LEÁNYFALU-n laktak, laknak, idejüket töltötték

LEÁNYFALU-n <a href="http://www.georeal.webzona.hu/lanyfalu">laktak, laknak, idejüket töltötték</a>
mintegy kétszáz neves személy ismertetőjét éri el a képre klikkelve

Emlékképek a hangerőről

Mai világunkra megroggyantak az értékek. Nem pontosítom tovább, honnan származtatom, mert akkor a másképp gondolkodók rögtön tesznek egy másik állítást, az olvasók pedig azt hiszik el a kettő közül, akinek többet hallják a hangját. Akit érdekel, vonja le a tanulságot, vagy járjon utána, kinek az állítása az igaz.

A '70-es években tüzér tartalékos tiszti tanfolyamon tanítottak katonának. Célszerűen bányamérnököket, geodétákat soroztak be ide, akiknek a geometriai ismereteik lehetővé tették a rövidített kiképzést. Egyik geodéta sorstársamnak egyetemi doktori címe volt. Ő is beosztottként szerezte, tehát nem "vásárolta" (akkoriban pénzért nem lehetett). Olykor-olykor be akart segíteni az őrnagy elvtársnak, amikor belgabalyodott egy-egy trigonometriai levezetésbe az előadása során. Mígnem a parancsnok ráförmedt; "Tőlem akár kandimátus is lehet az elvtárs!  (Nem ér írtam el, ő tudta így.) Itt minden úgy van, ahogy én mondom!"

Aznap, amikor első előadásban leadták a meteorológiai adatok figyelembevételét a lőelemek számításánál, ügyeletesnek osztottak be a gépjármű telephelyre. Az ügyeletes tiszt egy tüzér hadnagy volt, akinek a másnapi éleslövészetre el kellett készítenie az üteg lőtéri lőelemeinek pontosítását a frissen kapott meteorológiai adatok alapján. Megkért, hogy segítsek majd neki a számolásban, amikor visszaérkezik, mert az adatok feldolgozása esetleg nem fér bele az éjszakájába. Majd elment a dolgait intézni. Tényleg sokára keveredett vissza, úgyhogy addigra végeztem a sok táblázat kitöltésével. Kérdezte, hol szolgáltam korábban, hol tanultam meg az eljárásokat, hiszen "még ők is" egy egész féléven át gyakorolták. Mondtam, sehol. Olajipari kutatóintézetben dolgozom.  Viszont leadták délelőtt az előadást, és volt nálam tankönyv. A munkahelyemen is az a dolgom, hogy az irodalomból vegyem át, amit mások már kitaláltak, és nemcsak hogy adaptáljam, hanem fejlesszem is tovább. Nem hitte el. Csak azt nem értette, mi érdekem fűződik ahhoz, hogy őt becsapjam. Egyszer csak megnyugodott - biztos az elhárításról vezényeltek.

Valami olyat akartam mondani; nem biztos, hogy a mundéron kívül nincs élet.

Tóth Béla 2012.04.27.