LEÁNYFALU-n laktak, laknak, idejüket töltötték

LEÁNYFALU-n <a href="http://www.georeal.webzona.hu/lanyfalu">laktak, laknak, idejüket töltötték</a>
mintegy kétszáz neves személy ismertetőjét éri el a képre klikkelve

Előregyártott gödrök

Kedves Árpi! Azt írod az újságodban, hogy végre európai szintű csőfektetést látsz a faluban. Igen, a gépek már azok, de a munka az magyar. Amolyan sógor-koma-uram-bátyámos! Sajnálom, hogy ünneprontónak kell lennem az alábbi fotóval. Pedig a rengeteg bábát, aki állt és napjainkban is áll felette, nem is fényképeztem, ne rosszindulatot feltételezzen valaki, aki nézi. Az indulat célja: tegyen már valamit az, akibe belehelyeztük a bizalmunkat! Aki látja, adja át!
15 cm-es gödör van a jelzett helyen. A vonalzó árnyékából lehet következtetni a gödör alakját, ami hosszában is hasonló. A kép nem mutatja elég jól, tessék személyesen belehuppanni a Karinthy-házhoz közeledve. Ha netalán tán kap még egy simító bitumen réteget, akkor önmagában a 15 cm-es vastagságkülönbség elegendő arra, hogy gyorsan kinyomvájúsodjon (talán már nem kell idézőjelbe tenni modern nyelvújításunk gyümölcsét). A nagyobbik baj, hogy a beépített gödrök nagyságrenddel felgyorsítják a szemmel látható tömörítési hiányosságokból fakadó utólagos tömörödést és következményeit az útalapra, a frissen fektetett csőre és a járdaszegélyre nézve. Korszerű technika ide vagy oda, a felelőtlen kezekben ugyanúgy, vagy még jobban fog folytatódni az az állagromlás, ami a képen a kandeláber és a Duna-parti korlátok állásszögéből látszik. Nem ragozom tovább, mert ezeken az oldalakon és az "illetékes elvtársak"-nál évek óta többször szóvátettem már.
Árpi! Te nem tehetsz róla. Te ezen a szakterületen az a jószándékú laikus vagy, aki azt hiszi, hogy ha valaki szépet mutat magáról, akkor az már okos is. A baj ott van, hogy szabadon válaszott döntnökeink is így vannak vele. Mi meg csak fizethetjük az adókat rogyásig. Azt mondják, a közútkezelő területe. Tessék megnézni a megszakadt járdaszegélyek helyreállítási minőségét. Az már a falué! A korlátot ki fogja kiegyenesíteni? A DMRV Zrt és a közútkezelő biztosan nem, mert az is a falu tulajdona. Az igazi baj akkor lesz, amikor elszakad az új nyomócső. Akkor kié lesz a járda helyreállítás költsége? A Vadrózsa utcában a fél éven belüli 9 csőtörést követő, utcát, házakat romboló leszakadás felelőssége mögül is hagytuk kihátrálni a DMRV Zrt-t. Vannak dolgok, amiben nem kellene tisztelni a hagyományokat.
Tóth Béla 2011.04.23.

Egy leányfalusi Kubáról

... Sorain átüt Pereházy (Pepe) Pál Adorján minden akadályt legyőzni képes Gorcsevi lendülete, az életet nagykanállal habzsolni képes Gargantua dőzsereje. Az élet szeretetében, a carpe diem jelszavának valósággá varázsolásában a színházi díszletkészítő, Gerstner Tibor Pepe méltó társa, fotói a legjobbak közé tartoznak, amiket valaha Kubáról láttam. ...
ajánlotta Fábry Sándor Leányfalván
Talán még elérhető néhány darab. Keresd Pepénél itt: Vadkacsa Egyesület

Sajtóháború Leányfalun?

Megjelent a "Leányfalu" című önkormányzati havilap a lakosság levélszekrényében. Meglehetősen sokat támadja Kristály Árpit és a "Leányfalui Hírek"-et. Nem kívánok állástfoglalni ebben a témában, megteszi azt az olvasó. Mindkét lapnak van erénye és gyengéje. Többek között azért nem foglalok állást, mert még mielőtt láttam volna az újságot, írtam egy-két féligazságról (lásd alább!). Az újság tulajdonosának jogai érvényesítésének ügyében pedig nem vagyok kellően tájékozott.
A teljes cikk - részletekkel - ide klikkelve érhető el.
Tóth Béla

Egy sunyi fiú esete Tóth palival

Mese a Sorg-villa körüli paranormális jelenségekhez, ami megtörtént. Mivel azonban néhány ellenőrizetlen eredetű papíron és e-mail-en kívül más dokumentum nem áll rendelkezésemre, csak az állatmesék célkitűzésével írom le. A jövő jobbítása érdekében. Tanuljon belőle, aki tud, és akar. Folytatáshoz klikk ide! >>>
Tanulság: messziről jött ember azt mond, amit akar.
Tóth Béla

Nem mind arany, ami fénylik!


