LEÁNYFALU-n laktak, laknak, idejüket töltötték

LEÁNYFALU-n <a href="http://www.georeal.webzona.hu/lanyfalu">laktak, laknak, idejüket töltötték</a>
mintegy kétszáz neves személy ismertetőjét éri el a képre klikkelve

Meglepetés

Szinte hihetetlen volt egy embertársam érdek nélküli, mégis magasan kulturált megnyilvánulása a veszélyes hulladék begyűjtés alkalmával. Már a tolatásnál nagyon kedvesen, de határozottan irányított. Mire szóhoz tudtam volna jutni, kirakodott a csomagtartómból, és elbúcsúzott. Többször megköszönve, hogy igénybe vettem a szolgáltatásukat.
Szinte lebénultam a "nyájas fogadtatás"-tól. Utoljára (6-8 éve) az Otthon Centrum-ban találkoztam ilyennel, amikor a kedves vevőjelöltre akartunk tukmálni egy szuperlakást vagy devizahitelt. A strandon két és fél év alatt egyszer sem.
Ha nem éppen a turkálástól lomposan, üres zsebekkel ugrottam volna a gázcsere-telephez, borravalóért nyúlok. De félek, ezt a jóembert megsértette volna egy ilyen bunkó magatartás. Ezért hát innen üzenek köszönetet az embernek, a vállalkozásnak. Ha semmi másért, de az emberiség szeretetébe vetett hit ilyetén megerősítéséért megéri éveken át visszatartanunk magunkat attól, hogy kézlegyintéssel a szemétbe dobjuk veszélyes hulladékainkat.
Dr. Tóth Béla 2011. május 22.

Nyitott kapuk

Tisztelt Földieim és Uraim! A testületi ülések jegyzőkönyvei meglehetősen részletesen elérhetők a neten!
Már leadtam a cikkeimet a Leányfalui Hírek szerkesztőségének, amikor tegnap rábukkantam a Google segítségével a a strand 2009. évról szóló gazdasági beszámolójára . Mondhatni, nyitott kapukat döngetünk hónapok óta. Mentségünkre legyen mondva, egy fél mondattal leállíthatott volna bennünket bármelyik képviselő, hivatalnok, aki nyomon követi az írásokat. Továbbá sajnos az appropók ettől még aktuálisak voltak, csak a forma lett volna más, és az oknyomozási következtetések.
http://www.leanyfalu.hu/jegyzokonyv/rc451_jegyzokonyv2010marcius31.pdf című file-ban minden igényt kielégítő részletességgel elemezhetjük a strand gazdálkodásának alakulását a 2009-ik és néhány megelőző évre visszamenőleg. Semmi okunk kételkedni abban, hogy a már elhangzott idei beszámoló is hasonló formában hozzáférhető lesz. Türelemmel várjuk megjelenését.

Így, utólag tudtam meg azt is, hogy már február elején nyilvánvaló volt - mert az igazgató úr érvelt vele -, 2010-ben 30000-rel kevesebb regisztrált belépés történt. (lásd: http://www.leanyfalu.hu/images/File/Jegyzokonyv_20110214.pdf 9. napirendi pontban) Ez mintegy 30 millió forint értékű bevétel-kiesés! Ő is a parkolóüzemeltetés rovására írta. Csak ő utólag. Én meg akkor, amikor tavaly tavasszal a 700 Ft-os táblát megláttam, minthogy ez 7-szeres áremelést jelentett sokaknak. Legfőképpen törzsvendégeinknek. A fejlődés csak az előrelátás képességéből biztosított. Ha kimondatlanul is, azért tanítanak tervezni az egyetemeken, hogy előre lássuk munkánk eredményét. Hogy kik kapjanak diplomát, az is tervezés kérdése. Nálunk azt mondták, lesz, aki kettessel végez, de az ő általa tervezett híd sem szakadhat le.

