajléktalannal szemben is el lehetne járni. Azaz az alkotmányt a hajléktalan valahol ott sérti, hogy a közterületet a funkciójától eltérően, mások megzavarásával veszi igénybe. A köz a funkció létesítése érdekében társadalmi erőforrásokat használt fel, ilymódon akár pénzben is megfogalmazható a károkozás és mértéke.

Ekkora félreértelmezéseket az újságíróktól sem fogadnék el. Hiszen ez jelenti a kiskaput a csúsztatások, rémhírek büntethetetlenségéhez. Azonban a jogszabályokat fogalmazó jegyzők, kormányhivatalnokok részéről munkakörükre való alkalmatlanságnak tartom. Ha egy törvényt Alkotmányt sértőnek, egy rendeletet törvénybe ütközőnek ítéltek, akkor annak megfogalmazóját ugyanúgy büntetni kellene, mint egy leszakadt híd tervezőjét. A mi egyetemünkön (Miskolc, 1960-as évek vége) a mechanikai tanszék azt hirdette, amikor értetlenkedtünk a szigorúsága miatt: "Aki ezt az egyetemet 2-essel végzi el, annak is joga lesz hidat tervezni, de az a híd sem szakadhat le!"

A Alkotmánybíróság másik döntésével kapcsolatban, miszerint megsemmisítette a közösségellenes magatartás önkormányzati büntetéséről hozott rendeleteket, a leányfalui rendeletek visszásságairól már korábban írtam (Klikk ide!). Pedig engem államigazgatásból laikusnak tart a magas polgármesterség, alaptalanoknak, vádaskodóknak hirdeti az ebben a blogban megjelentetett leírásokat.

Tóth Béla 2012.11.16.

A Földtörvény margójára

Tegnap megértettem a balliberálisok ellenvetésének lényegét a Kossuth Rádió Ütköző-jéből. Dióhéjban és leegyszerűsítve a jövőbeli földtulajdon szerzési korlátozásokkal egyetértenek, de féltik a jelenlegi tulajdonosokat. Mi ez, ha nem következetlen kettős mérce?

Tehát akinek már van termőföldje, de nem lakik 20 km-en belül 3 éve, és nincs középfokú földművelői iskolája, illetve nem dolgozik a földjén, az félő, hogy nem tarthatja meg a tulajdonát. Jobbára ilyen rétegnek volt eredetileg a neve a kulák a kommunista rendszerben. Akinek földje volt bőven, és rengeteg zsellérnek, cselédnek adott munkát, csak éppen éhbérért. Az utóbbiakat ma úgy hívják, 4 órás minimálbéres idénymunkás napi 12 órában. Örüljön, ha be van jelentve, mert akkor legalább a négy óra beszámít a nyugdíjalapjába! Leányfalun is vannak ilyen foglalkoztatottak, csak nem a földeken, hanem például a vizeken.

Az viszont már engem sem nyugtat meg, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium a jegyzőktől várja a tulajdonlás hatékony felügyeletét. Ehhez a jegyzőnek alapos szakmai, jogi és erkölcsi adottságokkal kellene rendelkeznie. A korrupciót és a döntések szubjektív részének emberiességét az erkölcsi kategóriába soroltam. A leányfalui tapasztalatok ebben nem biztatóak.

Mielőtt bíróságra szaladna valaki, én például a Vadrózsa utcai földcsuszamlás körüli jegyzői tevékenységre gondoltam. A vízlecsapolás kivitelezőjével való tárgyalásokon sokszor nem biztosította a falu részéről a szakértő jelenlétét, a nyolc csőtörésből bekövetkezett, a DMRV Rt nyilvánvaló vétkessége ellenére hagyta kicsúszni a kezünkből a kártérítési igényt, az állami támogatásból a károsult ingatlan tulajdonosok kárpótlására nem igényelt összeget és nem is hagyott, érdekes módon hirtelen oda távozott jegyzőnek, amelyik településen a vízlecsapoló kivitelező kapta a következő megbízást. Egy korábbi jegyzőnkkel meg a tornaterem építés kapcsán voltak bonyodalmak.

Tóth Béla 2012.11.13.

Gyűlöletkeltés - médiahatás

Mai téma a médiában a gyűlöletbeszéd változása a médiatörvény megújítása óta. A médiatanács nyilatkozata szerint nem mutatható ki számottevő változás. Annál is inkább mivel az új törvény tartalmában az 1996. óta érvényben lévő szabályokat tartalmazza. Csak az idegenek szoknyája alá bújni akarók farkast kiáltása hallatszik az égig a magyar állapotok tarthatatlanságáról - teszem hozzá én. És azt, hogy egyszerre kiáltanak nagyobb sajtószabadságért, és a gyűlöletbeszéd elfojtásáért. A kép forrása http://magyarnemzetikormany.com/pi-klub/news.php?readmore=1835&c_start=0

A sajtószabadság elferdülésének egy világra szóló példáját tudom bemutatni a múlt heti sajtóból. A Metro f.hó 8-i számában (Klikk ide, lásd 11. oldal) az "Újabb 4 éve van Obamának" című cikkben van ez a bekezdés "Bár a kampányokból kimaradt, azért továbbra is fontos kérdés a klímaváltozás. A demokraták 2010-es kísérlete, hogy törvénybe foglalják, kudarcot vallott. A választások előtt a Sandy pusztítása világított rá: foglalkozni kell a természetet és a globális felmelegedést érintő kérdésekkel."

