LEÁNYFALU-n laktak, laknak, idejüket töltötték

LEÁNYFALU-n <a href="http://www.georeal.webzona.hu/lanyfalu">laktak, laknak, idejüket töltötték</a>
mintegy kétszáz neves személy ismertetőjét éri el a képre klikkelve

Reflexió

a reflexióra. A Leányfalui Hírekben a közterület-felügyelő igyekezett elhárítani az önkormányzat felelősségét a közterületen köztulajdon által keletkezett balesetveszély megelőzésének kötelezettségétől.
Nekem nem tisztem jogászkodni a jegyző hatáskörében, és lehet, hogy van közelebbi törvényi hivatkozás is, ezért csak azt idézem ide, amit hirtelen találtam, és már alkalmas a kötelezettség megítélésére:

1999. évi LXIII. törvény a közterület-felügyeletről
1. § (1) A közterületi rend és tisztaság védelméről, a tömegközlekedési eszközök használati rendjének fenntartásáról, az önkormányzati vagyon védelméről a települési önkormányzat közterület-felügyelet, illetőleg közterület-felügyelő útján gondoskodhat.
(6) A felügyeletnek, illetőleg a felügyelet részéről eljáró felügyelőnek feladatot - a (4) bekezdés keretei között - törvény, kormányrendelet, az önkormányzat rendelete állapíthat meg.

Namármost. Ha csak a tisztasági oldalát nézzük a dolognak, nem várható el, hogy bárki egy nagyobb szél után azonnal tisztába tegye a települést. Tehát az az ésszerű, ha megelőzésül folymatosan végzik a gallyazást. Nem hiszem továbbá, hogy ezen törvény értelmezésében a rend fogalomkörébe tartozna a beszakadt aknafedél (Előzményhez klikk ide!). Akkor sem, ha az a DMRV Zrt dolga lenne. A lakossággal szemben lehet intézkedni, dörgedelmezni, a DMRV Zrt-vel szemben nem? A rendszerváltás vívmánya(?), hogy a törvény előtt egyforma súlya van a magánszemélynek, a jogi személynek, az államnak. Vagy éppen ebből fakad, hogy a közösséget veszélyeztető jelenség súlya ugyanakkora, mint egy kóbor kutya befogása?

Nagyon jó, hogy Polgári törvénykönyv alapján a károkozást az önkormányzat megtéríti. De aki nyomorékká lett, az elhúnyt hozzátartozói a pénzzel ki vannak fizetve? A baleset megelőzésének kötelezettségére, költségeire nézve azt hiszem, a Bányászati Kutató egyik vezetőjének mondása a legszemléletesebb: "A bányász egész életében a munkahely biztonságának megteremtésén dolgozik. És mellesleg kiküldi a szenet."

Tóth Béla 2012.08.01.

Megjegyzés (08.02.): Különös hangsúlyt kap az újságcikk hangvétele - "... egyik elvárásnak sem tudunk, és nem is akarunk eleget tenni" - a nemrég közzétett rendelet tükrében, a "tiltott és közösségellenes magatartásról". (Klikk ide!) Továbbá felhívom mindenki szíves figyelmét, hogy a vízmosások renzetlenségéből fakadó károk megtérítéséért is perelhető a vízmosás tulajdonosa, kezelője.