LEÁNYFALU-n laktak, laknak, idejüket töltötték

LEÁNYFALU-n <a href="http://www.georeal.webzona.hu/lanyfalu">laktak, laknak, idejüket töltötték</a>
mintegy kétszáz neves személy ismertetőjét éri el a képre klikkelve

Dunabogdányi művészekTÉR – IDŐ életmű

BLAISE SIMON BALÁZS
grafikus-,festő-, szobrász- és tűzzománc-művész. 1938-ban született, Budapesten. A nyarakat Leányfalun töltötte.

1967-től a napjainkig Dél-Franciaországban él és alkot. Tíz évet töltött családjával Martinikon, majd hét télen át India és Tanzánia természeti sajátosságait tanulmányozta - örökítette meg műveiben.

 

A kiállítás 2012.07.28 - 09.28- ig, szerdán, pénteken 13-17, szombaton 9-13-ig tekinthető meg Leányfalu Hely- és Irodalomtörténeti Kiállítóhelyén, Móricz Zsigmond út 153. (Erkel u. sarok)

Díszpolgárunk lett Móricz Zsigmond!

Végre, valahára falunk leghíresebb lakója kiérdemelte a település legmagasabb kitüntetését.

A napokban kézbesített Leányfalu Önkormányzatának havilapja júliusi számából megtudtam az örömhírt.

Köszönet azoknak, akik látva figyelemfelkeltésünket, ahol mi is képet és hangot adtunk  munkásságáról, életéről (Klikk ide!), mindazoknak, akik hozzájárultak az ismét döcögve induló  jelölésének sikerre juttatásához.

Ellendrukkerek lennénk?

Ma délben kaptam kézhez a Leányfalu Önkormányzatának havilapja júliusi számát. Az előző bejegyzésemmel azért is siettem, mert az ott tárgyalt jegyzőkönyv említette, hogy lesz az újságban tájékoztatás róla. És messze el kívántam kerülni annak látszatát, hogy mindössze sajtóvitának lenne része az a bejegyzésem. Tény, hogy a facebook-on közzétett jegyzőkönyv és a közzététel miértje indított a megírására, de semmiképp nem visszavágási szándékkal fogalmaztam.

A "Hivatalos közeg elleni mentális erőszak a facebookon" című cikkben polgármester úr írja "lihegve csatlakozott egy pár örökös ellendrukker, olyan leányfalusiak, akiknek soha semmi nem tetszik, soha semmi nem jó, soha semmivel nincsenek megelégedve." Tekintettel arra, hogy pert is indított ezen blog ellen, amit elveszített, el szeretném hárítani a blog olvasói feje felől a damokleszi kardot, miszerint index alatti irományt olvasnának elsötétítés leple alatt, és majd jön értük a fekete autó (aki nem érti, kérdezze 1956-ról az idősebbeket).

Kizárólag a magam nevében. Azok közé tartozom, akik többek között azért támogatták a rendszerváltást, mert elegünk volt abból, hogy a demokrácia fórumain (akkor nem neveztük diktatúrának) nem maradt idő a megoldatlan feladatok miértjének felvillantására sem, nemhogy a rendezés kimunkálására. Ebből az következik, hogy nem várom el olvasóimtól, hogy azzal töltsék a drága idejüket, milyen szép a falu közepe, a strand külcsíne. Nem is olvasnának, hiszen ők is látják. Amiért elolvassák ezt a blogot az az, hogy olyan információkhoz jutnak, ami más módon nem jut a tudomásukra. Dehogy is ellendrukkerkedésből. Nagyon is várják, mikor indul már meg valami egész falut érintő emelkedés.

Hogy-hogynem az újságból kimaradt a rendkívüli ülés első (netán fő?) napirendi pontja, a gadasági helyzetről szóló tájékoztatás. Aki még nem olvasta, az alábbi bekezdésben talál észrevételeket, a jegyzőkönyv linkjéből hozzáfér.

Tóth Béla 2012.07.20

Szavak a testületi üléseken

Forrás: Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 2012. július 4-én, 16 órakor megtartott nyilvános, rendkí­vüli ülésének jegyzőkönyve (Klikk ide! Megjegyzés: az innen letöltött változat lehet, hogy nem egyezik meg, az önkormányzat honlapján ma találhatóval. Ezt a változatot 2012.07.16-án töltöttem le, és a PDF file-ban kicserélhetetlenül szereplő létrehozási időpont 2012.07.11., és szerző: Kasnyok Zsolt jegyző)

Benne polgármester úr két mondata: "Büszke vagyok arra , hogy a képviselő-testület és a hivatal jogszerűen működik. Soha senki, egyetlen vizsgálat észrevételt nem tett, törvénytelenséget nem talált."

Cáfolat: Nekem jogerős bí­rósági végzésem van arról, hogy a képviselő-testület, a polgármester, a jegyző és az önkormányzat ügyvédje legalább egy esetben másképp értelmezték a jogot, mint a bí­róság. (Klikkide!) A Leányfalui Hí­rek-ben közzétett néhány olvasói levél ugyancsak tett észrevételt a törvényesség megkérdőjelezhetőségéről.

Költői kérdés: Kí­séreljük meg, hogy egy valódi, külső vizsgálattal szemben kiállják-e a próbát? A hezitálás csak abból adódik, hogy a negatí­v eredmény is az adófizetőkön csattan.

A jegyzőkönyv tartalmával kapcsolatban felvetődő kérdésekről dióhéjban alább.A kérdések és apropójuk csak akkor érthető teljesen, ha olvassa közben a jegyzőkönyvet. Ezért a kérdéseket nem a súlyuk szerint, hanem a téma jegyzőkönyvi előfordulása szerint vettem sorba. Sok esetben a kérdés teljes súlya akkor érthető, ha olvasta ennek a blognak korábbi bejegyzéseit. Ehhez némi segí­tséget nyújt a jobb oldali oszlopban található keresőmező, ami sajnos a szavakat ragozott alakjukban azonosí­tja. Szí­vesen adok tájékoztatást mail-ben is.

A teljes cikkhez klikk ide. Akinek csak egyes részletek kifejtéséhez, bizonyí­tékaihoz van ideje, kedve, ő az alábbi tartalomjegyzék megfelelő sorára klikkeljen.