A bevezető mondat bizonyítja, a bekezdés kizárólag az újságíró véleményét tartalmazza. Semmi köze Obamához, az amerikai elnökválasztáshoz. Viszont a felületes, gyorsolvasó agyában a nyúlfarknyi bekezdés témája összemosódik az egész világot érdeklő, érintő amerikai politikával. Ettől agymosás ez a szabadosság. És félelmetes.

Azzal a politikával hozza támogatásba, amelyik Kioto óta nem dől be a nagypénzűek által gerjesztett csalásáradatnak (lásd "Globális csalás" Klikk ide!) Hiába van akár demokrata elnökük. Persze ne feledjük, az amerikai demokrata és a magyar demokrata ég és föld. Az egyik egyetlen szénbányát sem áldoz föl más okoskodására, a másik viszont a nemzete egész energiaiparát a Big Brother-ért.

Ez ellen a média-stílus ellen egyelőre nem találtak ki törvényi eszközt. Marad az, hogy a saját fegyverével kell vele szembeszállni. Ha a címbe nem írtam volna bele a "gyűlöletkeltés" szót, egy bizonyos réteg ide sem klikkelt volna.

Tóth Béla 2012.11.12.

A Hitel

Első rész (Az első rész Leányfalu önkormányzatára nem vonatkozik.)
A facebook-on néhány felszólaló a kormány prominens személyeitől várja az ellenzéket meggyőző, legyőző megnyilvánulásokat. Azzal szemben, hogy én tehermentesíteni javasoltam őket ez alól, és inkább a tények médiabeli ismertetését hangsúlyoznám.

Egyetértek a felszólalókkal az elvárásaikban. De sajnos ez a mai szemfényvesztő világ nem ilyen szép tisztán működik. És sajnos nagyon sok ember azt hiszi, hogy amikor valaki keze nem mozog, akkor nem dolgozik, nem értékteremtő.
1. Mutogatják azokat a parlamenti képeket, ahol a kormányoldali képviselők elalszanak. Nehogy azt higyjék, hogy jódolgukban nem tudják, mit csinálnak! Ők nem nyolc órában tesznek eleget az elvárásoknak, naponta több helyszínen. Óriási munka két év alatt ekkora eredményt létrehozni. Ha nem így lenne, nálunk is duplájára nőtt volna a munkanélküliség. Fokozódó eladósodás mellett! Elég, ha ön csak annyit ismer el, hogy csaknem egész Európában romlanak a gazdasági mutatók, nálunk nem. Az, hogy nem a nép elvárásának megfelelő mértékben javul a helyzetünk? Gondoljon bele! A Gyurcsány-Bajnai klikk az ön nyakába plusz 1 millió forint adósságot tett. Akkor indulunk nulláról, ha majd ezt ön már visszafizette! És nem ártana, ha megkérdezné őket, hogy autópályákon kívül hová tették a milliót? Miért nálunk a legdrágább 1 km? Mikor a szomszédainknál viaduktról le, alagútba be. És mivé lett az elprivatizált vagyon értéke? Mert egyszerre élték fel az eladott  libát, vagyont (MÁV Cargo, MALÉV, repülőtér, a MOL 21%-a, stb.), és vették fel a hiteleket.
2. Ha valaki nem gyűlölködő előítélettel nézi a kormányoldal viselkedését, kivétel nélkül mondhatni, nincs bennük semmi gőg. Nem azért marad el a köztájékoztatás az elvárástól, mert nincs rá igényük, hanem azért, mert a kialakult környezetben nem tudnak hitelesek lenni.  A múlt összes visszásságát nincs idejük felemlegetni. A terveiket néhány héten belül keresztülhúzzák a nemzetközi események, az idegenek félreinformált ítélkezései. A közvélemény előtt lejáratják az ellenzék kibic-hozzáállású, soha be nem igazolható rágalom szintű "szakvélemény"-ei. Való igaz, az előző kormányzásukat a közvélemény nem megfelelő kezelése miatt veszítették el. De nem hitték (az ő székükből kevésbé látszik), hogy az ellenzék ennyire erkölcstelen a rágalmazásban, nem hitték továbbá, hogy az emberek annak hisznek, aki hangosabb, és nem nézik az állítások valódiságát. Egy kirívó példa: Pintér Sándort akkor maffiavezérnek állították be. Ha igaz állítások mentén vádaskodtak, akkor miért nem állították bíróság elé a nyolc év alatt? Kötelességük lett volna!
3. Ha ön józan szemmel néz körül, látnia kell, hogy úgy csökkentettük az adósságainkat, hogy nem romlott a gazdasági helyzetünk. Az már nem mindenki számára látható, hogy sokkal jobban állunk, mert a dollárban fennálló és dollárban visszafizetett adósságunk mértéke csak forintban kimutatva látszik kevesebbnek. Annyival kevesebbnek, amennyivel a bankárvilág bosszúból lenyomta a forint értékét 2010. első feléhez képest (semmi gazdasági oka nem volt a forint gyengülésének).
4. Az ellenzék egyetlen érve (sok különböző köntösben), hogy nem kellett volna erőlködni a visszafizetéssel. Egy újabb IMF hitellel könnyedén betömhettük volna a lyukat. A fenti példánál maradva, ezzel az ön 1 milliós adóssága évekre tolódna tovább, miközben minden ereje a kamatokra fordítódna, ahelyett, hogy a sorsát jobbító munkahelyeket tudna teremteni.