A mai világban tegyük hozzá: hát még, aki fényezi magát! Ez jutott eszembe, amikor a hét végén az esztergomi felvonulásról értesültem. Megpróbáltam tájékozódni, kinek van igaza, de a pro és kontra irásokból nem tudtam tisztábban látni az ügyet.

Mi köze ennek Leányfaluhoz? Hát annyi, hogy alig több, mint egy éve az esztergomi fürdőből jött a strandunkra a műszaki igazgató. Akiben a Leányfalui Hírek legutóbbi számában tett nyilatkozata alapján a Képviselő Testületünk megbízik. Igaz, Esztergomban 40 MFt adósságot hagyott maga után, a szolgátató kikapcsolta az áramot a fürdőben. Hogy melyik politikai oldalról jött, nem tudom, mindössze annyit találtam róla, hogy egy a városon áthúzódó vezetéket, amit ő fektetett, az ÁNTSZ kicseréltetett. Igaz, hogy a "Kipécézett élményfürdő" című cikkben egy leányfalui szakértő (akihez a Castrum Kft főmérnökeként tíz éven át volt szerencsénk) kijelentette, az ÁNTSZ lépte túl a hatáskörét.

Szívesen látnánk olyan egyértelmű  referenciákat is, ami a mi bizalmunkat is elnyeri.

2011. április 11. Tóth Béla

Kő vonalak

MEGHÍVÓ 

KONTUR ANDRÁS
szobrász 

kiállításának megnyitására Leányfalun, a Faluházba

2011.04.16. 18:00


Miből lehetne utat építeni?

Folytatás a "Kiegészítések településfejlesztésünk (fél)igazságaihoz" alábbi bejegyzéshez.
Településünk legsarkalatosabb kérdése az útépítés. Évről évre felmerül, és évről évre kikerül a legfontosabb tennivalók közül. A Leányfalui Hírek legújabb száma sem tartalmaz kecsegtető közeli jövőt. Két verzió szokott elhangzani a hivatalos helyekről: majd ha sikerül pályázaton nyerni, vagy majd ha összeadja az utca a rávalót.

Nagyon ritkán esik szó arról, hogy előzőleg rendezni kellene a vízelvezetéseket, a vízmosásokat, legalább terv szinten. Álatalában a pályázatok is megkövetelik tervek meglétét. De a "nincs pénz" felkiáltások az előtervezést méginkább sújtják. Következmény: amikor megjelenik a reményteljes pályázat kiírása, hatalmas kapkodásban, idegenek megbízásával elkészül egy támogatott valami. A falu egyéb érdekeihez kapcsolódás nélkül. Így épült meg a Faluház. Privát létesítése ellenére ide sorolom a CBA-t is. Anélkül épültek fel, hogy szóba került volna a termálvízszolgáltatással történő fűtésük. Azt hiszem, a településfejlesztés fogalom ilyen feladatokat magába foglal. Pedig milyen jól jönne útépítéshez az ott felszabaduló gázdíj, vagy az onnan származtatható bevétel. De a körültekintés hiánya öröklött betegség Leányfalun, mert a strandfejlesztés lépéseiből is hiányzott az átfogó stratégia. Ilymódon minden medence önálló gépészeti egység, a szolgálatos gépész "bioautomatikus" képességeivel üzemeltetve. Hogy az egymásrahatásokat átlátni nem mindenkinek sikerül? Elsődleges szempont volt, hogy a beruházás bizonyos gazdasági feltételek mentén záruljon. A műszaki átgondolás "csak elmélet", tartották egyes főnökeim. Akkor mi szükség van az építőmérnökökre, miért nem elég a kőműves?

Továbbra sem olvasom nyomát bevételi, településfejlesztési terveinkben annak a felmérésnek, amit a strand igazgatója készíttetett a múlt év végén a strandról távozó 500 kW teljesítményű hulladékhő hasznosításáról (részleteket lásd korábbi bejegyzésben). Ennek egyik eleme például a "gázcseretelep" hasznosítása. Pedig a jó adottságú ingatlan áruba bocsátása azonnali bevételt jelentene. Az ide szolgáltatható termálvíz pedig folyamatos bevételt biztosíthatna a büdzsének.

Tóth Béla

Kiegészítések településfejlesztésünk (fél)igazságaihoz.

Nagy örömmel olvashattuk a Leányfalui Hírek márciusi számának 4. oldalán, hogy a településfejlesztési egyszemélyi szakértő és az alpolgármester már nem akarja elkótyavetyélni a Sorg-villát úgy, mint 2006-ban.

