LEÁNYFALU-n laktak, laknak, idejüket töltötték

LEÁNYFALU-n <a href="http://www.georeal.webzona.hu/lanyfalu">laktak, laknak, idejüket töltötték</a>
mintegy kétszáz neves személy ismertetőjét éri el a képre klikkelve

Egy igazi demokrata

Balláné Rák Éva képviselőjelölt asszonnyal együtt voltam képviselő és szociális bizottsági tag 1998-2003 között. Pontosabban ő volt a bizottság elnöke. Nagyon kevés ilyen képviselővel találkoztam.
Egy pillanatra sem hitte azt, hogy hogy attól, hogy őt megválasztottuk, neki attól kiváltságos képességei támadtak volna. Bekérte a bizottságba a korábbi családorvost, és egy eü. asszisztenst. A bizottság a feladatokat ezen két, a falu lakosságát közvetlen közelről ismerő személy szakismeretére támaszkodva igyekezett megoldani.
Balláné az ülések szervezésén, levezetésén kívül Pizágné Julcsival, a PH illetékesével folyamatosan járta a falut, felderíteni azokat a rászorulókat, akik maguktól nem szánták rá magukat segélyért kilincselni. Valamint azért, hogy pontos képük legyen a családi viszonyokról a segélyek célszerű szétosztásához. Nálam ez a tapasztalat akkora referencia, amit semmilyen önéletrajz, bemutatkozó szórólap nem tud felülmúlni.
Ez az oka annak, hogy
Balláné megválasztását nyugodt lélekkel ajánlom minden választónknak.

Helyi gazdaságpolitika

Tegnap a facebook Lányfalusi Kaszinójában kemény csörte alakult ki az egyik polgármester jelölt és az egyik Móricz unoka között. Dióhéjban az én véleményem.

A magáningatlanoknak több, mint a fele üdülő. De mivel a lakhatási jogosultságot eleink hagyták szétszóródni, így mind a 24 km elvárja, hogy megépítsük, karbantartsuk utcáikat, járdáikat. Miközben állami pénzeket csak az ittlakók után kapunk. Tehát rosszabb, mint 50 %-ban alulfinanszírozottak vagyunk.

Merőben új adópolitikát kell felépíteni a pótláshoz! Nem mindig az előző évi százalékokat csűrni, csavarni. Rá kell szorítani a máshol lakókat, hogy 2,5 személyt jelentsenek be Leányfalura. A polgármesternek pedig az országgyűlés fülét rongyosra kell rágnia, hogy ezt az ellentmondást oldja fel. Annak ellenére, hogy az országgyűlés ebben az évszázadban nem fogja meglépni. De ha az önkormányzat nem akarja befolyásolni az országgyűlés fejét, akkor az soha nem fogja észrevenni, mit kell tennie.

Munkahely kérdésében a döntő Budapest marad, akár akarjuk, akár nem. Az ott dolgozókat kell kiszolgálnunk. Teljesen tág értelemben vett közlekedéssel, az otthon fenntartásának körülményeivel, a szabadidő eltöltésének egészséges, pihentető, kuturális körülményeivel. Ugyanezek a feladatok olymódon is állnak előttünk, hogy az üdülőtulajdonosok minél több időt töltsenek itt, mert jól érzik magukat. Még többen, még többet járjanak be innen dolgozni. Tudomásul kell venni, hogy kevesekre csak akkor lehet egy település fejlődését építeni, ha a gazdagok hajlandók mindenki hasznára közvagyont fejleszteni. Hát ennek eljövetelét itt - és országos értelemben sem -, én nem látom belátható időn belül. Ma már nincsenek Móricz Zsigmondok és Széchenyiek.

A közmunka programot arra kell kihasználnunk, hogy az ilymódon kockázatmentesülő költségstrukturával szükséges, és hasznos vállalkozásokat hozzunk létre (kertészet, erdészet, táj-, vízmosás rendezés, ingatlan karbantartás, stb.), melyek az önkormányzati feladatokon túlmenően a lakosság (pontosabban az üdülők) számára is dolgoznak. De úgy kell őket felépíteni, hogy képesek legyenek önállósulni, normál vállalkozásba  átalakulni. Nem új ötlet, egy polgármester már megcsinálta Magyarországon. Persze ez csak szigorúan mutyimentes viszonyok között működőképes.

Én mindegyik  feladat megoldásához látom az eszközöket, a faluközösségben a segíteni képes embereket, és azonnal hozzá tudok kezdeni a megoldáshoz, ha erre felhatalmaznak. De ahhoz már kevés kedvem van - mint ezidáig -, hogy a fáradozás arra fordítódjon, hogy az önhitt döntnököknek tanfolyamokat tartva sem lehet a lobbereken átverekedni.

Dr. Tóth Béla 2014.09.01.

Szemléletek és pofonok különbözők


Tegnap mondták a TV-ben: az étkezési alma felvásárlási ára 33 Ft/kg, a léalmáé 11.
A környékünkön a nyárinak nevezett - szerintem lé - 199, az étkezési 310-ről indul.

Miért van az, hogy a "kereskedői véna" tisztességtelenségeinek porát csak a bankárokon verjük el? (Most már végre. Talán. Először a rendszerváltás óta.)
Netán azért, mertúgye átmentünk piacgazdaságba, ahol a versenyt akadályozni nem szabad. A piacon pedig almát árulnak, pénzt csak visszajáróként adnak. :-)
Ha a tisztességesnek vélt 12 % hasznot, három kereskedői lépcsőt, 27 % ÁFÁ-t ráteszem a termelő nyakára, akkor 60 forintért megennénk idehaza az összes étkezési termést! (A kereskedő költségeit nem számoltam, mert bizonyára töredéke a termelőének, bele kell hogy férjen a 12 %-ba, mint a bankár 15 %-os kamat-ollójába, a nem is a saját tőkéjük hozadékaként)
(Bocsánat a "szélsőséges", "radikális" netán "antiszemita", "terrorista" okfejtésért.)

Tóth Béla 2014.09.01.

Továbbgondolás a facebook-on

Eszterle István Mert úgy-e mindegy, hogy a 33 Ft-os termékre, vagy a pl. 800 Ft-os termékre, de a kellő profitot rá kell tenni. E szerint 277 Ft/kg kell a gazdaságos (korrekt?!) kiskereskedelmi tevékenységhez .... Szerintem érdemes lenne egy helyi beszerzési társulást alakítani a téli alma beszerzésére. családonként k.b. 15-20 000 Ft nyereség lehetne.

Tóth Béla István! Most eszembe juttattad, hogyan lehetne megnövelni a szociális segélyezés lehetőségeit. Az önkormnyzat a közmunka program keretében beindíthatna egy felvásárló, gyümölcs, zöldség betakarító, kofa vállalkozást. A szolid nyereséget pedig a szoc alapba tenné. Amellett, hogy a rászorultakat kedvezményes árú áruval látná el. Ha pedig ütőképes emberekkel sikerült feltölteni, akkor teljesértékű vállalkozássá alakulna, ahol az eszközapporttal lenne a falu a tulajdonos.

Ami könnyen jön, az könnyen megy?