Második rész
Hitel és hitel közötti különbség.
Sokan Széchenyire mutogatnak, a liberálisok egyenesen korlátlan lehetőségnek kiáltják ki a hitelt.
Semmi gond, ha van miből törleszteni. Széchenyi és más gazdasági szakember azért nevezi a gazdaság motorjának, mert általa a gazdaság jövedelemtermelő képessége időben előbbre hozható.
De a lényeg a jövedelemtermelő képességben van.
Ha a hitel törlesztéséhez, költségének fedezetéhez szükséges jövedelem nem áll rendelkezésre, akkor a hitelt csak olyan dologra volna szabad fordítani, ami létrehozza azt.
Ez az a pont, ahol az önkormányzatok többsége az ellehetetlenülésig elszámította magát. Mert jó dolog az iskola-, óvoda bővítés, a művház felújítás. De ezek nem termelnek forrást az értük felvett hitelek visszafizetéséhez! A felelőtlen gondolkodás pedig csak a tárgyévi költségvetéssel foglalkozik. A jövő évivel majd jövőre! Még jobb, ha a következően megválasztottakra marad.
A kormány átlátta, hogy az önkormányzatok adóssága mindenképp csak az adófizetők pénzéből fizethető vissza. Ugyanakkor nem nézhette tétlenül az ellehetetlenülésüket. Az anarchia megelőzéséhez magára vette annak ódiumát, hogy igazságot kell teremteni az alulfinanszírozottság és a felelőtlenség között.

Tóth Béla 2012.11.09.

Szabadka gondja ma

(a képre klikkelve, olvashatóbb lesz)

A Hitel történelme

Dr. Szász István Tas Leányfalu lakója, a Hitel Múzeum Leányfaun található.

(Egyéb megjelenések a Népújság tegnapi és következő szombati számában, illetve a Korunk novemberi, Horthy számában is.)
2012.11.04.

ZÁRSZÓ

Megjelent a Leányfalui Hírek októberi száma. Az elején dióhéjban a falu gazdasági helyzete. Mintha kívülálló írta volna. Biztosra veszem, ebben a faluban van, aki nem tudja, Loszmann János önkormányzati képviselő, a gazdasági bizottság elnöke. De nem őrajta múlik, hogy a cikke kívülállóként hangzik. A felelősség a testületé.

A véleményem egyetlen mondatban: milyen pályáztatás az, ahol a pályázó a szerződés kötés után ismeri meg és szabja meg a feltételeket? Az a valószínű, hogy olyan, mint amikor fontosabb valamiért, hogy ki nyerje meg, mint az, hogy mit, hogyan fog csinálni. Az ilyen pályáztatástnak már 1972-ben is iskolája volt:


Ebben a faluban azt is biztos sokan nem tudják, hogy Horváth Tivadar Leányfaun élt, és húnyt el. Nyugodjék békében.

Azt hiszem, ebben a faluban nincs ereje a nyilvánosságnak. Ezért terveim szerint jövő nyárig nem terhelem a nyilvánosságot vitaindító gondolatokkal. Söpörtem eleget, söpörjön már más is. Van elég hivatásos körülöttünk, ahogy Árpi is jelezte. Jövő nyáron elérhető lesz a kormányportálon a strand ezévi teljesítése, akkor láthatjuk majd, hogyan illeszkedik a bemutatotthoz. Az új seprés meg majd még egy évre rá.

És akkor, 2014-ben lesz jogunk véleményt nyilvánítani, tetszett-e vagy sem. Mármint azoknak, akiket érdekli a saját lakhelyének sorsa. De ha ismét homokba dugják a fejüket, mentegetőzhetnek, hogy csak a jó öreg közmondáshoz igazodtak: "Járt utat, a járatlanért el ne hagyd!" Hogy ebben hol van a fejlődés?


Forrás: facebook.com Somogyi Géza (Klikk ide!): "A halat horoggal, az ostobát szavakkal fogják."

Be akarják zárni a faluházi diszkót, mert a kívülmaradottak az utcán randalíroznak, drogoznak? Ez is összecseng a fővárosi hozzáállással; van néhány renitens, de - mivel őket kényelmetlen rendre oktatni - megszüntetjük az egész szolgáltatást (v.ö.: Vidámpark bezárása, alább)