Visszatérve a felemlegetett témához. Nem gondolhatjuk, hogy a bevételkiesés egésze a parkolódíj emelés következménye. Az itt megjelenő cikksorozat indítéka is az, hogy számos előjele volt a strandi gazdálkodás - finoman szólva - nem optimalizált irányba fordulásának. Számos előjele volt annak, hogy akinek dolga lett volna ezeket az előjeleket időben észrevenni, valamiért nem figyelt fel rá, vagy valamiért félretolták véleményét. Nem akarom ragozni. Ez a "testületi bizalom" legkevesebb 30 milló forintjába került a falunak a tavalyi évre vonatkoztatva. Az idén - már most megmondom - több lesz. Persze, ha jó szokás szerint az előző évhez viszonyítunk, akkor még dícséreteket is lehet majd osztogatni, mondván, kisebb veszteséggel zárt, mint tavaly.

Minden rosszban van valami jó! Ezentúl kevesebb homályos rébuszon átbukdácsolva lehet javaslatainkat célzottabban megüzenni. Telhetetlenség lenne azt kérni, hogy a bizottsági ülések napirend terveit is tegyék nyilvánossá? Ilymódon a Nemzeti Konzultáció mintájára, akinek van ismerete és véleménye a témáról, már a döntéselőkészítés során ismertethetné. Nemcsak utólag "okoskodna". Minthogy lett fizetett honlapírója a falunak, a dolog manualitása megoldható. Különösen remélhetjük, mert ezen újabb kiadási tétel egyetlen indoka a jelenlegi helyzetben az aktualitás és a hatékonyság halaszthatatlan növelése lehet. Igaz a hatékonyság céljának többminden is állítható. Én a falu fejlődésének ütemére gondoltam. Arra, hogy mielőbb meginduljon az útépítés.

Dr. Tóth Béla, május 18.

Leányfalu politizál

Bár a vita mindössze az ünnep politikai hangvételének mértékén alakult ki, a semminél már ez is több. Elöljáróban leszögezném, nekem is az a véleményem, hogy az ünnep elsődleges célja a megemlékezés. Ezért a számomra legszentebb március 15-e megünneplése azóta csorbult, mióta kitalálták a tavaszi fesztivált. Hosszú idők óta először tetszett ismét az országos hivatalos ünnepség. A leányfaluihoz nem volt szerencsém. Természetes viszont, hogy az ember mindent a jövője érdekében tesz. Az ünnepelt ősök megérdemlik felemlegetni, mitől halhatatlanok, miben járulnak hozzá ma is jövőépítésünkhöz.
Sohasem tudtam azonban megérteni azokat, akik még a kampányidőszakban is fennen hirdették, ők nem politizálnak. Úgy rendeztem el magamban, nem tudják, mi az a politika. A politika mentességet igérő jelöltektől pedig mindössze (tudott vagy tudatlan) hangulatkeltő szólamnak tulajdonítottam, a pártsemleges kifejezés helyettesítésére.
A párt fogalma - szabad megfogalmazásban, és elméleti értelemben - ugyanis egy olyan embercsoportot takar, akik egy konkrét eszmerendszer mentén hiszik a társadalom sorsának jobbítását. Ilymódon a pártban gyülekezők, munkálkodók jövőteremtő gondolataikat abból az adott eszmerendszerből indítják, és oda csatolják vissza. Vannak persze csoportosulások, akik pártnak nevezik magukat, személyek, akik hirdetik valamilyen párthoz, eszméhez tartozásukat, de valójában az álca mögé bújva sütögetik saját pecsenyéjüket. Mindaddig, amíg a társadalom nem tanulja meg felfedni az utóbbi szemfényvesztőket, nagy vargabetűkkel pocsékolja energiáit. Mert energiája a népnek van. A politikai osztály csak vezényli hovakerülését (és ezért nem osztály!). A lakosság felemelkedésére, idegen nációk zsebébe vagy a szemétdombra.
Hatékony fejlődés pártokra épülő társadalom irányításban tud megvalósulni. Hiszen a pártból delegált személy elvben már egy célirányos kollektív bölcsességen megszűrt véleményt képvisel. Szemben a "megválasztottak, tehát okos vagyok!" polihisztori önhittel hadakozó személyek csapatával. Az önkormányzatoknak sem hátrány, ha nem mennek szembe a kormány elképzeléseivel, ha képviselői belülről ismerik a közös célokat és eszközöket.