Áprilisban döntött az önkormányzatunk arról, hogy a KÓPÉ-ÚVSE "beszerzésében" befogad 700 MFt-ot strandbővítési beruházásra.

Mindenekelőtt hatalmas köszönet a KÓPÉ-ÚVSE-nek és Kemény Dénesnek, úgyis mint állampolgár, és úgyis mint leányfalusi. Minden múltbéli és jelenlegi törekvésük igazolható a gyerekek és Leányfalu érdekében.
Nem ők tehetnek arról, hogy a képviselő testület  az együttműködés során laikusként, figyelmetlenül, a hűtlen kezelés határait súrolva jár el.

Néhány aggály a döntéssel és körülményivel kapcsolatban ide kattintva olvasható.

http://gazdpolleanyfalun.blogspot.hu/2014/08/ami-konnyen-jon-az-konnyen-megy.html

Kattintson  ide,  az áprilisi jegyzőkönyv fénymásolatának megtekintéséhez. Érdemes elolvasni a két oldalnyi szöveget, annak megítélésére, hogyan történnek nálunk a milliárdos nagyságrendű döntések. Különösen a választások évében.

Utána szívesen látnám válaszát, ide kattintva a "Mondd! Te kit választanál?" kérdőívre, aminek néhány egyszerű kérdése teljesen személytelenül is megválaszolható.

"MONDD! TE KIT VÁLASZTANÁL?"

Kérem kedves leányfalui látogatóimat, kattintsanak ide, és töltsék ki, vagy legalább nézzék meg a mellékelt kérdőívet.
A továbbiakban igyekszem minden nap valami új információval segíteni önöket abban, hogy megfontoltan tudjanak választani.  Megerősítő vagy cáfoló megjegyzéseiket is szívesen megjelentetem. A személyhez köthetőt mindenképp, és változtatás nélkül, a személyteleneket válaszban összefoglalóan.
Kérem, látogassák meg ezt a lapot naponta legalább egyszer. A választásokig azért, hogy tájékozottabbak legyenek. Ha megválasztanak, akkor azért, mert gyakran fogom tájékoztatni önöket arról, milyen döntések állnak előkészítés előtt. Azért, hogy többek véleményét ismerjem meg azzal kapcsolatban.
Dr. Tóth Béla 2014.08.29.

Magamról, ennyit!

Ha ide kattint, akkor talál egy összefoglalót arról, hogy hol érhetők el azok a referenciák, amit ezidáig Leányfalun tettem. Valamint arról, hogy mi mindent kell tenni ahhoz, hogy Leányfalu olyanná legyen, amit ön szeretne, és arról hogy ennek hatékony magvalósításához én miben tudhatok hozzájárulni.

Továbbá van egy sürgősen megoldandó kérdésre utalás (mint csaknem minden önkormányzati választásunk előtt);
kötelezze-e el magát szeptemberben a leköszönő testület egy olyan beruházásban, ami bevételt nem hoz, de gúzsbaköti a termálvíz hasznosítási lehetőségeinket. Bővebb elemzését a témának "Ami könnyen jön, az könnyen megy?" címmel ide kattintva találja.

Kezdjük az alapoknál! Miből?

Bevezetés
Csak a nagyobb tételekről emlékeztessünk.
Vízelvezetés. 2000. januárjában Visnyovszki professzor halaszthatatlannak nevezte,  és 200 millióra becsülte a bekerülést. Településfejlesztési tótumfaktumunk azt mondta, "ennyi pénzünk nincs, akkor ezzel nem foglalkozunk". Hagyománytisztelő utódai emlékét máig nem felejtik. Még 2000-ben megcsúszott a Vadrózsa utca (bővebben jobboldali oszlop alja közelében "Keresés ebben a blogban" > Vadrózsa) Két összedőlt épület máig hirdeti emlékét. Egy harmadikat, amiben laktak, buldózer tette lapátra.
Útjavítás, -építés, járda javítás, építés, közterületi illemhely, termálkút karbantartás, bölcsőde építés, mivel tavaly már 40 gyerek született Leányfalura. Hogy az utóbbi nem váratlan, lásd: http://georeal.webzona.hu/iskola/ vagy http://mittelwelt.blogspot.hu/2012/10/a-tarsadalom-tervezheto.html
A település üzemeltetéséhez ugyancsak sokkal több ráfordítás szükséges az eddiginél. Ha szebbet, különbet akar valaki. Ha nem, ne erőltesse igénytelenségét a többiekre.

Tárgyalás
Leányfalun mintegy 3000 ingatlan van, és ebből alig több, mint 1400-at lakunk. "Jaj, de jó!" - mondják, akik a nyugalmukat féltik.
Mert nem jut eszükbe, hogy ha a másik 1600-ban is laknának, akkor az abban lakó 4000 fő után is kapnánk az államtól az apanázst. Azaz több, mint kétszeresét a mostaninak.
Mert nem jut eszükbe, hogy a rendeleteinkbe nagyvonalúan beépített: "mindenki takarítson az ingatlana előtt" nem elég. Hiszen ilymódon a "szomszédja" előtt is kell takarítania. Ha jót akar. Mivel az nincs itt! Leginkább nincs itt hófúvásban.
Mert nem jut eszükbe, hogy a csatorna, a gáz, az útépítés, -karbantartás, a hivatali állomány és kapcsolódó költségei elengedhetetlenül 3000 ingatlan ellátásra méretezettek.
Amely települések teljes mértékben lakottak, azok is panaszkodnak, hogy kevés a központi költségvetési leosztás. Nekünk pedig a fele sem jut. Tehát fenntartásra sem elég, nemhogy fejlesztésre. De még csak 2002. óta mondom ezt, különösen ciklusok elején. "Lassú munkához idő kell!" - szól a mondás (vagy rosszul emlékszem? :) )
Szerencsésen van termálvizünk. Mégsem szolgáltatunk távhőt a hivatalba, művházba, nagyboltba, leendő gyógyfürdőbe. Pedig 400 kW energiát ereszt a strand a Dunába. (Egy családi ház csúcsigénye 20 kW, a művház kazánja 63 kW.) Pedig van róla tanulmány, mit lehetne vele kezdeni, mennyiből.
A strand bebizonyította, hogy vagyonbővülés mellett nyereségre képes. Mára (pontosabban tavalyra) veszteségbe fordult, vagyonvesztés és bérleti díj engedmény mellett. Pedig Esztergomból jött a műszaki igazgató. Talán azért, mert ott 40 milliós volt az adósság. Bővebben itt: http://mittelwelt.blogspot.hu/2011/04/nem-mind-arany.html . Az igazgató pedig Pusztaszentlászlón szerezte fürdős "gyakorlatát". Lásd: "Az alig száz lakosú Pusztaszentlászló 2002-ben kapott támogatást termálfürdő építésére, de mivel ez azóta sem készült el, az állam kamatostul visszakérné az átutalt összeget. (2009.03.02.)" http://hvg.hu/itthon/20090302_pusztaszentlaszlo_zala_termal_furdo A mai helyzet látható itt: http://georeal.webzona.hu/furdo/analizis2013.html