1. Most akkor zárt ülés volt, vagy nyilvános? (lásd a jkv. kezdő és záró mondatait. Az újabban az internetre kitett jegyzőkönyv változatra nézve ez a kérdés okafogyott. )
2. Felelősségteljes-e az a gazdálkodás, amelyik rendszeresen túllépi terveit?
3. Állami feladat-e a strand?
4. A hátralékos adófizető renitens, a 17 M Ft kifizetetlen számlával a Faluház jogkövető?
5. Ha van hitelkeretünk, akkor miért nem fizetjük a számláinkat?
6. Ha van hitelkeretünk, akkor miről kell tárgyalni OTP-s ügyintézővel?
7. A létszámleépí­tésből "visszamaradó" feladatokat külső vállalkozás fogja átvenni?
8. Milyen racionalitása volt a 7 fő penzingi utazásának?
9. A tulajdonomtól miért kellene támogatást kérnem?
10. A gazdasági stabilitási törvény engedi a halasztható improduktí­v fejlesztést hitelből fedezni?
11. Miért hoz a képviselő-testület olyan határozatot, amiben a határozat gazdasági terhe nem jelenik meg?

Ma, 2012.07.27-én a www.leanyfalu.hu önkormányzati honlapon a tárgyalt jegyzőkönyv internetes példányát kicserélve találtam, Innen kezdve igyekszem mindkét változatra reagálni, és amikor a végére értem, akkor az előző részeket újra áttekinteni.

12. A Leányfalui Beruházó Ví­ziközmű Társulat elnöke és a strand jelenlegi (csendes) tanácsadója nem ugyanaz a személy?
13. Akinek pálcát törnek a feje felett, azt nem kellene odahí­vni?
14. Az "alpári" jelző kimerí­ti-e a rágalom fogalmát, ha igaztalan?
15. A településfejlesztési tanácsnok miért csak mint "közeli lakos" tárgyal egy üzletnyitásról?
16. A gazdasági bizottság külsős tagjának milyen illetékessége van egy épí­téshatósági fennmaradási engedélyezésben?
17. Olyan bárgyú lett volna D. Szabó két évvel ezelőtt, hogy az átépí­tési feltételekről az ÁNTSZ-t kérdezi, az épí­tési hatóságot pedig nem?
18. Hol van az a törvénycikkely, miszerint kötelező volt alpolgármestert választani?
19. Hol maradt a jegyzőkönyvből, amihez Loszmann János szólt hozzá?


Tóth Béla 2012.07.18 - 31.

Magyar(?) spanyolviasz

Európaivá fejlődésünk ott tart, hogy nemcsak kitatláljuk, hanem támogatási pénzen vásároljuk is a "spanyolviaszk"-ot. " A 'Fúrómű dinamikai modellezése' elnevezésű munkacsoport elkészített egy szimulációs programot, mely alkalmas a fúrómű dinamikai modellezésére, illetve a hajlító- és torziós lengések vizsgálatára." - mondja a Debrecenben 2008-ban alakult 55 fős kutatócsoport egyik tagja. (Forrás: origo.hu klikk ide) Miközben már régen lefúrták azt az összességében több ezer kilométer mélyfúrást, ami alapját képezhetné geotermikus energia kinyerésünk nemzeti léptékű programjának. Olyanok irányítása alatt, akik diplomáját közvetlenül elfogadta az egész világ (NME Olajtermelési Tanszék, Miskolc), és akik a Világ által a "geotermia atyjá"-nak nevezett Boldizsár professzortól (Klikk ide!) tanultak. Részben személyesen, de mindenki a háromkötetes Bányászati kézikönyve által.

Igaz, hogy az első idézetet egy egyébként nagyon reális összefoglalót nyújtó, 2012. 03. 30. dátummal megjelent cikkből (Földhő: Magyarország nem lesz Izland) vágtam ki. De most zárult a társadalmi vita hozzászólásainak befogadása az Energia Központnál, ahol az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus Megújuló Energia program gazdasági tervét állították össze (Klikk ide! Lásd "Támogatható tevékenységek") Az eszmei rész címe: "Fokozott tudatosság és oktatás a megújuló energiaforrások alkalmazása területén". Ennek  legvaskosabb része 80 fő szakértő, döntéshozó, tanár képzése Reykjavikban. Tény, hogy gépészeti berendezések gyártásában északi nyugati támogatóink világszínvonalon járnak. De Magyarországon a geotermikus energia kinyerésében a nemzet adottságainak megismerésére kellene erőt fordítani. Mivel itt nincsenek gejzírek, és remélhetőleg soha nem is lesznek. Van viszont rengeteg mélyfúrás, többségében a MOL kezelésében. Azt kellene felmérni tudni, melyikeket lehetne mielőbb a nemzet szolgálatába állítani. Milyen társasági alakulatok tudnának a szétszórt, alacsony potenciálú, de magas beruházási értékű energiaforrásokat hozzáférhetővé tenni az ugyancsak szétszórt, csekély tőkeerővel rendelkező gazdaságok számára. Véleményem szerint ehhez a szellemi potenciál itthon adott, csak az is szétszórt, és nincs semmihez hozzáférése.

Lehet, hogy a mai program indíttatása még régebbről datálódik, 2007-re nyúlik vissza, netán az index.hu grandiózus jövőképére (Klikk ide!) építve. A túlzottan szakmai jellegű téma továbboncolása helyett hagy meséljek egy történetet az átkosból. Feleségem frissen megépített világelső laboratóriumára szemet vetett a KGST moszkvai illetékes intézete. Annál is inkább, mivel sok olyan eszközzel volt felszerelve, ami a nyugati embargók rafinált kikerülésével volt elérhető. Számukra pedig sehogy. Szerencsére - mivel feleségem szaktekintély volt a témában - el tudta fogadtatni, hogy jobban járnak, ha Magyarországra jönnek tanulni. Lehet, hogy a magyar kirándulás volt a döntő, de a témát a mai napig folytatja Kanada, és alkalmazza India. A MOL nem, mert az új szelek szerint "pénzt kell termelni, nem olajat".

Leányfalu - mint már említetem - az ország kicsinyített mása (improduktív eladósodás, stb.). Az itt említett témában is erős a hasolatosság. Volt hozzáértő. De inkább olyan kellett, aki majd kitanulja a szakmát. Mi még az utólag a hozzáértőtől megvásárolt spanyolviaszt sem használjuk semmire. A gázcseretelepre gyorsan meg lett hosszabítva a "gépállomási" szerződés. (Klikk ide! Javaslat a "gázcseretelep" észszerű hasznosítására)

Tóth Béla 2012.07.10.

