LEÁNYFALU-n laktak, laknak, idejüket töltötték

LEÁNYFALU-n <a href="http://www.georeal.webzona.hu/lanyfalu">laktak, laknak, idejüket töltötték</a>
mintegy kétszáz neves személy ismertetőjét éri el a képre klikkelve

Lakcímnyilvántartás


Magam részéről nem örülnék, ha nem lenne. De könnyen lehet, hogy csak az én begyepesedett fejem véli, az országban a rend megtartásának az egyik legfontosabb alapköve.

De az is lehet, hogy csak a média sarkosítja ki a felvetést a nyilvántartás megszüntetésére, Hiszen Rogán Antal arról beszélt, hogy önkormányzati körbe utalják a nyilvántartást. Olyasmire hivatkozott, hogy az ellenőrzés lehetősége helyben sokkal életszerűbb.

Az tény, hogy a 70-es években kis lakókörzetek (háztömb, utcaszakasz, stb.) megbízottai vezettek lakónyilvántartást. És bizony, akit nem ismert személyesen a nyilvántartást vezető, arra rákérdezett, hogy ki ő, és mit keres arrafelé. Nagykanizsáról Jászberénybe vittek katonának, úgyhogy az eltávozásról hajnal kettő felé osonkodtam be a lépcsőházba, nehogy felébresszem a szomszédokat. Reggel a házmesternéni rendre így fogadta a feleségemet: "Láttam, hazaengedték Tóth elvtársat a laktanyából!" A mai térfigyelők megbízhatósága kutyafüle hozzáképest.

Ma viszont? Tíz évvel ezelőtt számlálóbiztos voltam a népszámlálásban. A Boldogtanyai úttól az Erkel utcáig tartott a körzetem. Csak Leányfalu, a szentendrei rész nem. Mintegy tíz olyan címmel találkoztam, ahol nyilvántartás szerint lakott valaki, csak éppen épület nem létezett, és nem sikerült a bejelentett személy nyomára bukkanni. Hasonló esetekről a mostani számlálóbiztosokkal is beszélgettem. Én magam is írtam egy észrevételező levelet a jegyző úrnak. Érdemi visszajelzést nem kaptam. Igaz beleírtam, azért is tartom fontosnak, mert aki képes épület nélküli telekre lakcímkártyát csináltatni, az képes lehet a választásoknál ezzel visszaélni. Például polgármesteri hivatali dolgozó a számára szimpatikus jelöltek kedvére, azok tudtával vagy tudta nélkül. És a legkevesebb szavazatot kapott három képviselőnk szavazat száma kísértetiesen hasonlít egymáshoz, és szignifikánsan emelkedik el a kevesebbet kapottaktól.

Más aspektusban korábban bemutattam (Klikk ide!) , hogy a polgármesteri hivatal bizonyítottan követelt éveken keresztül beépítetlen telek elhunyt tulajdonosától adót. Majd jelzálogot akart a telekre terhelni, amit a földhivatal a tulajdonos elérhetetlenségére hivatkozva elutasított.

Tehát alapos okom van félni attól, hogy az önkormányzat nem a kellően megbízható intézmény egy ilyen fontos nyilvántartás naprakészen tartásához. Ebben a felállásban tényleg szükséges a választási regisztrálás, ha annak ügyintézéséből a polgármesteri hivatal, és egyéb visszaélési lehetőség ki van zárva. Különösen Leányfalut tekintve, ahol számos jele van a hivatalnak a lakosságtól való elidegenedésének. Budapest közelségének, és az ebből fakadó szociológiai tényezőknek köszönhetően.

Tóth Béla 2012.10.16.