Megoldás (egynéhány ötlet a semmittevés helyett)
Rá kell vennünk az üdülőtulajdonosokat, jelentsenek be ide 2,5 személyt a családjukból. Nekem lányom, unokám aggteleki létük ellenére ide hozzák az állami fejpénzt.
A fürdő-, művház igazgatóval az élen rá kell venni az üdülőtulajdonosokat, minél több hétvégét töltsenek az üdülőjükben.
Olyan falugondnokságot kell működtetni, amekkora a falu normális állapotban tartásához szükséges. Aki rendben tartja maga előtt a közterületet, annak ingyenes. Persze ezt is ésszel szabályozni, mert a saroktelkes idős szomszédom tartja rendben a fél kálváriát, plusz mégannyit a keresztutcákból. Ha a falugondnokság kapacitása jól van megválasztva, akkor lakossági szolgáltatás keretében bevételre is szert tehet. Balatonföldváron - mielőtt jött a parlagfű határidő - megeresztettem egy megrendelő e-mailt a fűkaszálásra. Másnap küldték a számlát, mert elvégezték. 1000 négyzetméter 12 eFt volt, amikor én csináltam, a közvetlen költségem (benzin, gépkölcsönzés) nagyobb volt.
Mindenekelőtt a termálkutat kell termőre fordítani, mert már nagyon közeledik rajta egy nagy renoválás szükségessége. A mai napig nincs erre a célra félretéve egy fillér sem. Sem a strandon, sem az önkormányzatnál. Vagy valaki arra játszik, csukjuk be ezt a boltot is?
Nagy bevételi lehetőség a Sorg-villa. De mára eladhatatlanná sorvadt. Alább írtam részletesen. Amíg vonzóvá nem tesszük, önfenntartó hasznosítás keretében kellene megtermelni a rávalót.

Befejezés
Dióhéjban ennyit arról, mire vállalkozik, aki képviselőnek, polgármesternek jelentkezik. Persze csak akkor, ha nem egy jól fizető, egzisztencia teremtő széknek tekinti.
És ennyit arról, miért kellene végre-valahára felelősséggel kiválasztanunk azokat a személyeket, akiktől környezetünk jobbra fordulását várjuk.
Ide most innnovatítv, munkaképes csapat kell. Aki csodavárásból vállalkozó, szolgáltató önkormányzatot varázsol.
Dr. Tóth Béla 2014.08.23.

Választási féligazságok

mno.hu/belfold/tarlos-ket-het-alatt-nem-lehet-programot-irni-1243646
"Két hét alatt nem lehet programot írni"-mondja Tarlós.
"à la nature" így igaz!
De ezt már régen nem veszi komolyan senki. Lám Ronald Reagan program nélkül lett a legnagyobb amerikai elnök (Mert nehogy azt higyje már valaki, hogy a beszédeit ő szülte!).

Nem sokkal a rendszerváltás előtt, Magyarország legnagyobb vállalata, a MOL elődje vezérigazgatójának lecserélésekor az új igazgató azt mondta: "majd megtanulom". Pedig elődje a geofizikától kezdve a a benzinkutakig minden apró részletben keményen vitaképes volt. Az egyetemen matematikai földalatti áramlástant tanított. A keze alatt rohamosan nőtt az ország olaj és gáz termelése. Miután elküldték, rohamosan csökkent. Mára a gáztermelés a negyede, az olaj- említésre sem méltó. Egy megbocsáthatatlan bűne volt. A Szovjetunióban tanult.
Akkor mitől fél az igazság?
Mert a cím azt is sugallja: "A járt utat a járatlanért el ne hagyd!" Ha ezt Budapest betartotta volna, akkor a 4-es Metró még mindig épülhetne. Ha ehhez a sokszor valóban hasznos féligazsághoz dogmatikusan ragaszkodnánk, akkor még mindig barlanglakók lennénk.
Akkor sem biztos, hogy nem célszerű változtatni, ha az átkos múltból hagyományozott, az összeköttetésekre épülő, Tarlós szárnyai alatt továbbgörgetett gazdaságpolitika ideig-óráig meghozza gyümölcsét. Mert állam bácsi nem fejhető a végtelenségig. Leányfaluról sem. Az elmúlt négy év ezt bizonyította. Akkor is, ha a bűnök eltussolását egy huszárvágással megoldotta.  Mármint a kormány. Noha más, és fontos célkitűzésből kiindulva.
Ideje saját lábunkra állni! Ne kezdjük elölről az eladósodást!

Nem mindegy, mire költenék a strandra felvenni tervezett százmilliókat. A következő testület terhére! Most, az utolsó óráikban!
Dr. Tóth Béla 2014.08.23. 

Én másképp álmodom

Az újólag és frissen (ma) megjelent Leányfalui Hírekben Loszmann János polgármester jelölt "Volt egy álmom" címmel 34 pontban sorolta fel legfontosabb terveit. (A Leányfalui Hírek internetes példányát ide kattintva megtekintheti, letöltheti)
Hát bizony csupa olyan álom, ami nagyon hiányzott a falunk életéből. Tegyünk érte, hogy megvalósuljanak. Ehhez az kell, hogy odafigyeléssel válaszuk meg képviselőinket. Derítsük fel, ki, hol, mivel bizonyította, hogy képes álmok megvalósítására. Aki tudja, mit kell, hogyan és miből lehet megvalósítani. Amikor pedig meggyőződtünk valaki alkalmasságáról, ne rejtsük véka alá véleményünket, vitassuk meg szomszédainkéval. Vállaljuk fel az összehasonlítást. Magunkért, szomszédainkért tesszük. Hogy kimozdítsuk lakóhelyünket a lemaradásból.