A melegfelvonulásról Leányfaluból

Nyugodtan beszélhetek a településről szóló site-on, mert köztudott, hogy az önkormányzati választásokat a falunk keresztény népessége dönti el. A keresztényeknek pedig közismert, iránytott és hittel vallott állásfoglalása van ebben a témában. Mégis, bármerre keresgélek a médiában a melegekről szóló ellenvéleménnyel kapcsolatban, kizárólag szélsőségeket látok megnevezni.

Magam, mint hithű materialista, ebben a kérdésben egyetértek a keresztényekkel. Csak az én túlvilágom, következő életem, az utódaimban van. Más szavakkal, a reinkarnációmban. Tehát számomra is önvédelmi kategória az utódaim mentálhigiénés befolyásolása.

Néhány elvadultan szabados országon kívül általánosan elfogadott, hogy a drogozás mentálisan fertőz, és a társadalom számára káros. Lecsupaszítva a gondolatot: az a fajta élvezet keltés, amely előidézheti az egészséges életmódból való kizökkenést, törvények erejével is megelőzendő, keretek közé szorítandó. Ezt az emberiségi elvárást követjük a droggal, szerencsejátékkal, dohányzással kapcsolatban. És ugyanebből lehetne kiiundulni a homoszexualitás megítélésében is. Mert az élvezeti forma néhány ismétlődés után könnyen függővé tesz. Sőt! Véleményem szerint az a kiemelten veszélyes, hogy az esetleg beteg emberből terjedő fertőzés a tudatosság és társadamiasság szintjére emelkedik, emelkedett. (A tudatosság nem feltétlenül pozitív. Gondoljunk a hitleri németországra, az atombomba alkalmazására, stb.) Tehát az egyénnek ugyan joga megválasztania, miként ér el élvezeteket, de nincs joga visszafordíthatatlan befolyással lennie másokra.

Másik közérthető példa. Mindenki egyetért abban, hogy a magamutogatókat a jog kezeli. Pedig nem tömegek előtt teszi, amit tesz. Pedig senkit nem akar arra bírni, hogy legyen ő is magamutogató. Akkor miért kell tűrnünk a melegek magamutogatását az utcán? Csak azért, mert nem a micsodájukat lengetik a toborzón! Beérik asszociatív utalásokkal. Igaz, hasonlókból "tinikoncertek"-en sincs hiány.

Összefoglalva úgy gondolom, hogy Leányfalun nagyon sokan nem helyeseltük a felvonulást, és eléggé túlfűtött is volt többségünk megítélése erre vonatkozóan. Mégis, amikor egy-ketten megeresztettünk különböző nyilvános fórumon véleménynyilvánítást a témában, alig egynéhányan reagáltak rá. Ebből a tényből azt a szomorú következtetést vonom le, hogy hatalmas trauma nélkül (strand-, Sorg-villa privatizáció) Leányfalu lakossága nem meri kinyilvánítani a véleményét. A trauma pedig mindig valami kedvezőtlen esemény következménye. Akkor pedig könnyen lehet "Eső után köpönyeg!". Mint a tavaly májusi felhőszakadásocska (Klikk ide! http://mittelwelt.blogspot.hu/2012/02/20-millios-hiany-egy-nagyobbacska.html), vagy az úszómedencei sátor tönkremenetele (Klikk ide! http://mittelwelt.blogspot.hu/2012/03/ki-tehet-arrol-hogy-osszeomlott-sator.html). Ezek a témák sem váltottak ki különösebb reakciót. Utólag sem. Hátmég az előrejelzéskor, amikor lehetett azt mondani rájuk, hogy vészmadár huhogás. Ezért nem lehet elégszer utalni Váci Mihály tanácsára (Klikk ide!)
Magyarul. Ha az ördög nem alszik, mi sem várhatjuk ölbetett kézzel, hogy minden jóra fordul.

Tóth Béla 2012.07.08.

Megjegyzés: mielőtt félreértené valaki az első bekezdés konklúzióját. A leírt tényekből első közelítésben három dolog is következhet. Elsősorban bizonyíték lehet arra vonatkozóan, hogy a média nagy többsége - esetleg különböző indíttatással - messze nem semlegesen tájékoztat. Másrészt túlontúl el lettek fordítva az emberek a politikai jellegű megnyilvánulástól. Harmadik tényező a vélemény kinyilvánítás előli visszahúzódás. Akár félelemből, akár álszerénységből, akár érdektelenségből. Én egyik tényezőt sem vélem kívánatosnak. 2012.07.09.

Nem mind arany, ami ...

hangos.  Írom hetek óta a legkülönfélébb formában. Most újabb bizonyíték arról hogyan vezetik félre egyesek a közvéleményt. Következmények nélkül. Azok is, akik gondolkodás nélkül szajkózzák azt, amit a hangadójuk diktál. Mikor érünk el odáig, hogy az álhírek felelőssége terhelődjön a terjesztőkre? Íme a bizonyíték.

Jogerősen pert nyert a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) az ING Önkéntes és Magánnyugdíjpénztárral szemben a pénztártagoktól korábban jogsértően elvont vagyonkezelési többletköltségek ügyében  - tájékoztatta a PSZÁF csütörtökön az MTI-t. A pénztárnak összességében több milliárd forintot kell visszafizetnie volt és jelenlegi tagjainak.

A másik három pénztár – az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár, az AXA Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár és az OTP Magánnyugdíjpénztár – visszafizette tagjainak a korábban elvont összegeket, míg az ING nyugdíjpénztár közigazgatási perben támadta meg a felügyelet határozatát a visszafizetésről. Ebben a perben hirdetett jogerős ítéletet a Fővárosi Ítélőtábla 2012. július 4-én.

Januárban írtam az Európa által kétségbevont sajtószabadságról (Klikk ide!)   Konkrétan ebben a témában elkövetett felelőtlen újságírói csúsztatásokról. Annak folytatásaként, hogy a nagypolitikáról való leányfalui beszélgetés szükségességét kellett védenem (Klikk ide!)

Azért vannak szép helyek is Leányfalun

A facebook-on ezzel a kísérőszöveggel tettem közzé az alábbi képet tartalmazó albumukat.
Megjegyzés:  2012.07.11. a bejegyzésben szerepeltetett 2,5 év hivatalosan "csak" 13 hónap. Elnézést kérek, hogy korábban nem ellenőriztem. TB.
Ez a kerékpárutat kiszolgálandó vendéglátóhely nem tudott 2 és fél év alatt engedélyt szerezni. Lapozz bele a képekbe, nézd végig az adatlapjukat. Oszd meg, terjeszd!

