LEÁNYFALU-n laktak, laknak, idejüket töltötték

LEÁNYFALU-n <a href="http://www.georeal.webzona.hu/lanyfalu">laktak, laknak, idejüket töltötték</a>
mintegy kétszáz neves személy ismertetőjét éri el a képre klikkelve

Emlékezzünk őseinkre!

Kolozsvártt marzius 21-n

Nyugot felől, testvérünk ajkiról,
A szent szabadság mennydörgése szól:
Ébredjünk és fogjunk kezet!
'S harsogjon-föl hazánk felett
E' szó:
Légyen szívben hazában
Az ébredő magyar közt unio!

Nyugot felől testvérünk ajkiról,
A nemzetegység szent igéje szól:
Ki nyugszik most? ki vesztegel?
Most vagy soha! 's dörögjön-fel
E' szó:
A'  két magyar hazában
Légyen szabadság legyen unio!


Gyulai Pál későbbi leányfalui lakos írta ezt 1848-ban, amikor március 15-e híre Kolozsvárra érkezett.

A pócsmegyeri (akkor még Leányfalva Pócsmegyer szőlőhegye volt) református egyházközség Kontra János lelkészének jegyzőkönyvéből április 4-én: "... az istentisztelet után letévén a bibliát, papi öltönyömet s a palástomat, s ezek helyett nemzetőri vászonruhát öltvén magamra, kardot kötvén oldalamra, a túlsó félen, Leányfalun összesereglett nemzetőr társaimmal fegyvergyakorlásban foglalatoskodtunk."
A Haynau által elrendelt összeírás 19 pócsmegyeri származású honvédet sorol fel. Továbbá aradi vértanúk leányfalui leszármazottairól, és más emlékekről olvashatunk több oldalon át a leányfalui nyugdíjas klub által gyűjtött, majd "Az 1848-49-es szabadságharc emlékei Pest megyében" cím alatt 2000. évben kiadott könyvből. Ma már csak antikváriumban, és leginkább a könyvtárunkban keressük.