Mint említettem, néhány dolgot másképp látok célszerűnek, mint János.
"A település minden lakója résztvesz a közéletben, eljár közmeghallgatásra, és ott évente 4-5 alkalommal kifejti véleményét" Megvalósíthatatlan álom. Ellenben olyan interaktív információrendszert működtetnék, amelyben mindenkinek lehetősége lenne informálódni és belefolyni a döntés előkészítési munkáiba. Amihez érdeklődése, képessége van.
"A beadványok, folyó ügyek mindegyikéről, legalább tudomás "szinten" a felső vezető tud, határidő túllépések nem fordulnak elő." Nem polgármester az, aki nem ismeri települése minden rezdülését. Ehhez hozzátartozik a Polgármesteri Hivatalban folyó ügyek ismerete is.  De nem elég a határidő tartás, ahol van mérlegelési lehetőség, ott rá kell nevelni a hivatalnokokat a lakosságbarát megoldások keresésére.
"A Termálfürdő irányításába, gazdálkodásába nagyobb a beleszólás, rendszeres az ellenőrzés, a munkáltatói jogokat komolyan gyakorolják." Másképp fogalmaznék: a tulajdonos falu érdekképviseletét minden mozzanatra kiterjedően érvényesíteni kell. Kezdve ott, hogy üzleti tervet legyen köteles a vezető készíteni és betartani.
"Az 'egy Forinthoz egy Forint' útjavítási elvet propagálják, ezzel megindulhatna az utak javítása." Ez egy korábbi, átgondolatlan testületi ötlet áthagyományozása, amivel nem tudok egyetérteni. Eleve antidemokratikus; a gazdagok elfogyasztják az erőforrásokat, és "Utánunk az Özönvíz!" Fontosabb viszont, hogy a katasztrofális állapotban lévő vízelvezetéseket alulról felfelé haladva kell helyreállítani. Hogy a nagyobb vizek legyenek előbb rendezettek. Az utakat pedig a szélekről befelé haladva, hogy az építők ne tegyék tönkre a már elkészült szakaszokat.
A Sorg-villa egészének hasznosítását, állagmegóvását folyamatossá kell tenni.
"A mérhetetlenül drága zöld hulladék szállítását felülvizsgálják, a zsákok árát elfogadható szintre csökkentik." A zöldhulladék hasznosítását helyben kell megszervezni, nem pedig megyényi hosszon fuvarozgatni. Más hasznára! Ami viszont egy kiterjedt, komolyabb mértékű falugondnokolást igényel. A feladatokról, forráslehetőségekről majd más alkalommal írok.
"Az adórendeletbe beépül a 'hullámtérbe' került ingatlanok adókedvezménye." Bocsánat! Azok nem oda kerültek, azokat tudva vagy tudatlanul oda építették. Önsegélyező rendszerek támogatásával lehet a többi adófizetőt ez alól a nyűg alól tehermentesíteni.
"A szociális keretet igazságosan, emberségesen költik el, a döntéshozó juttatási lehetőségének teljes kihasználásával." Ez a minimum! Netán eddig nem így történt? Bizonyára nem, hiszen van elszerencsétlenedett család az adótartozók listáján!

Azt az álmot már Vancsó István fogalmazta meg, miszerint a képviselők a tiszteletdíjukat fordítsák adományozásra. Ezzel 1998. óta nem értek egyet.
A képviselők dolgozzanak legalább annyit és olyat, hogy a munkájuk hozadéka fedezze a tiszteletdíjukat. Ez a polgármester felelőssége. Az pedig nekünk, a választóknak a felelőssége, hogy értékes munkára képes személyeket delegáljunk.

Dr. Tóth Béla 2014.08.21.

Nem vagyok függetelen

Dr. Tóth Béla 2014.08.18.
Mindenek felett demokrata vagyok. Az államnak a népet kell szolgálnia, a kollektív bölcsesség elvén. De nem betelefonálós alapokon, hogy a Petz Ernő professzor szava semmivel sem ér többet, mint egyes zöldek butácska gyülekezetéé.
A szocializmusban szocializálódtam, amit nem tagadok meg soha. A közösségi tulajdon, a közösség érdeke mindig előrébb lesz nálam, mint a magán. Az államnak az a dolga, hogy ezt az alapvető szempontot megvédje. Legelőbb a fogyasztó kiszolgáltatottságát, a monopolhelyzetek és kartellezések elkerülését, a nemzeti vagyon gyarapodását kell szolgálnia. Mára bebizonyosodott, hogy a szocialista összeköttetési kontraszelekció párttól és felekezettől függetlenül működik, csak olyan más néven, mint sógor, koma, uram-bátyám, no meg a törvényesített lobbizás. Nehogy már tudományos módszerekhez forduljon a képviselő a döntése során!

Igen, nemzeti érzelmű vagyok. Ha egyszer a tőkésnek szabad a saját és családja érdekét védeni, akkor a magyar embernek szabad és kell Magyarország érdekét védeni. Mindmáig megbukott mindenki - mielőtt beteljesedhetett volna - aki az ő internacionalizmusa előnyeit maga hasznára akarta fordítani.

Konzervatív vagyok, mert a demokrata döntéselőkészítő környezetben a végrehajtást nem tudom elképzelni kemény hierarchia működtetése nélkül. De a hierarchiában nem elég a hatalmat sorbarendezni, ehhez az erkölcsöt is hozzá kell idomítani. Az nem lehet, hogy a rendőrt a bűnözővel együtt kellejen kivizsgálni az eljárás során. Vagy ez már a radikalizmus?

Szabadelvű annyiban vagyok, hogy senkinek ne kelljen a véleményét félelemből véka alá rejteni. De semmiképp nem fogadom el, hogy a társadalmi folyamatokat vissza kell degradálni az evolúció szintjére. Ez csak a kényelmes kormányhivatalnokok és a zavarosban halászó szélhámosok érdeke.

Kormánypárti vagyok mindaddig, ameddig az ország sorsa jobbra fordul az előző kormányéhoz képest. Aki azt mondja, hogy a lakosságnak rossz az alacsony infláció, az rosszat akar neki. Vajh, a fejlett országokban miért nincs infláció? Az infláció mérését, bemutatását pedig nem lehet manipulálni, ezért hivatkozom erre. Én még emlékszem arra az időszakra, amikor a cégeknél január 1-én évről-évre a legsürgetőbb feladat volt mindent 10 %-al drágábbra átárazni. Az amnéziások kevésbé.

Követem a kereszténységben azt az eszmeiséget, hogy Isten előtt minden ember egyforma. Nincs kiválasztott! Sem király, sem népfaj. Közösséget építeni csak a szeretetre lehet. Gyűlölködés gyűlölködést, erőszak erőszakot szül. Párttól és felekezettől függetlenül.

Mi lesz veled, Sorg-villa?


Miközben a falunk tele van földúttal, a „szakszerű” csatornázáskor elültetett kátyúkkal, nyolcadik éve ülünk a milliárdos értékű ingatlanon. Mára, mire indulni látszik az ingatlanpiac, teljességgel eladhatatlan.

A képen azt látjuk, amint az egyik hungarikum akác csoport kinőtte a villa üvegházát.

A 7,2 hektáros belterületi ingatlan önkormányzati története 2005. körül indult. Ekkora csupasz építési telek értéke Leányfalun még ma is meghaladja a milliárd forintot. Ilyen fajlagos kondíciókkal adták el akkor a strand  fölötti árteret. Ekkora önrésszel már tetemes pályázatokkal lehetne fejleszteni a falut. Különösen, ha a lakossággal, hivatalokkal leegyeztetett fejlesztési tervek beadásra készen várnának a lehetőségre.

Akkor, állítólag egy állampolgár kezdeményezésére, a villát a műemlékvédelem szárnyai alá vette. Amivel akár egyet is lehetne érteni, a hozzá közvetlenül kapcsolódó  parkkal együtt. (Noha az 1940-es évek elején épült.)  Azonban a többi 6 hektár már akkor is lepusztult erdő, kiöregedett gyümölcsös, elvadult szőlőültetvény volt. De a testületi hozzáállás szerint ma is a műemlék tartozéka, minthogy a teljes ingatlan tulajdoni lapján nemes egyszerűséggel a helyrajzi szám alatt a „műemlék” szó szerepel. Ennek feloldásával sem akkor, sem máig nem foglalkoztak képviselőink. Nemrég találtam egy nosztalgikus érdeklődőt, aki azért lépett vissza, mert a műemlékvédelmi hatóságtól nem kapott olyan konkrét leírást, amire egy felújítási költségvetést lehetett volna építeni.  Ilyesmivel ugyan az eladónak kellene rendelkeznie, de ők oda küldték a vevőt.