Tóth Béla 2012.07.03.

Megjegyzések:

Kováts Kristóf > Bognár professzor egykori nyaralójában, az őslányfalusi D. Szabó fejlesztette föl, majd föladta. Vérzik a szívem.

Béla Tóth > Kicsit bővebben. A professzor idősebb D. Szabótól, a színművészől vette meg ezt a házat. Halála előtt az Akadémiának adományozta. Ifjabb D. Szabó piaci áron vásárolta vissza gyerekkori lakhelyét. Az országúti Szabó-villa megnevezéssel a színművészre emlékezünk.

Kováts Kristóf > Így van, teljes törénelmi képet adtál Béla. Annyi pluszt tudok hozzátenni, hogy az országúti D. Szabó-villában forgatták a Sarkadi Imre Gyáva c. írásából készült filmet.

Sárosi Gyula > Remek helynek tűnik! Igaz, hogy ez több , mint kerékpárutat kiszolgáló vendéglátóhely. Biztosan az én készülékemben van a hiba, de úgy látom,hogy késői ez a "lobby"-zás. Mint, sok más mindenben kullogunk a dolgok után. Szerintem ebben sincs még késő,hiszen a kerékpárutunk egész évben üzemel, és a focipálya melletti gombának ez nem lehet riválisa...

Béla Tóth > Kedves Gyula! Egy tisztességes vállalkozó nem lobbizik addig, amíg azt hiszi, hogy minden megy a maga rendes útján. Benyújtja a kérelmet, leírják a teljesítendő szempontokat, ő pedig eleget akar tenni azoknak. De hogy 2,5 év után, miután már egy parkolót is épített, a szezon derekán, szóban belevágja a hivatalnok a polgár arcába, hogy jaj' elfeledkeztem egy fontos, költséges, időigényes dologról, enyhén szólva elképesztő. És van más hasonló eset. Aki figyelmesen olvas engem, már kettőről beszámoltam.

Béla Tóth > A kerékpárutat azért emeltem, ki, mert turisztikai szempontból fontos, és kevés még körülötte a szolgáltató. Biztos, hogy a csónakház is jelentős forgalmat ad. De az erősen szezonális. A 11-esről csak törzsvendégekre számíthatnak, átutazókra alig. Én az utóbbi napokban szereztem tudomást az egészről, Kováts Kristóf néhány megjegyzéséből.

Illusztráció a 13/2012. (V.31.) sz. önk. rend.-hez

A képhez egy facebook-os gondolat-váltás erősítette az apropót. Egy gyönyörű üzlethelyiség egy éve nem kap üzemeltetési engedélyt. Egyik megszólaló felhozta példának, hogy odaát a szigeten egy bányató üzemeltetési engedélyét 2 hét alatt adták ki. És itt jön az apropó! Annak a Kovács Zsigának, akkor, amikor itt kellett hagynia az ezekben az üvegházakban akkor jól prosperáló kertészetét. Leányfalu tud ám nemcsak szép lenni!

Gondolatok a 13/2012. (V.31.) sz. önk. rend.-hez

Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, és 50 eFt-ig büntethető, akár ismétlődően is (Klikk ide!)

6. § (1) "Aki az általa használt, illetve tulajdonát képező ingatlant nem műveli meg, nem tartja
rendben, gyomtól, gaztól, szeméttől, vadonélő bokortól nem tisztítja meg, ..."

Ez nagyon szép, és kívánatos, de! A Sorg-villa tulajdonosa hányszor fog 50 eFt-ot fizetni? Akinek nem világos, írja a jobb oldali oszlopban lévő kereső mezőbe: "Sorg-villa".

(4) "Aki az ingatlan és az ingatlan előtti járda tisztántartásáról (hó eltakarításáról, síkosság mentesítéséről) nem gondoskodik (ha szükséges naponta többször is) ..."– Kiváló bevételi forrás! Hogy ez eddig nem jutott eszünkbe! Egész télen üres a fél falu. Hány hektár ingatlant nem takarítanak!

(6) "Aki a beépített, illetve beépítetlen belterületi ingatlan előtti járdán, illetve mellette nőtt gazt nem írtja, …" A járdát bevállalom! Hányadik szomszédig az én kötelességem? Kiváltképp, ha beépítettlen, ugye? Vagy ez a passzus a falugazdára vonatkozik?

(7) "Aki az ingatlanán keletkezett csapadékvizet nem a saját területén helyezi el, ..." Ennek életszerűségét itt hely hiányában nem kommentálom.

7. § (5) " Aki a köztemetők üzemeltetőjén kívül sírásási tevékenységet végez a köztemetőben, ..." Máshol, bárkinek, szabad?

9. § (1) "Aki a közterületet engedély nélkül, vagy az engedélyben foglaltaktól eltérően használja, ..." Úgy tudom, a légtér is közterület, a levegővételhez kell engedély?

Tudom, a környezettudatos viselkedéshez hozzátartozik a papírral való takarékosság, és ezért maradhatott le itt-ott a birtokos rag az "ingatlan" szótőről. De a szabatos, netán igényes hivataloskodásba beleférne.

A tréfát félretéve, a magyarok szállóigéjévé vált: „Dolgozni csak szépen, ...” De a magyarság nem a kizászlózásra korlátozódik. Azt nem tudom évek óta megérteni, hogy az ország legmagasabb IQ-jú települése miért tűr meg ilyen bakikat a társadalmi szinten legmagasabb rendű irományaiban.

Tudom, nem könnyű jogszabályt készíteni. Volt benne részem. Leányfalun pedig hagyománya van a nem egyértelmű passzusokhoz ragaszkodásnak, A '98-ban induló ciklus kezdetén az építési szabályzatban volt ez a mondat: "Leányfalun csak 50 % áttörtségű kerítés építhető." Sem nem kisebb, sem nem nagyobb! Jogi bizottsági elnökként kevés volt négy év, és a következő egy, hogy a településfejlesztéssel szemben elérjem a szöveg egyértelműsítését. Pontosabban az elvárásét, hiszen a szöveg egyértelmű. Ugyanabban az időben kezdődött a csapadékvíz elvezetés rendeletbe foglalása körüli kínlódás. Ugyanis a tiszteséges megoldáshoz közterületi elvezetés szükséges. A kínlódás  elsősorban ezen önkormányzati kötelezettség elhárításából fakadt és fakad. Szerencsére a lakosság a 6. § (7) passzusról mit sem tud. Különben a hegyoldalakban jól-rosszul megépített ciszternákból koncentráltan föld alá kényszerített felhőszakadáskori esővíz még több Vadrózsa utcaihoz hasonló földcsuszamlást (Klikk ide!) idézett volna elő.