Azért is teszem közzé ezt az eszmefuttatást, mert egy általam nagyrabecsült, és más beállítottságúnak vélt önkormányzati képviselő szájából hallottam a stranddal kapcsolatban (amikor még jobban állt!), hogy - "az önkormányzat rossz tulajdonos, nem látod?". Lehet, hogy a rossz neveltetésemből fakad, de nekem ez a sztereotip szöveg fáj, és szerintem hamis. Hogy más példát ne hozzak, a világválság szigorúan a magántulajdon működésének következménye. A helyreállítására pedig a világ a vétlen adófizetőket akarja kényszeríteni. Minthogy a gyeplő a politikai osztály kezében van, csak félrevezető szónoklatokkal háríthatja másra a felelősséget. Ha pedig a nép nem képes rá, vagy hitét vesztett abban, hogy odafigyeljen, mi folyik a feje felett, kiszolgáltatott helyzetben marad. Hiába vannak akár tudós tagjai is. A politikai osztály jóhiszemű tagjai számára egyik nemzetközi hírű professzorom tanítását említeném: "egy feladat megoldásához, még a legegyszerűbbéhez is, kellő alázattal (körültekintéssel) kell viseltetni." Tehát nem elég hinni a megoldás képességét, minden feltételt biztosítani kell a diagnosztizáláshoz, az eszközök hozzárendeléséhez, a terv következetes végigviteléhez. Ha ő nem képes rá - miért is lenne képes az ezernyi szakismeret féleséget igénylő döntései mindegyikében -, akkor delegálói tudására támaszkodva válassza ki a jó döntés eszközét. De alázatos hozzáértés híján kicsi a valószínűsége az optimális eredménynek. Én úgy gondolom, aki embertársai verejtéke fölött rendelkezik, annak kötelessége optimális döntéseket előteremteni, az eredményt elemezni. Ha ehhez segítségre van szükség, akkor azt megszervezni.

Dr. Tóth Béla (nem S!)

Tulajdonosi szemmel a strand kérdéseiről.


Igaz, tulajdoni hányadom alig 3600-ad résznyi, ami inkább köz, mint magán kategória. De engem úgy neveltek, hogy a közösre jobban kell vigyázni, mint a sajátomra. Sok, különösen budapesti lépcsőház jól szemlélteti a tulajdonosi minőséget. Szentendrén, a Püspökmajorban, egyik épületben 1000 Ft a közös költség (a vízóra cseréket mégis közösből állják), a szomszédban 5300 Ft. Mi a különbség? Mindenekelőtt a közös képviselő.

A Leányfalui Hírek előző száma néhány kérdést tett fel az igazgatónak, melyek többségét ő megválaszolta. Köszönet az őszinte, részletes válaszokért. Ha jelen írásomban találnak valami ellenkezőt a véléményével, akkor azt ne a neki szánt üzenetnek véljék. Ő csak él azokkal a lehetőségekkel, amit a körülmények megengednek számára. Én azoknak próbálok más aspektusokat felmutatni, akik 1/7 tulajdonrészeinket birtokolva valamiért nem látják az érem másik oldalát, amely másik oldal netán több hasznára lenne a falunak.