Még 2005-ben mind a 6 hektárt a képviselők védett erdő kategóriában sorolták.  Miáltal egyetlen kisméretű gazdasági épület építhető rá. Ezt követően bukott ki a botrány 2006-ban, amikor mitegy 300 millióért akarták eladni. Vajon véletlen volt az elértéktelenítés? Az akkori leminősítés szószólói a mai napig hallatják véleményüket. Valamikor pedig egy vadvonulási folyosó címkét is kapott, holott felülről több szentendrei utca, alulról a 11-es határolja. Szerencsére a közeljövőben felül kell vizsgálni az építési szabályzatot.

Ne higyjék, hogy ezt csak most, a választások miatt írom. A Leányfalu a Világ közepe (mittelwelt.blogspot.hu) blogon 2011. óta több mint 30 bejegyzéssel próbálom rávenni képviselőinket, hogy az eladás érdekében kellősítsék az ingatlant. A facebook.com/bela.toth.927 portálról pedig naponta tájékoztattam 750 ismerősömet  az új  bejegyzésekről. A képviselő testület pedig beperelt rágalmazásért (más téma miatt, de akkortájt). Természetesen másodfokon is felmentettek.

Mit lehetne tenni? Ha valaki demokratának nevezi magát, mindenekelőtt leegyezteti a lakossággal, mi legyen a terület funkciója. Természetesen a lehetséges változatokat hatástanulmányokkal bemutatva. A döntések előkészítésére a falunkban bőségesen megtalálható komoly szaktudású, elhivatott lokálpatriótákat felkérve, szakbizottságokba delegálva.

A részfunkciók szerint pedig szét kell darabolni, az építési szempontokat elkülöníteni. A védelmek telepítését értelmesen átrendezni. Tahiban a polgármester szerződést kötött a Pilisi Parkerdővel, minden (a magántulajdonban lévőket is beleértve) erdőjellegű terület gondozására. Ilymódon ingyen rend tud lenni a faluban.

Az ingatlanértékesítésnek egyik legfontosabb szempontja: „Első benyomás csak egy van.” Tehát ameddig nem kellően vonzó a kinézete, addig a költségek fedezetére ideiglenes üzemeltetést kellene rátenni (ami netán véglegessé is kinőhetné magát). Csak néhány ötlet: kaland- vagy túlélőpark, fotóvadászat, paint-ball, vízisportos üdültetés a Vadkacsákkal összeszervezve, stb.

A hivatalnoki hozzáállás: „Amely ügy nem oldja meg magát, azzal nem érdemes foglalkozni.” Kicsit „önkormányzatibb” hangzással: „Amihez nem lehet állami pénzt szétosztani...” . Ezért van némi igazuk azoknak, akik azt mondják, hogy az állam, az önkormányzat rossz tulajdonos. Itt a lehetőség rácáfolni! Válasszunk olyan innovatív képességekkel megáldott képviseletet, aki akar, képes a falu tulajdonával úgy gazdálkodni, mintha a sajátja lenne.


Dr. Tóth Béla 2014.08.15.
Ahol tudják, mi az a marketing:

A vezetőválasztás demokráciája

A Leányfalu Faluház vezetőválasztása égbekiáltó ellentmondást mutat. A pályázati kiíráshoz kattintson ide!
Az az önkormányzat, amelyik 6 hét múlva leköszön, az nevezi ki az őt követő polgármester és képviselő testület teljes megbízatásának idejére, 5 évre egy meghatározó intézmény vezetőjét. Annak ellenére, hogy egyszer már meghosszabbította egy évvel a szerződését.
Tehát most is hosszabbíthatna, hogy a következő önkormányzat rövid ismerkedés után konzekvenciák nélkül tudjon dönteni a maradásáról. Vagy arról, hogy neki másféle működtetési elképzelései lennének.

Félreértés ne essék! Semmi indíttatás nincs bennem a jelenlegi vezető személyével kapcsolatban. Sem saját, sem ismerőseim köréből. Nem is beszélve arról, hogy elviekben lehetséges, hogy az augusztusi uborkaszezonban meghirdetett és tartandó választás más személyre esne.

Bővebb kifejtéshez kattintson ide: http://leanyfalukerdez.blogspot.hu/2014/08/a-vezetovalasztas-demokraciaja.html
Dr. Tóth Béla 2014.08.10.

Leányfalu az EU választáson

Megjelentünk 40 %-ban.
Az eredmények százalékban, kerekítve.

Leányfalu
Budapest
vidék
Pest-megye
országos
Szentendre
Fidesz
54
44
54
53
52
53
Együtt-PM
11
13
5,5
8
7
12
Jobbik
10
10
16
15
15
10,5
DK
9,5
13
9
10
10
10
LMP
7,5
8
4
5,5
5
8
MSZP
7
11,5
11
8,5
11
6

Leányfalu képe az országban:
Fidesz, kormánykoalíció támogatottsága a vidékével azonosan magas
Ellenzék megoszlása kiegyensúlyozottabb, azaz;
a vidék jobboldaliságát Budapest befolyása balra húzza

ELŐZZÜK MEG EGYÜTT A SZABADTÉRI TÜZEKET!

- szól a családias hangvételű üzenet Leányfalu helyi lapjában (klikk ide).
Az egész 10. oldalon. Benne:
"A hatályos jogi szabályozás értelmében tilos a kerti hulladék égetése. A tiltás alól az önkormányzat helyi rendeletben felmentést adhat, ebben szabályozza az égetés feltételeit, körülményeit is. Arról, hogy mikor lehet a kertben égetni, a helyi önkormányzatnál kell érdeklődni. Amennyiben az önkormányzatnak nincs ilyen rendelete, akkor nem szabad avart és kerti hulladékot égetni."
Ezt értem. Amit nem értek:
- ha már az adómból fenntartunk egy helyi lapot, miért nem lehet beleszerkeszteni a helyi szabályokat is, vagy
- ha már valaki kimásolja másvalaki irományát, miért nem érzi kötelességének a forrást megjelölni? Vagy a plágium bocsánatos bűn, elkerülése nem erkölcsi kötelesség is?
- mikor jutunk el oda, hogy hivatalnokaink értünk tegyék a tettüket, ne a fizetésükért. És akkor kapják meg a fizetésüket az adónkból, ha a feladatukat értünk látták el hibátlanul.

Dr. Tóth Béla
2014.04.19.

Leányfalu így választott

Szavazókör 1. 2. 3.
Leányfalu, 2014.04.07. Párt Személy Párt Személy Párt Személy
Fidesz/Hadházy 270 266 339 327 313 299
MSzP/Szinna 171 187 183 197 183 196
Jobbik/Murányi 60 59 89 94 62 60
LMP/Kardos 42 31 66 52 59 50
Megjelent, fő 581 696 636
Részvétel, % 70 72 72

Mi a retro?

A minap rendkívül figyelemreméltó gondolatváltás pattant ki a facebook-on az alábbi kép-pár kapcsán.