Ezért én megértem Loszmann János újságcikkét a Leányfalui Hírek legújabb számában (Klikk ide! 2. oldal) . De egy földi halandó? Mármint azt, hogy a gazdasági bizottság elnökeként bizonyos dolgokat kívülállóként kénytelen megélni. Ez a demokrácia! Több is veszett Mohácsnál! Egy illemhelynél. (lásd korábban, más témában, pl. klikk ide)

Tóth Béla 2012.06.30.

A Duna varázsa

Újra Aranypart a pilismaróti strand.
„Feltöltöttük a part mintegy kétszáz méteres szakaszát homokkal, emellett pedig egy 700 négyzetméteres, aszfaltos parkolót alakítottuk ki a révátkelőnél. A part így visszakapta eredeti formáját, ami a 60-as, 70-es években volt rá jellemző” – részletezte Pergel István, polgármester. (Klikk ide!)

Leányfalun, bármikor felvetettünk ilyesmit, önkormányzati ciklustól függetlenül ez volt az illetékes elvtársak reakciója: a Duna-part állami tulajdon, a vízügy kezelésében. Magam a már említett strandi hulladékhő hasznosítási felmérésben olyan parti kialakítást javasoltam, amben a víz hőmérsékletét a termál strandból elfolyó vízzel melegítenénk (stb.). Ezzel nyújtva a szezont. (Klikk ide!)

Azért van leányfalusi, akinek hasonló lehet a véleménye, mert ezt a bejegyzést Polgár Ilona facebook albuma (Klikk ide!) inspirálta.

Tóth Béla 2012.06.19.

... kitenném a táblát - MEGTELT

Olvassa nekünk Dörner György Karinthy Ferenc "Víz" című írásából az alábbi klip végén.

Kicsivel dél előtt mentem most vasárnap az alvégről a CBA-ba. De csak a Karinthy, Marschalkó, Gundel házakig az országúton, mert megúnva az araszolást a Malomhegyi - Mátyás király utcán át az oszlop elé kerültem. A nagy emelkedő ellenére kevésbé terhelve így a környezetünket. Ha már a korszerű forgalomszabályozás ilyen jó sorsot hozott ránk.
A Szendrei Júlia - Gyulai Pál utcai hídnál is látom, hogy ameddig a szem ellát, a strandhoz parkoló személygépkocsikkal van tele minden. Mint ahogy "a jó bornak nem kell cégér", a jó vakáció időben a strandnak sem kell a marketing. Isten tartsa meg a jó szokását vendégeinknek. Egyszer talán elérjük, hogy segítségükkel kevésbé fog  nőni a helyi adónk. Akik berzenkednek a hangosabb forgalomtól, tegyék be a büdzsébe a forgalom hozadékát. Vagy éppen ezért nem fontos, hogy nyereséges legyen a strand!? A nagyszámú középosztálybeliektől?

Jut eszembe! A napokban találkoztam a Szent Klára Patikánk segítségével egy cikkel "Napozzunk a melanoma ellen" címen (klikk ide!), ami arról számol be, hogy az ésszel történő napozás nem okoz bőrrákot. Csak a rendszertelenség, és az ebből fakadó leégés. Lehetséges, hogy itt meg a kozmetikai ipar űzi a "Globális csalást"? (Klikk ide!)

Tóth Béla 2012.06.17.

Újabb kellemes meglepetés hivatali eljárásban

Nem tudom! Megváltozott a világ Szentendrén? Az országban mindenfelől csak a panasz a dölyfös, bürokratikus, embertelen bánásmódról. Én a földhivatalba járok rendszeresen, de tanúsíthatom, hogy az olykor előforduló hosszabb várakozás kizárólag az ügyfelek hibamenetes, megbízható kiszolgálása érdekében adódik. Az építéshatóságnál is, - a közelmúltban csak egyszer voltam -, és bejelentkezés nélkül, pikk-pakk kiszolgáltak olyan ügyben, amiért korában többször is sorba kellett ülni. Egyszer már (klikk ide!) adtam hírt kellemes meglepetésről ezeken az oldalakon, az ELMŰ ügyintézésével kapcsolatban. Igaz, ők nem közigazgatás, hanem a vállalkozói szféra. Noha nekik is ki vagyunk szolgáltatva.

Mint ahogy hasonlóan a DMRV Zrt-nek, ahol ma ért az új meglepetés. Anyám szentendrei lakásában véletlenül összekevertük a hideg és melegvíz órákat, hibás óraállást jelentettünk le. Amiből hatalmas túlszámlázás következett be. Én mentem az ügyfélszolgálatra  (anyám 90 éves korára tekintettel, egyébként is magamhoz hoztam Leányfalura, hogy ide jöjjön utána az állami költségvetési fejpénz), és 10 perc alatt helyére lett téve minden, azzal együtt, hogy befizettem a pénztárba a valós vízdíjat. Bemondásra! Külön kezelési költség, vízóraleolvasó kiküldése nélkül. És meg volt engedve az ügyintézőnek, hogy illetékességemet apám több éves halotti anyakönyvi kivonatával igazoljam, mivel még nem írattuk le a nevéről az órát. Még a személyigazolványomat sem kérte el.

Leányfalun az építési hatóságról kedvezőtlen híreket hallok. A bizonyítható saját esetemet már megírtam (klikk ide!), amikoris az ügyfelem által járható egyetlen megoldást elutasították, miközben a fennálló állapot rendezetlen, és az elutasítás indoklásában idézett jogszabály egy másik passzusa megengedné a megoldást. Az eljárási időt többszörösen túllépték, egyeztetésre nem hívtak be. Most várjuk a fellebbezés eredményét.

Tóth Béla 2012.06.11.

Megjegyzés az előírások betartásáról. Nem vicc, megtörtént, 1967. nyarán. Egy gépgyár portáján egyetemistaként mentünk be gyakorlatra jelentkezni. Egyik hallgató karján lógva akkor még ritkaságszámba menő zsebrádió szólt. A négyelemis portás kiszúrta, megállította, hogy fényképező gépet bevinni tilos. Mondjuk - ez nem fényképezőgép, rádó. "Engem nem érdekel, fényképezőgépet bevinni tilos. Akkor mehetnek tovább, ha azt itthagyják."- szólt. Többszöri ismétlés végén a portán kellett hagyni a "hatalom" által fényképezőgépnek vélt rádiót. Csak a gyárigazgató tudta elintézni, hogy egy hónapig ne kelljen a rádiót mindennap leadni.
2012. június 10-én, 19.00 órakor kezdődik a Robinson torzó c. darab Leányfalun a Faluházban. A programra belépőjegy nincs, de támogatói jegy váltható a helyszínen.
(forrás: facebook - Méhes Csaba pantomim művész - Leányfalu Faluház)

Nem kaszinózom többet!

