LEÁNYFALU-n laktak, laknak, idejüket töltötték

LEÁNYFALU-n <a href="http://www.georeal.webzona.hu/lanyfalu">laktak, laknak, idejüket töltötték</a>
mintegy kétszáz neves személy ismertetőjét éri el a képre klikkelve

Kit jelöljünk díszpolgárnak?

A központi újság hirdeti, hogy a képviselő testület elkezdte előkészíteni azon kellemes kötelességét, miszerint évente egyszer díszpolgárt választhat, emlékérmet ítélhet oda egy-két arra érdemes személynek. A polgármesteri hivatalban a belépőkkel szemben míves tábla sorolja a már eddig megválasztott díszpolgáraink nevét. Az interneten még nem sikerült találnom listát róluk. Ha gondosan végignézzük ezeket a neveket, talán helytálló az a megállapítás, hogy aki kizárólagosan kiemelkedő hasznára volt a falunak, azok a személyek már szerepelnek a táblán. Tehát nem könnyű újabb személyt javasolni.

Ezért abban igyekszem a javaslattevőknek és -bírálóknak segíteni, lehetőleg kit ne jelöljenek. Volt egynéhány, a falut kiemelkedően hátrányosan érintő esemény. Alább felsorolom ezeket az eseményeket, tessék szíves lenni felidézni, vagy tájékozódni. Az összes eszmei hátrányosság mértéke akár több évi költségvetésnyi értéket képvisel. Akik ehhez hozzájárultak, azokat nem volna szerencsés kitüntetni. Van olyan név is, amely csaknem mindegyik eseményt fémjelzi.

- A faluban a csatornahálózat építésekor a gyenge szerződés és felügyelet miatt az a kevés jó minőségű utunk is, ami volt, tönkre lett téve. (1994. előtt)
- A kempingnek a falu tulajdonába kerülésének elmulasztása. (1995. előtt)
- Az akkor 150 MFt-ért megépített gázvezeték hálózatnak a gyakorlatilag ingyen a TIGÁZ tulajdonába adása. (1996.) Az ellenérték megszerzésére irányuló kísérlet megakadályozása. (1999.) (Bemutatáshoz klikk ide!)
- A strandfürdő elkótyavetyélésének megszavaztatása. (adatokhoz klikk ide és 2000.06.30.)
- Az iskolánk megfelezésére lobbi indítása. A bővítésre az igazgató által szerzett támogatás elvesztése. (2002.)
- A csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos feladatoknak (legalább a pénzbe nem kerülőknek) a figyelemfelhívás ellenére történő elodázása (bővebben klikk ide!) (2000-től)
- A stranddal kapcsolatos károk teljes megtérülésének elmaradását előidéző cselekedetek (ilyen események voltak, ahol a képviselő testület szavazata félre lett térítve:
> öltözőszárny leégése 1998.,
> fejlesztési pályázati lehetőség elvesztése 1998.,
> Castrum Kft hátralékának elengedése 2002.,
> a termálvíz hasznosítás lehetőségének ki nem használása rendszerváltástól folyamatosan,
> egyéb lopások felelősségrevonásának elodázása 2004 után,
> a falu tulajdonában lévő állóeszközök felújítási alap nélkül hagyása rendszerváltástól folyamatosan, stb.) (lásd részben újra, klikkide)
- A Sorg-villa körüli erdő védetté nyilvánníttatása (2004.)
- A Sorg-villa elkótyavetyélésénak megszavaztatása. (2006. Korabeli újságcikk, klikk ide!)
- A Sorg-villa értéknövelésének, -megőrzésének elmulasztása (2006-tól)

A még nem  demonstrált eseményekről is fogok később dokumentumokat csatolni bizonyításul, mementóul, az ismétlődések elkerüléséül, és amit még lehet korrigálni, arra figyelem felhívásaként.

Tóth Béla 2012.02.24.
(frissítve 2012.02.25-én 15:50-kor korabeli újságcikk 2006-ból, becsatolása)
(frissítve 2012.02.27-én 09:00-kor a gázvezeték hálózatunk elajándékozásáról  szóló leirat, dokumentumok becsatolásával. Innen is elérhető)