1. hozzászóló: "Régen sokkal szebb volt... csak az változott aminek nem lett volna szabad.. bezzeg a szép villanyoszlopok megvannak"
2. hozzászóló: "Van aki szerint igen, kicsit kezd a gondolkodás is retró lenni!!"
Én: "Nagyon más a mai gondolkodás, hogysem retrónak lehetne nevezni. Sokkal inkább közösségi volt a lakosság, és sokkal több helyen meghallgatták a közérdekű véleményét. Mielőtt valaki felháborodna, csak egy példa, mikor köszönök a postára belépve - tisztelet a kivételnek -, úgy néznek rám, mintha a Marsról jöttem volna. De azért a vendégek fele távozáskor már elköszön."
2. hozzászóló: "a retrót nem arra értettem amit felvázolt!"

Talán nemcsak nekem szúr szemet ebben az eszmecserében, hogy ha a fiataloknak a múlt ismérveit ferdén adjuk át, akkor hosszas vargabetűkkel fogják újrateremteni az egykori hibáinkat. Ha még ma is a lapos Föld központú világot hinnénk, aligha lenne űrhajózás. Noha az óceáni, csillagokra alapozott navigálás jól megvolt nélküle is. A gyarmatosítás kora Amerika kivételével, ugyanúgy végbement volna. Viszont, ha nem találjuk ki időben a valódi Noé bárkáját,
akkor a Nap örök időkre megeszi az emberiséget is. Vagy, ha nem vesszük komolyan az emberi felelőtlenséget, közös ügyeink iránti közönyösséget, akkor 2036-ban esélyünk lehet egy akkora karambolra az Apofisszal, mint amitől a dinoszauruszok kipusztultak.

A felső kép arról tanúskodik (számomra), nemcsak rossz dolgok voltak az átkosban. Nem kellene olyan embertelennek beállítani öregeink korát, mint ahogyan azt egyesek igyekeznek. Mert különben kiöntjük a fürdetővízzel a gyereket is, és rengeteg szimpatizáns szavazót veszítünk a valódi rendszerváltást vágyók táborából.
Legfontosabb lenne továbbá, hogy ne cipeljük magunkkal azokat, akik/amik fékezik a sorsunk jobbra fordulását. A teljesség igényével, de hely és az olvasó türelmének hiányában csak egy-két fontos dolgot említsünk, aminek retrósítását valóban fel kellene számolnunk. Amire feltétlenül oda kellene figyelni a közelgő választás során.

Központi leosztásra épülő falu-gazdálkodás. A múltban kizárólag abból gazdálkodhatott egy település (és más is), amit "felülről" kapott. A főnök sikeressége azon múlott, milyen jó kapcsolatot tudott kiépíteni a még nagyobb főnökkel. Ezt nevezzük ma lobbizásnak. De előbb-utóbb elfogy az ország pénze, és rájön egy kormány, hogy az ebből adódó kontraszelekció a köz erejének elherdálásához vezet. Ma is. Hogy a kiválasztottak odáig "fejlődhetnek" a lustaságban, hogy amire nem ad az állambácsi pénzt, azzal nem foglalkoznak. Hiába lehetne pénz nélkül is tenni valamit a haladásért. Hiába lehetne helyben pénzt szerezni, megspórolni.

Folyamatos állagmegóvás. A köz-gazdálkodásban - szemben a vállalkozói számviteli szabályokkal - a karbantartási költségeket úgy általában tervezték be a település költségvetésébe. Az amortizáció fogalmának kemény kézbentartása helyett. Mivel erről itt nagyon sokat írtam, most csak egyetlen kemény problémára emlékeztetek. A termálkutunk felújítására, pótlására egyetlen fillér nincs félretéve. A bérleti díj a százmilliós eszközhöz képest nevetséges. Ha a 40 éves szolgálattól lerobban a kút, várhatunk a strandunkkal, amíg valahonnan rávalót kunyerálhatunk.

A megbízhatóság fontosabb a hozzáértésnél. Sajnos a mai napig ez a szemlélet dominál, párttól és felekezettől függetlenül. Úgy a kinevezések során, mint a választásokon. Természetesen ma már senki sem érthet mindenhez. De egy döntnöknek hivatali és erkölcsi kötelességének kellene lennie maximális optimalizációval kufárkodni a lakosság erejével. Ehhez a feladathoz pedig REFERECIÁKKAL RENDELKEZŐ szakemberek tudását kellene igénybe venni. A döntési körben szabadon választható körülményeket pedig a többség véleményének irányában megválasztani.

Aki azt akarja, hogy még életében európai minőségű legyen az utcája, az a választásokon mérlegelje ezeket a szempontokat.

Dr. Tóth Béla 2013.12.27.
Utóiratok:
- mai specialitás; az említett villanyoszlopok némelyikéről hiányzik a szerelvény ajtó. Életveszélyes! Akkor is, ha az ELMŰ-nek kell rendbetenni.
- tegnap azt állították egy TV riportban, hogy az én időmben kifigyelték, melyik lakásból hallatszik karácsonykor a "Mennyből az angyal". Családomnak nagyon sok lakóhelye volt Szerencs és Nagykanizsa között, de sehol nem tették szóvá, hogy tőlünk kihallik.

Nekrológ helyett

Ilyen is lehetne (klikk ide!)
Irigylem az elhunytakat. Nekik már megadatik a bűnbocsánat! „Halottakról vagy jót, vagy semmit!” - szól az álszent tanítás. De akkor hová lesz a múlt hibáinak felderítése a jövő jobbítása érdekében? Konkrét felemlítés nélkül hogyan lehet bizonyítani?

Irigylem, mert nekik már nem kell szemlesütve olvasni Dénestől, hogy annakidején zárt ülésen majdnem elkótyavetyéltük  a strandot. Noha a többségünk szájtátva elhitte egyesek feltupírozott szakértelmét. Csaknem mindnyájan belementünk a többszörösen visszarendelt, duplacsavart szavazás csapdájába.

Pedig a múlt hibáit itt cipeljük, cipeltetjük gyermekeinkkel. Mert ők csak azt tették, amit a szűk környezetük elvárt tőlük. A környezet maradt, a hibákról pedig nem szabad beszélni, mert az halottgyalázás. Arról például, hogy ingyen adtuk oda a 150 milliós gázhálózatot a TIGÁZ-nak, és egy fillérrel sem kapjuk olcsóbban a gázt, mint ahol megfizettették velük. Azt, hogy a Castrum Kft-től 9 éven át nem volt szabad megszabadulni, holott az első évtől kezdődően felmerült a falu átverésének vélelme. Évtizedekig kapaszkodhat a strand, hogy be tudja hozni a lépülést. Talán soha nem érjük utol az első Széchenyi tervből elmulasztott fejlődési lehetőséget. Azt, hogy a falu számára elúszott a kemping, és az ésszel hozzá kapcsolható turisztikai hozadék. Pedig sokkal jobb adottságokkal indult a rendszerváltás kezdetén, mint a Pap-szigeti.

Nem sorolom tovább, mert így is hosszú lettem. Nem volna szabad soha a múlt hibáit a szőnyeg alá söpörni, mondván - "Elmúlt, fátylat rá!" Még életükben kellene elkerülni a hibás működést, tovaterjedésüket pedig mindenképp ki kellene iktatni. Ha jobban akarunk élni, mint korábban.