Az igazgatói pályázati kiírás tartalmazta, hogy fürdő üzemeltetés terén gyakorlott műszaki végzettségű személy jelentkezését vártuk. Annak a tulajdonosi érdeknek megfelelően, hogy a kis létszámú Kft számára az ÁNTSZ előírásait teljesítendő felsőfokú végzettségű fürdővezető és főmérnök egyetlen személyben testesüljön meg. (Tapasztaltam, hogy egyeseknek a mérnök előtti "fő" előtét mindössze fizetési kategóriát jelent. Innen üzenem, a vállalati szférában a főmérnöki státusz minden műszaki jellegű esemény egyszemélyi felelősségét jelenti. Amiről egyszemélyben hagyják dönteni.) Az igazgató-választás és az igazgató korábbi nyilatkozatai ellenére mára derült ki, hogy az új igazgató ennek az elvárásnak nem felelt meg. Vajon félretájékoztatás vagy nem megfelelő ellenőrzés vezetett ehhez az állapothoz? Tény, mikor megválasztották, két felsőfokú műszaki is volt a strandon. De azért gyorsan hozott egy harmadikat. Igaz, később az öreget, akinek egyik dolga volt utódot nevelni, kitette. De akkor miért kell a mi pénzünkre és munkaidő kedvezményünkre számítva éppen neki elkezdeni új szakmát kitanulni? Egy tulajdonos hatékony munkát vár el alkalmazottjától, amihez nem elég a papír, gyakorlati időt és mestermunka referenciákat is fel kell mutatni. Úgy tűnik - a parkolóüzemeltetéshez hasonlóan - ebben az ügyben is szembe megy a faluvezetésünk a kormányzati akarattal. Miközben a kormány megelégelte az egyre silányuló felsőoktatást, mi olyan szakképzést kívánunk támogatni, aminek semmi hagyománya. Nem az a baj a fürdővezetők szakismeretével, hogy nem volt megfelelő oktatás (egyes folyadék kezelési vonalon az előző érában a magyar diplomát az egész világon elfogadták). Hanem az, hogy akit a jól tejelő fürdők élére tettek a sógor-koma-uram-bátyám kapcsolatok építésén kívül az önéletrajz gyártáshoz értettek. Meginogó széküket papírral és szövetségbe tömörüléssel akarják megerősíteni.

Hogy ha nem bírja a fürdő, akkor saját pénzén fog tanulni? Hát bírja? Az igazi tulajdonos, ha az alkalmazottja kedvezőtlen gazdasági helyzetet teremt a vállalkozásában, akkor nem az oktatási támogatást vonja meg tőle, hanem a munkahelyét. Persze az nem úgy áll hozzá, mint a településfejlesztési döntnökünk, hogy "közösen megpróbáljuk életben tartani" a vállalkozást, hanem keményen nyereséget követel. Vajon az iskolában meg fogják tanítani, hogyan kell marketingelni a Szentendre és Visegrád közé szorult Leányfalui fürdőt? Jó volna nekünk is tudni, honnan származik ez a magasfokú bizalom, mert sem Pusztaszentlászlóról, sem a Sorg-villai felemlegetett kapcsolatból nem látni pozitív visszaigazolást (hivatkozásokat lásd a korábbi bejegyzésekben).

A kérdéseken túlmenően vannak, akik nem tudják, van egy harmadik felsővezető is a strandon, de neki nincs felsőfokú végzettsége, ezért nem esett szó róla az igazgató válaszában. (Hogy mi lenne a jelentősége a felsőfokú végzettségnek? Hiszen egy kőműves is önállóan fel tud építeni egy házat! Viszont a jó mérnök anélkül szorítja a költségeket a szükséges de elégséges szintre, hogy azon kísérletezne, összedűl-e a ház. Igaz a hangsúly a "jó" szócskán van, ami refertenciahelyeken való információgyűjtéssel ellenőrizhető.) Ezen felállásban egy tulajdonos feltenné magának a kérdést: négy felsős mellett miért kellene megfizetnem külső vállakozók extraprofit elvárást? 2010. nyarán, aki ott járt, gyakran láthatta, a strandmedence partján a szükséges és elégséges úszómester mellett ott piknikezett a vállakozó is. Előző nyáron elég volt vezetőnek az ügyvezető és a főmérnök, csak az úszómesterek idénymunkási többlet létszáma jött külső szervezéssel. Miközben gépészek és főmérnök utánpótlás betanítása is történt (kényszerűségből a nyári csúcsforgalomban). És nem külső oktatókkal, iskolával. Én csak olyan felsőfokú végzettségű vezetőt foglalkoztatnék, aki vagy rendelkezik a megfelelő ismeretekkel, vagy van képessége beszerezni azt magának. Akár pénzért, akár autodidaktaként. Továbbá képes a beosztottai betanítására, munkájuk felülbírálására. A kormány is nagy munkát fektet az előző ciklus ilyetén kiszervezéseinek felülvizsgálatára.

