LEÁNYFALU-n laktak, laknak, idejüket töltötték

LEÁNYFALU-n <a href="http://www.georeal.webzona.hu/lanyfalu">laktak, laknak, idejüket töltötték</a>
mintegy kétszáz neves személy ismertetőjét éri el a képre klikkelve

Szemét debütálás

Lehet, hogy túlzó a cím szóképe, de nem hagyhattam ki. Mindenesetre az új szolgáltató színrelépése nem aratott osztatlan sikert. Legalább is az én ismerőseim körében senki nem örült annak, hogy a hajnalban megkövetelten kitett zsákokat a kutyák széjjeltépték késő délutánra, a keskeny utcákon gyalogoló szemétszállító munkások sok mindent elhintettek maguk után.
Azt még el lehetne viselni, hogy az új szolgáltató dolgozóinak előkészítés híján meg kell ismernie az új terepet. De hogyan nyert tendert az, aki nem tudta, hogy a gépei nem férnek be a keskeny utcákra!!!??? A kaposváriakat - úgy tudom - mi kényszerítettük arra, hogy a kisteherautóik helyett kisméretű kukásautót vásároljanak. Mi kényszerítettük arra, hogy ellenszolgáltatás nélkül egyenkukákat osszanak ki. Mi kényszerítettük arra, hogy szelektíven gyűjtsön, aminek ellenszolgáltatásában nem oldottuk meg a költségvetés tehermentesítését. Kíváncsi leszek, az A.S.A. Magyarország Kft hajlandó lesz-e ünnep hétfőn dolgozni.

A kaposváriak munkájával kapcsolatban a fentiek ellenére, alig találkoztam kifogással. Amikor a strandon voltam műszaki vezető, és megtelt a két konténer, egy telefonomra 24 órán belül kicserélték. A rendszeres csere időpontjában rájuk tudtam erőltetni a strand igényét. Csak akkor nem sikerült ez, amikor az igazgató tárgyalt helyettem. és előttük is jófiú akart lenni. Csakhát ez nem csupán látványossági, hanem járványügyi kérdés. Node mit lehet várni ott, ahol semmilyen szinten nem tudtam elérni, hogy a vízkút tiltott körzetébe ne tegyenek kutyakenelt! Igaz, akkor még nem járta ki az igazgató a fürdővezetői iskolát, csak az ÁNTSZ rendeletét tudtam mutatni.

Egy a tájékoztatás hiányosságán és a kukájának begyűjtésén füstölgő olvasói levél javaslatát bemásolom ide. "5 perces telefonálás után találtam egy használt kukákat értékesítő céget (Rákosszentmihály, Szántóföld utca stb..., aki potom 5 ezerért árulja a 120 literes kukáit, és talán még a helyszínre is elhozza, azt vegye boldog boldogtalan. Mindössze hirdetni kellene minél több fórumon, hogy van ilyen lehetőség is, mielőtt a Praktikert megrohamoznák és 14 ezerért vennék a kukát. Ja és persze a céget értesíteni, hogy a hétvégén álljanak ki egy teherautónyi kukával a benzinkút elé, és adják el."

A javaslat nagy hiányossága, hogy címzettje kimondatlanul az önkormányzat. A levélíró kérte, hogy ne tegyem közzé a nevét, mert "Bár nincs szándékom pizzériát nyitni, de a faluban élni annál inkább (mivel mégis csak a szocializmusban nevelkedtem és kialakult bennem egy egészséges, hatalommal szembeni félelem)." Az utóbbi megjegyzésére a következő esetet idéztem. A nagykanizsai (a vörös Zala-megyében) újság a '70-es években hírré tette, hogy a zenebolt vezetője nem volt hajlandó a párttitkár kedvére leárazni egy zongorát. A párttitkárt kirúgták. (Igaz, a boltvezetőt is áthelyezték.)

Tóth Béla 2012.10.18.


HELYREIGAZÍTÁS 2012.10.19.

Elnézést kérek az FKF Zrt, alias FŐKEFÉ-től, hogy hírbe hoztam. Áprilisban került a neve a köztudatba, de hivatalosan - amit csak most láttam meg - úgy merült fel, hogy a kaposváriak felmondási ideje alatt szükség esetén rendelkezésre állnak.

Ma olvastam központi újságunkban, hogy a nyertes és ügyes cég a gyáli A.S.A. Magyarország Kft volt. Elkezdtem pontosítani információimat. A kissé kuszán követhető jegyzőkönyvi anyagokban egyelőre odáig jutottam, hogy az áprilisi felmondást követően májusban nem fogadtuk el a kaposváriak által 2011-re kért? kompenzációt. Hogy ez ár- vagy mennyiségi kompenzáció lett volna, nem derül ki a nyilvános dokumentumokból. Egyelőre csak az októberi újságban találtam meg, hogy az eddigi alapvetően zsákos begyűjtés alapvetően kukás begyűjtésre változott. Korábbi központi újságban nem találtam tájékoztatást a szemétszállítás változásáról. Viszont érdekes módon - a jegyzőkönyv tanúsága szerint, első olvasatra - a több települést érintő szolgáltató kiválasztásáról a mi képviselő testületünk önállóan döntött.

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület
101/2012. (IX.19.) számú határozata
Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Leányfalu Nagyközség Önkormányzat, mint Ajánlatkérő a „Hulladékszállítás - Leányfalu, Visegrád, Dunabogdány, Kisoroszi, Tahitótfalu településeken"  tárgyú, közösségi nyílt közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevőként az A.S.A. Magyarország Kft. –t (2360 Gyál, Kőrösi út 53). hirdeti ki.
A Képviselő-testület továbbá úgy dönt, hogy a Dunakanyar 2012  Konzorcium (Saubermacher-Bicske Kft. és Saubermacher-Magyarország Kft. - 2060 Bicske, Csákvári út 45.) ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Nyíri Csaba polgármestert,  hogy a közszolgáltatási szerződést a nyertes A.S.A. Magyarország Kft. ajánlattevővel megkösse.
Határidő: folyamatos
Felelős: Nyíri Csaba polgármester, dr. Kasnyik Zsolt jegyző

A hiteles tájékoztatás érdekében a nyilvános dokumentumok feldolgozását folytatom, és az esetleg további  szükséges helyesbítéseket megteszem.