Megígértem. A Leányfalusi Kaszinóban kifogást emeltek a politikai megnyilvánulások ellen. Ez itt az utolsó szó jogán.

"A kaszinó régen olyan egyesületet jelentett, amely a közművelődés és az ország fejlődésének előmozdítása érdekében jött létre, ma olyan létesítmény, amely helyt ad a különböző szerencsejátékoknak és falain belül legális keretek között hazardírozhatnak a játékosok." - Wikipédia  és  Értelmező szótár
"Azon bölcs embereknek, akik visszautasítják az államügyekben való részvételt, az a büntetése, hogy a buta emberek által kormányzott államban kell élniök." (Platón) (Menczer Erzsébet honlapjáról másolva) Az átkosban erőltették a politika tanulását. Az iskolai irányítottság ellenére, mint minden tudás, önálló életre kelt. Tanú rá a rendszerváltás tömeg-támogatottsága. A politikától való elfordulás a globalizmus, az anarchia és a magukat bebetonozni akarók malmára hajtja a vizet. Persze a magukat jóltájékozottnak beállító, túláradó szócsöveiken keresztül.
Aki a facebook-on a kaszinón kívül kíváncsi a többi 713 személy mellett a Leányfalu - a Világ közepe blog legújabb bejegyzéseire, hívjon meg ismerősének. Azért a most már havi 1000-szeres, tavaly augusztustól tizenötezer megtekintés jelent valami érdeklődés félét.

Lehet, hogy olykor túlontúl polgárpukkasztóan formázok, de szeretném elérni, hogy azok az információk, melyekről tudom, hogy máshonnan keveseket érnek el, azokat az ismereteket minél többen olvassák. Nekem nem elég, hogy kibeszélem magamból, ami bosszant.

Én nem voltam, és nem vagyok a FIDESZ fizetett szakértője. Tehát nem ez befolyásolja a kormányzatról alkotott véleményemet. Mint ahogy a strandról sem azért írok, mert nem kellek semmilyen formában (2003. óta két és fél év kihagyással). Egyszer már megírtam, lehet akár Angyal Bandi is az igazgatója, de ne pusztuljon le a csicsa színfalak mögött, és a falunak teremtse meg azt a világpiacon elismert értéket, ami a gyógy- és termálvízben van. Az előző ciklus látványos beruházásaival csak annyi a baj, hogy az akkori erőforrásokat jobb lett volna olyan célra fordítani (termálvíz értékesítés, Sorg-villa kistafírozás stb.), ami pénzt hoz a jövőben, és amiből később pl. a vízelvezetés, útépítés sínretétele után művházat lehet felújítani. Ami megtörtént, megtörtént. De szemléletváltásnak nyoma sincs. A pénzbe nem kerülő lépések továbbra sem nagyon haladnak. Ezért kellene beszélgetni. Nemcsak jópofizni.

Tóth Béla 2012.06.08.

Jó napom volt tegnap


Ötszörösen.
És Leányfaluhoz kötődően

1. Reggel megláttam a feljavított aknafedlapot. Alább megírtam.
2. Halmschlágeréknél újdonsült pénztároshoz kerültem, aki az akciós Visegrádi víz csomagot hatszor egynek akarta bevinni a pénztárgépbe. A szomszéd pénztáros észrevette! Megtanította, hogy az akció miatt a Visegrádit kivételesen a csomagon lévő vonalkóddal kell kezelni (így a 4+2 flakon négyszázvalahány forint, én a magas magnéziumtartalma miatt vettem akkor is, amikor nem volt akciós, az 1,4 mg/liter fluortartalom miatti korábbi hiszétria a riválisok sunyi hazudozása volt - klikk ide)
3. Megérkezett a Budapest környéki Törvényszék Büntető Kollégiumának jogerős végzése az ellenem indított büntető eljárás első felmentését követő önkormányzati fellebbezésről. Őszerintük sem követtem el bűnt, becsületsértést, rágalmazást. "A sérelmezett blog bejegyzés nem haladja meg a véleménnyilvánítással kapcsolatos jogok alkotmányos gyakorlását, mert gyalázkodó, lekicsinylő megállapításokat nem tartalmaz, nem lépi túl azt a mértéket, amelynek elviselése a közéletben szereplők esetében státuszukból adódóan elvárható." - írták az indoklásban. Részletekhez klikk ide!
4. Másik levélben a leányfalui adóhatóság szerint a cégem tavaly többet fizetett be, ezért határozatában a túlfizetést jóváírta erre az évre. (Nincsen öröm üröm nélkül - tértivevényesen jött)
5. Megint Halmschláger, másik két pénztáros. Egyetlen vásárló volt előttem, csak valami hosszabbat kellett bíbelődnie. Ezt látva a szomszéd, áthívott, és át is szedte magához a gumiszalagról az árumat. Mondtam is neki - nagy köszönet mellett -, hogy ennyi jó egy napra talán sok lesz.

Tóth Béla 2012.06.07.

A nyilvánosság ereje

(vagy pellengér) lendített egyet előre Leányfalun.

Örömóda

Ma reggel megjavítottnak láttam a képen (a posta közelében) volt beszakadt fedlapot. Pedig alig egy hete hozta le a fotót a Leányfalui Hírek (klikk ide! fotó 6. oldal, kísérőszöveg 3. oldal, 2. hasáb, 4. bekezdés)

Ünneprontás (vagy  becsületsértés, vagy hangulatkeltés?)
A balesetveszély miatt nyomatékosan vetődik fel a kérdés: miért kellett eddig várni? A strandi úszómedencei sátornál ki is lett várva a - szerencsére csak anyagi - baleset bekövetkezése. A 2008. évi szakvezetői beruházási javaslat, majd nyilvánosságra hozatal ellenére

Hit és remény
Kevés a pénz, nem tundni melyik ujjunkat (mármint a miénket, adófizetőkét) harapjuk előbb - mondhatni. Mert a járda Leányfalu tulajdona. De a fedlap, annak garanciális beültetése, járműterheléshez történt méretezése nem az önkormányzat terhe kellene legyen. Hisszük és reméljük, hogy a helyreállítások költségit a költségvetésünk bevételéről és kiadásáról gondoskodók a megfelelő helyre adresszálják.

