LEÁNYFALU-n laktak, laknak, idejüket töltötték

LEÁNYFALU-n <a href="http://www.georeal.webzona.hu/lanyfalu">laktak, laknak, idejüket töltötték</a>
mintegy kétszáz neves személy ismertetőjét éri el a képre klikkelve

Hit, tudás, demokrácia (3)

Eggyel kevesebb vezető lett a strandon, Írja az újság. Nekem legyen szabad azt hinnem, van benne némi szerepe ennek a honlapnak, a most már havi 1500-szoros olvasottságával. Bár nem azt igyekszünk elérni, hogy kevesebben legyenek, hanem azt, hogy legyen jövedelmező a strand. Úgy, mint ott, ahol a létesítési költségeket visszatermeli a zöldmezős beruházás. A falunk akkor kapott értéket a rendszerváltással, ha a visszatermelés nála landol, újabb értékek teremtéséhez. Ez minden gazdálkodás alapja. Ha a strand feléli bevételeit, akkor a lakosság hány százaléka, milyen hatékonysággal élvezi saját, nem csekély értékű vagyonelemét?

Bizonyára vannak előrelépések, ha már az az önkormányzati képviselő is ilyenekről ír, aki kritikus szemmel nézte a fejleményeket. De a fenti körülmények megítéléséhez azt kell látni, elemezni, amit már több cikkünk is körüljárt, hogy az üzemeltetési költségeken túlmenően az amortizáció rendezett-e. Azaz biztosított-e az avuló berendezések megújulása. Pénzügyileg is és természetben is. Nemcsak a  Termálfürdő Kft tulajdonába tett vagyonelemekre vonatkozóan, hanem a falu összes strandhoz kapcsolódó tulajdonára (kút, faházak, medencék stb.) vonatkozóan. Hogy ne az adófizetők zsebébe kelljen nyúlni, amikor valami nagyobb felújításra kerül majd sor.

A demokrácia értéke kétoldalú. Érték az egyénnek, mert megengedi beleszólni a rajta hatalmat gyakorló urai tevékenységébe. De érték a közösségnek is, mert a bölcsek tanácsa kiszélesedik általa, és legalább a több szem többet lát alapon javulni tud a döntéselőkészítés minősége. Ezt ismerték fel az ókori uralkodók, amikor közelebb engedték magukhoz a polgárokat. Különösen akkor növekszik a demokrácia hatékonysága, amikor a tanácsba be nem fért szem egy adott feladathoz speciálisan képzett. Nos, ennek a ténynek már nincs kétezer éves hagyománya, mivel a tanítók, mesterek többnyire a rabszolgák soraiból kerültek ki, akikre nem terjedt ki az önrendelkezés joga.

Ma azt hisszük, a mai demokrácia alappilére a tájékoztatás. A strand esetében a 2009. évi eredményekről és a 2010. évi tervekről egykor a www.leanyfalu.hu oldalain keresztül minden igényt kielégítő ismertetést kaptunk. Ma a lap felújítását követően ez az önkormányzati jegyzőkönyv ott nem érhető el. Én letöltöttem, hátha..! Tehát ha valakit érdekel, innen megnézheti. Érdemes belenézni az 5. napirendi pontot illetően, bár nagyon terjedelmes. De ennyi kell annak megítéléséhez, jó gazda kezeli-e javainkat. Nos ezt az anyagot tekintve megkehetősen szűkszavú tájékoztatást kaptunk a 2010 évi eredményekről a 2011.05.25-i ülés  2. napirendi pontjában. A tervezett 13 MFt nyereség helyet 7 milliós veszteségről. Pedig látható, a terv nem kezelte szűkmarkúan a kiadásokat. Ugyanakkor a tervben sem, a beszámolóban sem láttam szót ejteni önkormányzati pénzátadásokról. Szólt a beszámoló viszont a látogatószám erős csökkenéséről, bérlők (büfések) visszalépésétől (az ő jövedelmük is a fürdőlétszámon múlik). Most tehát az újság olvasásakor nem tudtam eldönteni, mihez képest örüljek a megemlített látogatószám növekedésnek. 2009-hez, vagy 2010-hez képest?

Tóth Béla 2011.11.04.