Tehát adott egy kisvállalkozás három felsővezetővel plusz egy mérnökkel, akik 4-5 fő gépészt, 3 fő pénztárost és 2-3 fő udvarost dirigálnak két titkárnővel, külsős könyvelővel. Hogy ne legyenek túlterhelve, az úszómesteri, a takarítási és a ruhatárosi tevékenységet külső vállalkozásokkal láttatják el. Miközben a 24 órás szolgálatban lévő gépészektől elvárás a távollévő vezetők helyettesítése. A gazdasági döntések kivételével. Hát nem tudom ki, hogy van vele, én nem látom ebben a szervezésben a pénzügyi előnyöket. Ha a külső vállalkozó révén munkaminőségbeli javulás következik be, az csak annak tulajdonítható, hogy a belső irányítás képtelen volt rendet tartani. Lehet a munkamódszereken vitatkozni, de egy biztos, ez a felállás többlet költséggel jár, és a többlet kiadás a tulajdonos falu javát csorbítja.

A kiszervezés költségmegtakarítási magyarázatait nem tudom követni. Normális körülmények között a felsorolt tényezők nem kerülhetők ki. Talán a külső vállalkozó a saját zsebéből fizeti? Vagy a dolgozója egészségének rovására elhagyja. Tény, hogy a napi több, mint 14 órai munkaidőt igénylő takarítói munkára a vállakozó a korábbi takarítóknak napi 4 órás, minimálbéres szerződést ajánlott. Munkabért és járulékait kétféleképp lehet megtakarítani. Vagy facsarom a dolgozót (de a leányfalui strandon eddig is átlag alatti jövedelmek voltak), vagy feketén foglalkoztatok. Az utóbbi esetben mikorra várhatunk valós adócsökkentéseket az országban? Vagy az a kormány dolga? De egy igazi tulajdonos nem enged meg fekete elszámolásokat az alkalmazottainak, hiszen akkor minden ellenőrzési lehetőség kicsúszik a kezéből! (A fekete jövedelem másik szintje a könyvelés, de ebben az esetben a tulajdonos embere a könyvelő. Magam részéről azt támogattam volna - ha már külső könyvelés folyik, mivel a közgazdász igazgató és a két gazdasági titkárnő kevés -, hogy a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályának jelentsen ez a munka jövedelmet.)