Tóth Béla 2012.06.06.

Ünneprontás 3., a strand születésnapi bulijához
(vagy az adómorálhoz?)

Nem szóltam volna hozzá az Ünneprontás 2-vel a központi újságban megjelent első változathoz, ha Pünkösd előtt nem ugyanazt a jelenetet látom meg, mint az én időmben. A főmérnök egy udvarossal szereli a csatornát. A könyvelő férje pedig a biztonsági őröknek tart kiselőadást a kitudja miről. Miközben az önkormányzat gazdasági bizottságának elnöke egyszer már elérte, hogy csökkentették vele a vezetők létszámát. Akit a leltár összeállítására vettek fel, aztán otfelejtődött üzemeltetési vezetőnek. Egy év múlva mégis az állt a revizori jelentésben, hogy a leltár nem rendezett. Eddigiek ellenére ő lett megbízva azzal, mit kell leltárba tenni, és mi a "fogyóeszköz".

Semmi közöm nem lenne hozzá ha a minket, tulajdonosokat az önkormnányzati képviselők biztosítanának arról, hogy a strand, pontsabban a termálvíz az elérhető legnagyobb nyereséget hozná. Ugyanúgy, mintha privát lenne. Ha mondjuk az igazgató ezen a pici strandon egyszemélyben képes lenne igazgatni, fürdőt vezetni, rendezvényt szervezni, netán főmérnöknek lenni. Ha már egyszer külső könyvelő van a gazdasági adminisztrátor mellett, akkor miért kell vállalkozókkal foglalkoztatni a ténylegesen munkát végzőket? Nem tudom, miért nem egyértelmű. Aki úgy képez bérköltséget, hogy nem termel bevétel növekedést, akkor az a helyi adónkat fogyasztja. Ha a leltár nincs precíz összhangban a valós vagyoni helyzettel, nem követi az amortizációt, akkor honnan tudjuk mi - a tulajdonos - ellenőrizni a vagyon értékállóságát?

Tóth Béla 2012.06.05.

Bezárt a KISBOLT

Megint megettek a nagyhalak egy kicsit. Sokunk kedves "kisbolt"-ját bezárták a postával szemben. Örültünk, amikor Leányfalusi ABC néven megnyitott, nosztalgiánkat simogatta. Köszönet érte a vállakozó(k)nak, aki felvállalta ez a kockázatot, terhet. Akkora azért nem volt ez a köszönet, amiből megélhetett volna. A kényelmünk fontosabb! Magam is - ha már valamiért Halmschlágerhez kellett mennem, akkor már ott vettem meg a zöldséget is. Hiába volt a kicsiben olcsóbb, finomabb, magyarabb.

Már majdnem a szemétbe dobtam ezt a szórólapot, amikor megütötte a szemem: "éjjel-nappali". Ugyanis amikor bedobták, még nem tudatosult, hogy a kisbolt nincs többé. Zöldség-Gyümölcs kereskedésből meg Dunát lehet rekeszteni - kit érdekel egy újabb! Kis "l"-lel leányfalusi ABC nem keltette fel a figyelmemet, pláne az "árukínálata". Szerintem rajtam kívül még nagyon sokan nem tudják, az "Éjjel-Nappali"-nak a bejegyzett neve "Baby Delikát". A  választék "széles" jelzője helyett is figyelemfelkeltőbb lett volna a "változatlan" szó. Mondhatni: kötekedésszámba menő apróságokat hordok itten össze. Mindenesetre a mívesen elkészített szórólap csaknem dolgavégezetlenül került a kukába. Legalábbis nálunk. 20-30 évvel ezelőtt hatékony lett volna, de ma már nem, amikor kilószámra kell kidobnom a kéretlen hasonlókat. Melyeken a TESCO -CBA-LIEDL stb. harsogná túl egymást. Olykor még az AUCHAN is, itt, 20 km-re tőle.

Azt akartam mondani, aki ma talpon akar maradni, annak nem elég végeznie a dolgát. Túl kell harsognia, túl kell licitálnia a világot. És ez kellene az önkormányzatiságban is. Akinek pénze nincs, annak hozzáértésben, elhivatottságban kell teljesítenie, hogy a holnap több legyen a tegnapnál.

Tóth Béla 2012.06.04.

A hely, ahol élek...

a címe Polgár Ilona facebook albumának, ahonnan közzé lett ez a fotó:
A bal szélen a Duna-parton az a kicsi fehér épület volt Karinthy Ferenc nyaralója. Mellette Marschalkó Teofil és Marschalkóné Gundel Katalin, illetve a Gundel család nyaralója. Karinthy Ferenc Kató nénitől vette azt a kis telekcsücsköt, mert korábban gyakran a ház vendége volt. (Info: Loszmann Ágnes)

Talán a lehetséges legjellemzőbb fotó Leányfaluról. Nekem ez a kép jelenik meg Karinthy Cininek a Víz című írásából (klikk ide, és a klipben Dörner György előadásában hallható) De szinte mindegyik, az "Üdv a Dunának" CD-n megjelentetett íráshoz illene háttárképnek (klikk ide, vagy a blog bevezető képsorán keresztül) Ezt a képet nézve kevésbé tűnik túlzónak Rózsahegyi Kálmán költői kérdése: "Hát nem Svájc?" Aki nem ismeri Móricz Zsigmond anekdotáját erről az eseményről, meghallgathatja itt a klipből.

Kövesdi Miklós Gábor (a Fábry show-k egyik szövegírója) ezt a megjegyzést fűzte a fotóhoz: "Én azt szeretem Leányfaluban, hogy tele van apró 'tájegységekkel'. Egész mást látsz a Duna-parton sétálva, de egész más hangulat fogad akkor is, ha az Erkel utcáról a Hegyalja vagy Ravasz László utca felé, esetleg a Gyöngyvirág felé mész. Más a Panoráma u. környéke, más a Gyulai Pál utca végén az erdőbe nyúló faluszél, és más, ha a Mátyás király utca és a Kemping közötti részen kanyarodsz fel a hegyre. Egyszer érdemes lenne összegyűjteni fotókon ezeket a mini tájegységeket."
Közelítőleg klikk ide a Panoramio-ra. (És jelöld be a "A Google Earth-re ki nem választott fotókat is mutatsd" szöveghez tartozó jelölőt. És segítsd a fotóiddal a gyűjtemény bővítését)
Megjegyzés: sajnálom, hogy ebben a bejegyzésben a kötőszavakon kívül részemről minden plágium, de itt (is) a helyük.

