LEÁNYFALU-n laktak, laknak, idejüket töltötték

LEÁNYFALU-n <a href="http://www.georeal.webzona.hu/lanyfalu">laktak, laknak, idejüket töltötték</a>
mintegy kétszáz neves személy ismertetőjét éri el a képre klikkelve

Ne beszéljünk el egymás mellett!

Szentendre 10 MFt vesztesség/hó
A "hangulatkeltés"-nek titulált vitakezdemény azzal indult, hogy nagy köszönet a KÓPÉ-nak a lehetőségért, a fáradozásért és az összes múltbéli együttműködéséért. A KÓPÉ nagyon helyesen, és velünk szemben nagyon méltányosan teszi a saját dolgát a saját érdekében. Leányfalu önkormányzatai viszont soha nem eléggé körültekintően. Egyáltalán nem arról szól a vita, hogy legyen-e Vízilabda Akadémia, vagy ne legyen. Hanem arról, hogy kellően legyen előkészítve, és semmilyen hátránya ne keletkezzen ebből a falunak.
A téli sátor eredeti szerződésének csak három gyengéjét említem fel. Akarva-akaratlan úgy lett szövegezve a szerződés, hogy a strand területén mindenféle sportszolgáltatást kizárólag a KÓPÉ értékesíthet. Nem csak a sátorral kapcsolatosat, és nem csak az úszómedencére korlátozottan. Szerencsére el lehetett téríteni ennek a kikötésnek az érvényesítésétől. A másik, hogy a szerződés időtartamának a végén a szerződés nem rendelkezett a sátor és tartozékai tulajdonjogáról. Harmadszor a téli üzem kényszerré vált, holott elviszi a nyári nyereséget. Olyannyira, hogy a strand állagmegóvása - különösen a kúté - veszélyeztetett. A működőképesség erősen kockázatos.

Ezek "apró" részletkérdések!? A szerződés később lesz megfogalmazva, benne ilyen részletekkel. Viszont az önkormányzat a részletek kidolgozása nélkül kötelezte el, kötelezi el magát és a KÓPÉ-t az ügyben, ahonnan már nincs visszaút (ami már a történések tanúságát látva már áprilisban bekövetkezett) Tehát a sport támogatása keményen korlátozza a falu önrendelkezését a strand és saját költségvetése felett.
Néhány megválaszolatlan súlyos kérdés:
- jogosan veti fel a KÓPÉ, hogy a homokos pálya alig 20 főt szolgált ki néha-néha, de
    -- már régen be kellett volna füvesíteni, és akkor több vendéget vonzana,
    -- ha ott lelátó fogja takarni a strand jelenlegi látványát, vendégvesztéshez vezet,
- más helyen, elkülönítettebben netán alkalmasabb lehetne a létesítmény,
- az eredeti 700 milliós elképzelésből már egy komplett fedett objektum lenne építhető, ami az üzemvitelt biztonságosabbá, vízkímélőbbé, végső soron olcsóbbá is tenné,
- a meglévő gépészet az összehangoltság, az automatizáltság hiányosságai miatt jelenleg is nehezen tudja feladatát teljesíteni, egy medencével több esetén megoldhatók még a problémák?
- az összehangoltság hiánya miatt időszakosan a vízzel való kiszolgálás jelenleg is kritikussá válik (medenceelhűlések), egy medencével több esetén megoldhatók még a problémák? (nyitott medencék esetén egy szeles derült nyári hajnal legalább olyan problémás, mintha tél lenne)
- a mai napig felvetődik a "szakértő" döntnökökben a kérdés, hogy a kút vize elegendő-e a strandnak (többnyire olyankor, amikor gyógyásztai bővítésről esik szó), egy medencével több esetén megoldhatók még a problémák?
- az új létesítmények tulajdonjoga, értékcsökkenéseik fedezete, kezelése,
- a fürdő 25 éve várt valódi, bevételnövelő fejlesztéseinek sorsa?
- a kút állapota és felújításának fedezete,
- mekkora vesztességet képes és hajlandó az önkormányzat elviselni?
- mikor lehet látni egy üzleti tervet a strandról és a KÓPÉ-tól?
- miért nem követelnek meg a résztvevők felelős hatástanulmányt?
2010-ben polgármester úr megmondta, leírta, hogy a nem kellően átgondolt Faluház építés megoldhatalan terheket hozott a büdzsére. Ha nem jött volna a kormányzati kimenekítés, hitelt hitelből kellene fedeznie, a strand fejlesztési pénzeire továbbra is ráülne. 2010-től mondom, írom, hogy a strand koncepciója vesztességet fog eredményezni. Lásd: http://georeal.webzona.hu/furdo/tablazat2013.html Itt most az Akadémia volna a kimenekítés. És ismét nem úgy, hogy a múltból hurcolt terhek csökkennének. Sőt, még távolabb kerülünk a termálvíz értékesítés lehetőségeitől.

Dr. Tóth Béla 2014.10.02.