Tóth Béla 2013.12.19.

Vak vezet világtalant - A Belügyminisztérium fogja felügyelni a vízügyet

A vízügy ezidáig is (ki tudja miért) egy fura szerzet volt. Rengeteg pénzt visz el a költségvetésből, és az eredmény?
- agráröntözés - megfizethetetlen, lásd az alábbi táblázatot,
- árvízvédelem - az elöntött területek évről évre ugyanazok,
- dunai vízerőmű - szakmai eldöntetlenség (50-50%)
- szénbányászati Eocén-program - hatalmas veszteségek,
- bauxitbányászat - a Bakony káros lecsapolása
No! Majd a belügyminisztérium helyreteszi! A mindentudó katasztrófavédelem, és a TEK.

Leányfalui mazsola:
A vízforgató rendszereket azért tették kötelezővé az országban, hogy ne fecséreljék a termálvizet. A leányfalui strand az új előírások mentén a lényegében legkisebb gyógymedencébe most több termálvizet köteles elhasználni, mint amennyit korábban használt az öt, összességében tízszer akkora medencébe. Pedig végigjártam az összes hivatalos fórumot, elvtársat az ellentmondással. Az egyébként döntnök ügyintéző kislányoktól, a fürdőszövetség főmérnökén át, ÁNTSZ jogértelmezésig.

(Megj.: az engedélyezés lényegében a technikai lehetőséget jelenti)
Dr. Tóth Béla 2013.12.10.
A hír forrásához klikk ide.

Nem zörög a haraszt, ...

"Az ÁSZ tavaly aprólékosan átvizsgálta az önkormányzatok működését, 1117 javaslatot tett le az asztalra a hatékonyabb működésért," – mondta az Állami Szemvevőszék (ÁSZ) elnöke. Idézet az mno.hu-ból (klikk ide!).

Végre lesz már üzleti terve a strandunknak? Hogy ez miért kérdés, korábban többször megírtam, melyekből egy-kettő;
2011.06. Miért kellene üzleti terv a strandon?
2011.05. Tulajdonosi szemmel a strand kérdéseiről
2012.09. Hogyan dolgozott fürdőigazgató?


"2009 és 2010 között 20 hónapig nem volt törvényes felügyelet az önkormányzatok fölött, így lazult a jogkövető magatartás,"
Ezért is írhattam 2011-ben - "Jobban már nem adósodhatunk el." (klikk ide!). Beszélhettünk továbbá arról "Hol rontottuk el?" (klikk ide!) "Az önkormányzatoknak most például egy-egy beruházás előtt komoly kockázatkezelést kell végezniük, ami korábban nem volt jellemző,"

Kár, hogy a mai napig nem támaszkodhattunk hiteles forrásra a kedvezőtlen tapasztalataink megerősítéséhez. Így mi, azok lettünk az örök elégedetlenkedők, akik szóvá tettük a látható hibákat.

Ma már "intézményesen védetté válhatnak a korrupció rendszerszerű kockázatától" – hangsúlyozta a Ma reggelben (2013. december 6.) az Állami Számvevőszék elnöke. Amiben a feltételes mód igencsak szükségszerű (lehet)! Ha itthonról nincs is friss információm, de a szomszédban (lehet) "A Fidesz Hagyó Miklósa" (klikk ide!)  , akinek érdekszférája nálunk is letette kézjegyét.

Tóth Béla 2013.12.07.

Dr. Szász Istvánnak gratulálunkDr. Szász István Tas
orvos, író, szerkesztő,
az erdélyi HITEL emlékmúzeum alapítója
MÁRTON ÁRON EMLÉKÉREM
elismerést kapott

25 éve a nemzeti összetartozás szolgálatában


A díjátadó ünnepség 2013. november 15-én
(pénteken este) 18 órakor lesz az
URÁNIA Nemzeti Filmszínház
Dísztermében

Leányfalun (is) felújítják az utat

Ünnepi projek-indítás volt Leányfalun. Adta hírül a Leányfalu Faluház a facebookon (kattints ide, vagy a képre!). Tájékoztatót pedig olvashatunk a falu honlapján (kattints ide!). Ragyogó híranyag lesz a most már egyetlen faluújságba.
Akit az ünneplésen kívül az adatok is érdekelnek, azt a kormányportálon éri el (kattints ide!)

Az 520 km-es ezen program a nyomvályúk eltüntetését szolgálja, olvashatjuk. Noha a leányfalui 3,9 km-en többségében nem nyomvályú okozza a gödrösséget, hanem a csatornafektetés munkaárok visszatöltésének szakszerűtlensége. Egyelőre nem tudjuk, hogy a számítható 6500 Ft/négyzetméter körüli ráfordítás a szegélykövek rendbetételét tartalmazza-e. A járda pedig a falu tulajdona.

Teljes felújítással összességében 1200 km-en végeznek jővő tavaszig munkálatokat 122 milliárd forint értékben.

Tóth Béla 2013.10.29.

Leányfalu közepe most

Fényképezte Loszmann Ági http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201617247689822

Szerintem Móricz Zsigmond, Karinthy Ferenc forog a sírjában.
Szerintem ezt évente lett volna szabad kis lépésekben engedélyezni. És arra is van szabály (legalábbis külfejtéses bánya rekultivációjánál elő van írva), hogy a növényzet csonkítását kizárólag vegetációs időszakon kívülre szabad tervezni, ütemezni. (Vegetációs idő, kattints ide)

Igaz a bányászatot más szemmel nézik. A Zsámbék melletti szénbánya bezárásakor 300 m mélyből az utolsó szöget is ki kellett hozni a föld alól ( rendszerváltó környezetvédelmi előírás - nehogy újból megnyithassa a magyar), míg a város fölött 30 m-rel magasabban lévő mészkőtetőn a hatalmas sertéstelep a híg trágyalevet maga köré teríthette. Most jól jött volna az egykori Bányász Gyermeküdülő fáinak a megkülönböztetés.

Tóth Béla 2013.10.27.

Ünnep leányfalui stílusban

Nem leányfalusi, mert a szépkorúink megadták az ünnep tiszteletét a templomon kívül is. (A félremagyarázást megelőzendő ezzel azt akartam mondani, hogy aki igazán ünnepel, annak nem az a fontos, hogy a többiek lássák az ottlétét. Noha a közösségi ünneplés az igazi.)

Tegnap, 23-án 11h-kor már több helyen díszítették lomok a főutcát.


A képillusztráció nem itthon készült, nehogy bárki is pellengéren érezze magát, hiszen nem ő kezdeményezte az ünnepet követő napra tenni a lomtalanítást. A kép forrása: http://www.szeretlekmagyarorszag.hu/uj-lomtalanitasi-rendszer/ A benne olvasható törekvés arra, hogy kisebb területi egységekben történjen a lelki környezetszennyezés, megfontolandó lenne nálunk is.