Tóth Béla 2012.05.02.

Az adózási morál érmének másik oldala (3)

Tennék néhány gondolatot ahhoz, amit a Leányfalui Hírekben Loszmann János önkormányzati képviselő, a gazdasági bizottság elnöke írt.

Nem feltétlezem, hogy bármelyik olvasóm a Polgármesteri Hivatal adó-ügyintézőire gondolna, amikor adóügyben füstölög. Ha netán mégis, akkor egy-két mondatot a hierarchiáról. Az ügyintézők, előadók, tanácsadók, főtanácsadók azt csinálják, amire a hivatalvezető, azaz a jegyző utasítja őket. Hiszen a törvényesség legfőbb őre az önkormányzatban a jegyző. Ebben a státuszában köteles a munkáltatóját, azaz a képviselő testületet, polgármestert is figyelmeztetni, ha eltévelyednének. Ezért volt korábban kiemelten védett munkaviszonyban. A közalkalmazottak munkaügyi védelmének mérséklésére azért volt szükség, mert a túlzott védelem megakadályozta a megfelelni nem képes munkaerők lecserélését. Az adóbehajtásban azonban a jegyző a rendelkezésére álló törvényi kereteken belül csak olyan eszközökhöz nyúlhat, amit a képviselő testület, a polgármester meghatároz a számára. Hiszen nagy a tét; a szimpátia megőrzése az újraválasztáshoz.

Szociológiai szemmel az adózási morál két tényezőn múlik. Az erősebben ható, az a kockázat. Ez ugyancsak két részből áll, a lebukás valószínűsége, és a várható kár mértéke. A másik, ugyancsak fontos tényező a befizetett adó értéke. Ez is öszetetten érvényesül. Egyrészt az adófizető teherbírásához viszonyítottan. Másrészt a cserébe kapott szolgáltatáshoz viszonyítotva. Aki évtizedek óta várja, hogy ne tegyék tönkre a kocsiját a gödrös utak, hamarabb félreteszi állampolgári erkölcseit. Különösen, ha látja, hogy a hivatal tehetetlenkedik a behajtással, büntetéssel.

Ami miatt felvetődik az a feltételezés, hogy a behajtás hatékonysága talán nem a csúcson jár, az a polgármester és a jegyző úr által közzétett első adóügyi tájékoztató (2011. szeptember klikk ide, és 6. oldalon: http://www.leanyfalu.hu/images/stories/ujsag/ujsag_szept_sm.pdf )

Az első mondatukban idéznek egy törvénycikkelyt, amely kimondja, hogy bizonos feltételek esetén az adóhatóság közzéteszi az adósok adatait. A második mondatban előadják, hogy Leányfalun senkinek nincs akkora adóssága, ami meghaladná az előzőek szerinti határértéket, ezért nem lehet nyilvánosságra hozni az adósokat. Már bocsánat! Mint ahogyan korábban is írtam, ha valaki elolvassa a szöveget, láthatja, nem azt mondja a jogszabály, hogy a hatéréték alatt nem tehető közzé, hanem azt, hogy fölötte közzéteszi. Azaz a jogalkotó a hivatalnak mérlegelés nélkül kötelezővé teszi. Nem ez az egyetlen eset, hogy a jogértelmezés megbicsaklik ebben a hivatalban. Igen. Azóta két alkalommal is megjelent az adósok táblázata. De az nem jelent meg, hogy az itt idézett hatósági tájékoztató téves.

A következő három mondat arról ír, hogy - rövidítve - körülbelül 1000 felszólított magán és jogi személy közül 19 ellen indult konkrét végrehajtási eljárás. Úgy, hogy a többszörösen felszólítottak ügyét átadták a bírósági végrehajtóknak további ügyintézésre. Feltételezhető, hogy ebben a 19-ben benne volt az az elérhetetlen (mert nemlétező) telektulajdonos is, akiről korábban írtam (klikk ide!). Akinek a dolgát az egyik szomszéd nem ügyintézéssel, hanem elbirtoklással oldotta meg.  Egyszóval az itt felsejlő hozzáállástól nem várható túlzott eredményesség.

Tóth Béla 2012.05.30.

Pünkösd tiszteletére

A képre klikkelve el tudja érni a híradó klipet

Loszmann Ágnes tette közzé a facebook Leányfalusi Kaszinójában, egy Sándornak megköszönve.
A harmadik snitten, az utcában egyedül álló épület a Loszmann családé volt. Jani bácsi itt szánkózott - emlegette a közelmúltban. Leányfalui emlékeit Fábry Sándornak mesélte a hónap elején a Faluházban. Fájdalmasan szomorú esemény ellenére.

Később Fábián Zoltán író lakott itt. Akkor már ezzel a kapuval az utcára nyílóan. Úgy tudom ő hozatta ezt a kaput valahonnan (talán Ürömről). Most ennek a blognak a szerkesztője (is) lakik a telken. A kapuról készült kép 2010. évi impresszumához klikk ide. A kálváriát régen nem használják. A fává nevelt krisztus töviseket évekkel ezelőtt kivágták, mert egy szomszéd öreg kocsiját olykor megcsikarta. A fülkéket a Miháli család Pista bácsija gondozta - amíg élt -, az utca alsó sarkáról. Ma ezek a fülkék is romosodó állapotban vannak (klikk), mint a Sorg-villa a szomszédban.

Megjegyzés:
Pénteken az utcasarkon még egy hatalmas szemét és lom halom volt. Azt követően kezdett gyűlni, hogy az "illetékes telek" tulajdonosa elutazott. Pénteken megláttam egy fekete - talán Ford - furgont HFT-971 rendszámmal, amint a vezetője feldobott egy vödröt a platóra, mielőtt elhajtott. "Jaj, de jó" - gondoltam - ", elvitték a szemétdombot". De a sarokra érve csak annyi változást láttam, hogy ömlesztett szemét is került a domb tetejére. 13 óra körül megtelefonáltam ezeket Mák Jánosnak. Másnap reggel a szemétdomb nem volt sehol. Csak egy új zsák szemét. Pünkösd ide, Pünkösd oda, díszítve "városunkat".

Tóth Béla 2012.05.28.

Szülők! Ébresztő!

Átvéve a Leányfalu Faluház-tól