Igen. Sajnos az önkormányzatunk nem üzleti vállalkozás. (Bár úgy tudtam, kapitalistává törekvésünk éppen a tőke mindenható hajtóerejének hitére vette az irányt. Akkor az államigazgatás miért lenne kivétel! Pontosan ezt célozta a FIDESZ a parkoló társaságok önkormányzativá tételével. Az extraprofit helybentartása, útfejlesztési tőkévé formálása érdekében!) Ugyanis az üzletember kétféle módon fejleszt. Vagy előre megtermeli a tőkét, amit be akar fektetni, vagy megbízható üzleti tervet készít és követ a hitelek törlesztésére.  A döntések közelébe pedig kizárólag ellenőrzött szaktudású személyeket enged. A hittel nem elégszik meg. (Mármint amíg a saját pénzével kufárkodik. A többieké szabad préda lenne?)  De legfőképp kitűzi céljait, és ahhoz igazítja gazdálkodását. A strandon 2007. óta nincs üzleti terv. Pontosabban az sem terv volt, hanem a terv előkészítését célzó, tanulmánynak nevezett szakszerűtlen iromány. Szerzőjének közgazdász mivolta ellenére például a törlesztések legfontosabb alapjául az amortizációt jelölte meg. Had menjen ismét veszendőbe, amit már végre sikerült megszerezni. Az a baj egyes újkapitalistákkal, hogy a bevételt csak sültgalambként tervezik. Ha nem potyog elég, majd lesz valami. De azért a galamb lesz a felelős.
Arról nem kerestem dokumentumot, hogy a fent idézett ülésen az üzleti terv kidolgoztatására jóváhagyott 2,8 MFt sorsa mi lett.

De egyelőre maradjunk a Sorg-villánál. Még 2006-ban létrehoztak egy bizottságot, amelyik felméri, hogyan lehet hasznosítani az ingatlant. Úgy tűnik, máig kevés volt az idő a településfejlesztési döntnökeinknek elképzelésüket a falu tudomására hozni. De mások véleményét  is szó nélkül söprik a szőnyeg alá ("Miért nehéz eladni a Sorg-villát?" és előzményei a blogon 2009.02. hónaptól). Az, hogy 2004-ben Leányfalu kezdeményezésére lett az egész 7,2 hektár műemlék - erdővel, vízmosással, vaddisznókkal(?) együtt - az már a múlt. Legfeljebb az indítékon törhetjük a fejünket, és azon, miért nem volt bevonva (akkor sem) a döntésbe a közvélemény. De. Egy kevés pénzzel, és persze sok akarattal lehetne a műemléki védettséget a célszerűre mérsékelni. Annakidején Kolos Virág-nak, valamint a református templom számára is, sikerült a Móricz-kertből lefaragni. Persze ott volt (másirányú) érdekeltség.

Minden érdemleges pályázónak megengedték építő fejlesztési terveiket bemutatni. Akkor miért nem véglegesíti ezt a lehetőséget hivatalossá a polgármesteri hivatal? Akár pénz nélkül képes lehetne rá. Azaz határozatilag ki kellene jelölni hová, mennyit engedünk (nem a Hivatal, a Falu!) építeni. A Geo-Real Services Iroda 2009. februárjában közzétett egy javaslatot, milyen elvi telekalakítással lehet az ingatlant a befektetők számára vonzóvá tenni. Túlságosan nagy pénzekről van szó ahhoz, hogy egy vevő műemlékvédelmi és önkormányzati határozatok nélkül, szóbeli ígérvényekre alapozva vásároljon fel egy nagyértékű ingatlant. Hiszen elsősorban üzletembert (lásd feljebb) várhatunk vevőnek. Magam is olyan családot keresek, aki ráépítési tervek nélkül élne ezen az ingatlanon, hogy Leányfalunak minél eredetibb formában maradjon meg. De ilyen vevőt találni, vajmi kevés eséllyel lehet. Ezért csekély erőt áll módomban erre fordítanom. Elsősorban ezért született a "Leányfalu - A Világ közepe" portál (http://mittelwelt.blogspot.com), ami bemutatja, hogy Leányfalura érdemes költözni. Hátha eddig nem tudta ezt a leendő vevő.  Kérem, segítsék ezt a kirakatot azzal, hogy minden különleges dologról tájékoztatnak.

Termálvíz értékesítés. A régmúltra csak annyiban érdemes hivatkozni, hogy gondolkozzunk el azon, milyen ördögi erő téríti el Leányfalu képviselőit szinte az önkormányzatiság kezdetétől érdemleges turisztikai bevételek képzésétől. Materialista lévén szívesebben keresem a magyarázatot például Simon Péter és csapata (lásd Castrum Leányfalu Kft) üzleti érdekeiben, amely szerint a turistát nem szabad Visegrád, Lepence előtt feltartani, és most már a fürdővendégeket Szentendrétől elvonni. Az üzletember feltehetően megkereste azokat a csatornákat, ahol az idegen érdekre fátyol került. De ők nem hibáztathatók. Mindössze építik a kapitalizmusukat. Leányfalu érdekeit védjék a leányfaluiak!

Folytatása következik.