Újabb földieink bizonyára nem tudják, abból a hátsó gondolatból ered az ünnepre szervezés már régóta, hogy az ünnep kapcsán kevesebben kevesebbet foglalkoznak a begyűjtést megelőző nap szemétkihelyezéssel. És kevesebb üdülős jön ki a telkére, tehát az őutánuk elszállítandó hulladék is kevesebb lesz. (A maradék megy a vízmosásba, Duna-partra, erdőbe.)
Magyarul, az önkormányzati odafigyelés nem az adófizetők kiszolgálását célozza, hanem azt, hogy minél kisebb költségen legyen kipipálva egy kényelmetlen feladat. Mert a rávalót máshová költötték.

Másoldalról. Mikor még a kaposváriak szolgáltattak, a lomtalanítás napján gyűjtötték a veszélyes hulladékot is (a gázcsere telepen). Nagyon kulturáltan végezték, örvendeztem is akkor neki (kattints ide http://mittelwelt.blogspot.hu/2011/05/meglepetes.html) 22-én a polgármesteri hivatalban nem tudták, lesz-e ilyen gyűjtés, a FőKeF-éhez (hivatalosan ahk@fkf.hu) irányítottak. Ott azt mondta az ügyintéző kislány, hogy nem tud róla, de egyébként tényleg a lomtalanítás napjára szokták ők is szervezni, kérdezzem e-mailben. Válasz nem jött, a falugondnokság nem tud semmiről - mióta minden szemétbegyűjtést kivettek a kezükből -, Julika tudta a PH-belépőben, hogy nem lett kijelölve időpont és begyűjtési hely.

Azért maradt ennek a híradónak a végére egy kellemes meglepetés is. Ma reggel lomizók ritkították a halmomat. A cigány házaspár olyan rendet hagyott maga után, hogy én nem tudtam volna szebben elrendezni a saját (és szomszédaim) gyönyörködésére. Valami történhetett, mert végig a 11-esen csak meglepően kevés kupac volt széthányva, még délben is.

Tóth Béla 2013.10.24.

"Templom iszony"?

Tegnap egy kedves ismerősömtől kaptam a címbeli rágalmat. Ami manapság felér egy kommunista terror tagadása bűntettel. Szeretném azt hinni, ez a vádaskodás nem a választási kampány része, hanem csak egy figyelmetlen (gyors)olvasásból fakadó félreértés. Kénytelen vagyok a vádat nyilvánosan cáfolni, hiszen ha valakinek, akkor ennek az ismerősömnek mindig nagyon részletesen kifejtettem nézeteimet. Ami a legfontosabb, személyemen messze túlmutató dolgokról vitázunk.

Kérem, olvassa újra közzétételeimet az, aki feltételezi, hogy a keresztény hitet valahol is hibáztattam volna valamiért. Mégcsak nem is a keresztény embereket. Hanem éppen azokról beszéltem mindig, akik magukat kereszténynek álcázva sütögetik saját pecsenyéjüket.  Igaz, hozzáteszem, minden jó eszmében az ilyen álnokok ingatják meg a bizalmat. Arra szeretném nyomatékosan felhívni a figyelmet, hogy önmagában attól, hogy valaki templomba jár, még nem jelenti önmagában azt, hogy az az ember okos illetve becsületes. Ha így lenne, kevesebbet fájna a feje Ferenc pápának. A kereszténységet annyiban tekintem másnak, hogy a türelem és megbocsátás hirdetésével segít az álnokoknak a gyülekezeten belül maradni. Továbbá én nem teszek különbséget a materialista szemlélet terjesztési módszerek és a keresztesháborús hittérítés megítélése között. A terrorban a cél nem szentesíti az eszközt!

A lényeget jelentő nyilatkozat után ismerjék meg a vitában szerepelt tényeket.
A facebook-on Surján László dr. tete közzé Kövér László idézetét.  Benne:

  • A házelnök a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége mosonmagyaróvári szervezetének rendezvényén arról beszélt: ez az eszme a keresztényszociális tanítást követve az európai fejlődés élvonalába repíthette volna Magyarországot, ha hagyják azok, akik vagy letértek az erkölcsi alapú politizálás útjáról, vagy sohasem jártak azon, "akiknek egyetlen szempontjuk volt: saját maguk".

A következő hozzáfűzéssel küldtem tovább ismerőseimnek:

  • Az én falumnak a legnagyobb károkat azok a személyek okozták, akik a leginkább kereszténynek mutatták magukat.

Jelzett ismerősömtől ezt a megjegyzést kaptam:

  • '... azért ez nem jó hivatkozás. A személyes gyarlóság és szakmai tévutak nem származtathatóak a kereszténységből! Kérlek, lépj túl a "templom iszonyodon!" ...'

A téma megvilágításához tartozik egy történet, amiről feltehetően sokan nem tudnak.
Az egyik választási kampányban ki kellett hangsúlyozni az egyik képviselőjelölt képviselői hazugságait, amit egy másik jelölt nagyon nyíltan, széleskörűen meg is tett. Néhányan kevésbé nyíltan, de utaltunk rá, hogy a falu érdekében ezzel a stílussal fel kellene hagyni, ezt a személyt ideje lenne "kivonni a forgalomból". (Többek között az ő "keze is benne volt", hogy ingyen adtuk a TIGÁZ-nak a gázhálózatot, meg a strand- és Sorg-villa botrányokban, stb.)
Ennek ellenére a választási bemutatkozó falugyűlésen nagyrabecsült még kedvesebb ismerősöm az egyik oldalán helyet kapott csoportot - amelyben ez a jelölt is benne volt -, úgy jellemezte, hogy ők a becsületesek. És "véletlenül" ez a csoport a legközismertebben templomba járókból állt.

Tóth Béla
2013.10.22.

Hová szemetelünk?

A dunakanyari szemétszállításról hozott le cikket a Pilis-Dunakanyari hírmondó októberi száma (kattints ide! 3. oldal)
Meglepődve látom, hogy szinte minden település fel van sorolva, de Leányfalu nincs. Pedig mióta elment a kaposvári szolgáltató, azóta nemigen lehet rendezettnek nevezni a szemét begyűjtését. Sajnálom, de megjósoltam pont egy évvel ezelőtt (kattints ide!). Benne volt a levegőben. Jól működő szemetes nem terem minden fán. Különösen Budapest közelében nem.

Noha én a "Dunakanyarban szemét - Tatabányán biogáz" örvendezést sem érzem felemelőnek. Mennyi rákkeltő dízelolajat kell elpöfögtetni ezért a lózungért! Hogy az olajlobbi zsebe tovább teljen! Miközben Dunabogdányban akkora gödröt ásnak a kőbányában, amibe miden szemét beleférne, csak össze kellene szervezni a két tevékenységet. A tökéletes vízszigetelés és a külön víztisztítómű is sokkal kevesebbe kerülne.

Forrás: minden-ami-magyar.hu (kattints a képre több képért)

Ameddig nem biztosítjuk, hogy közügyeinket értelmes és becsületes emberek kezeljék, addig nagyon sokszor meg fognak fejni bennünket. Az sem elég, ha az értelemből és erkölcsből csak az egyik van meg, hátmég, ha egyik sem!

Dr. Tóth Béla 2013.10.13.