Az ellenőrzést szerette volna a közvélemény évek óta fejleszteni a beléptetőrendszer beléptetésével. Aminek kezdeménye bő 2,5 MFt vastagon felszámított beruházással 2008-ban megvalósult. Árpi kérdése a beléptetőrendszer lyukasságára irányult, de sajnos igazgató úr nem értette, így (hivatalosan) nem tudtuk meg, vannak-e a strandra feketén belépők. Engem nem nyugatat meg a korábban olvasott karkötős megoldás sem. Ugyanis a fent említett beléptető rendszert kettő személy felügyelte; a pénztáros és a biztonsági őr. Ha kizárólag vonalkóddal lehetett volna belépni, a többi munkát a számítógép végezte volna. Az oldalsó "kapuk"-ra térfigyelő volt telepítve. A karkötő olyan ellenőröket feltételez, akik állandóan járják a strandot, és eljárnak a karkötő nélkül ott tartózkodókkal szemben. Újabb gondokkal és költségekkel.  Ha utalok arra, hogy az igazgató úr problémásnak nevezte a parkolóban a díjak behajtását, akkor hogyan kezeli majd a személyes konfliktusokat? Hiszen a "Mikulás-csomagok" rendszere többnyire személytelenül bonyolódott. (Tény, hogy nem lett befejezve a rendszer kidolgozása.)
A többi kérdéskörnek is vannak másik oldalai, de inkább zárszóként a strandi gazdasági adatok nyilvánossá tételét említeném. Sok kiemelkedő személyiség csatlakozott ahhoz az igényhez, hogy szeretnénk számokban is látni a strand sorsát. Mert akkor látszik feketén-fehéren, hogy az ilyen dohogás, mint ez a cikk, közös vagyonunknak egy túlhangsúlyozott féltése, vagy egy újabb vakvágány előjeleinek megalapozott felemlegetése. Ha valaki az üzleti titokra akarna hivatkozni, akkor itt csak röviden idézem az Adatvédelmi Biztos egy konkrét megnyilatkozását: "... az önkormányzat vagyonelemeinek (ingatlanjainak) hasznosításával, bérbeadásával kapcsolatos információkat tartalmaznak, ezek pedig az önkormányzat tevékenységére, gazdálkodására vonatkozó közérdekű adatoknak minősülnek. Erre, valamint az ülés nyílt jellegére is tekintettel az adatok kiadása iránti kérelemnek a körjegyzőségnek eleget kell tennie, az üzleti titokra hivatkozás jelen ügyben nem méltányolható. ... " (részletek a http://prokontraleanyfalun.blogspot.com kereső mezője segítségével). Üzleti titok az lenne, hogy mivel tervezik elinminálni a régió hatásait, de ezzel utoljára 2007-ben foglalkozott egy üzleti terv előkészítő munka és kritikája.

Dr. Tóth Béla (nem S!)

Egyik szemem sír, ...

Lehet, hogy használtak ezek a cikkek? Befoltoztak egy-két beépített gödröt a 11-esen. Hogy a pozitív oldalán kezdjük a dologot. Az is öröm, hogy egymást követő két napon is láttam tömörség vizsgáló technikusokat a visszatöltés körül.
Fáj viszont, hogy ez a foltozás csak rövid időre a látványt javítja. Aki megbízható katasztrófaelhárítást akar, forduljon szakemberhez. Csak a Pap-szigetig kell menni a valós világszínvonalért. Szívesen megadom az elérhetőséget. Itt azért nem, mert korábban már megtetem.
Dr. Tóth Béla (nem S) május 15.

Túltettek magukon az útépítők,

nem kell fél évet várnunk az útkorona megszakadásáig! Már fél hónap elteltével  élvezhetjük Leányfalu hullámvasútját.

Mi öregek, még emlékszünk a közmondásra: "Gazda szeme hízlalja a disznót!". Baj lenne a beígért hagyományőrzéssel? Ugyan dehogy! Csak a magyar paraszt a családja gyarapodását félte, az idegenérdekű udvaronc meg a királygyilkos vaddisznót nevelte.
Vagy a közelebbi időkből: Marx leírta hogyan idegenedik el a munka az embertől a kapitalizmusban. A rendszerváltás meg előhozta  a szocializmus vélt hibáját, a tulajdonosi mivoltok hiányát. Ettől nőtt például mára a többszörösére az adósságállományunk.

Külön ijesztő, hogy láható, ezt a helyet különös gondossággal kezelték (illetve kellett volna kezeni, ha már egyszer megszakadt munka közben).

Tóth Béla 2011.05.06.

A tulajdonosi szemlélet szemléltetése

Még mindig építik a gödröket bele a 11-esbe. A Kálvária utca előtti fotó: Tóth Béla, 2011. ápr. 30. Nyilván a vállalkozó jövőre is akar munkát kapni, most pedig költséghatékony. Leányfalunak meg nem tulajdona az út - minek törődjön vele.
Másik aktuális péda a köz- és magánérdek viszonyára: zuhan az olaj világpiaci ára, tartósan csökken a dollár ára, (ezért?) holnap emeli a MOL a benzin árát. Idősebbek figyelmébe: a MOL már régen nem állami. De már a '80-as években mondtuk: Magyarországon csak két alkalommal emelkednek az árak, egyszer ha a termék ára nő a világpiacon. Másszor, ha csökken. Harmadik út nincs.