LEÁNYFALU-n laktak, laknak, idejüket töltötték

LEÁNYFALU-n <a href="http://www.georeal.webzona.hu/lanyfalu">laktak, laknak, idejüket töltötték</a>
mintegy kétszáz neves személy ismertetőjét éri el a képre klikkelve

Meglepetés

Szinte hihetetlen volt egy embertársam érdek nélküli, mégis magasan kulturált megnyilvánulása a veszélyes hulladék begyűjtés alkalmával. Már a tolatásnál nagyon kedvesen, de határozottan irányított. Mire szóhoz tudtam volna jutni, kirakodott a csomagtartómból, és elbúcsúzott. Többször megköszönve, hogy igénybe vettem a szolgáltatásukat.
Szinte lebénultam a "nyájas fogadtatás"-tól. Utoljára (6-8 éve) az Otthon Centrum-ban találkoztam ilyennel, amikor a kedves vevőjelöltre akartunk tukmálni egy szuperlakást vagy devizahitelt. A strandon két és fél év alatt egyszer sem.
Ha nem éppen a turkálástól lomposan, üres zsebekkel ugrottam volna a gázcsere-telephez, borravalóért nyúlok. De félek, ezt a jóembert megsértette volna egy ilyen bunkó magatartás. Ezért hát innen üzenek köszönetet az embernek, a vállalkozásnak. Ha semmi másért, de az emberiség szeretetébe vetett hit ilyetén megerősítéséért megéri éveken át visszatartanunk magunkat attól, hogy kézlegyintéssel a szemétbe dobjuk veszélyes hulladékainkat.
Dr. Tóth Béla 2011. május 22.

Nyitott kapuk

Tisztelt Földieim és Uraim! A testületi ülések jegyzőkönyvei meglehetősen részletesen elérhetők a neten!
Már leadtam a cikkeimet a Leányfalui Hírek szerkesztőségének, amikor tegnap rábukkantam a Google segítségével a a strand 2009. évról szóló gazdasági beszámolójára . Mondhatni, nyitott kapukat döngetünk hónapok óta. Mentségünkre legyen mondva, egy fél mondattal leállíthatott volna bennünket bármelyik képviselő, hivatalnok, aki nyomon követi az írásokat. Továbbá sajnos az appropók ettől még aktuálisak voltak, csak a forma lett volna más, és az oknyomozási következtetések.
http://www.leanyfalu.hu/jegyzokonyv/rc451_jegyzokonyv2010marcius31.pdf című file-ban minden igényt kielégítő részletességgel elemezhetjük a strand gazdálkodásának alakulását a 2009-ik és néhány megelőző évre visszamenőleg. Semmi okunk kételkedni abban, hogy a már elhangzott idei beszámoló is hasonló formában hozzáférhető lesz. Türelemmel várjuk megjelenését.

Így, utólag tudtam meg azt is, hogy már február elején nyilvánvaló volt - mert az igazgató úr érvelt vele -, 2010-ben 30000-rel kevesebb regisztrált belépés történt. (lásd: http://www.leanyfalu.hu/images/File/Jegyzokonyv_20110214.pdf 9. napirendi pontban) Ez mintegy 30 millió forint értékű bevétel-kiesés! Ő is a parkolóüzemeltetés rovására írta. Csak ő utólag. Én meg akkor, amikor tavaly tavasszal a 700 Ft-os táblát megláttam, minthogy ez 7-szeres áremelést jelentett sokaknak. Legfőképpen törzsvendégeinknek. A fejlődés csak az előrelátás képességéből biztosított. Ha kimondatlanul is, azért tanítanak tervezni az egyetemeken, hogy előre lássuk munkánk eredményét. Hogy kik kapjanak diplomát, az is tervezés kérdése. Nálunk azt mondták, lesz, aki kettessel végez, de az ő általa tervezett híd sem szakadhat le.

Visszatérve a felemlegetett témához. Nem gondolhatjuk, hogy a bevételkiesés egésze a parkolódíj emelés következménye. Az itt megjelenő cikksorozat indítéka is az, hogy számos előjele volt a strandi gazdálkodás - finoman szólva - nem optimalizált irányba fordulásának. Számos előjele volt annak, hogy akinek dolga lett volna ezeket az előjeleket időben észrevenni, valamiért nem figyelt fel rá, vagy valamiért félretolták véleményét. Nem akarom ragozni. Ez a "testületi bizalom" legkevesebb 30 milló forintjába került a falunak a tavalyi évre vonatkoztatva. Az idén - már most megmondom - több lesz. Persze, ha jó szokás szerint az előző évhez viszonyítunk, akkor még dícséreteket is lehet majd osztogatni, mondván, kisebb veszteséggel zárt, mint tavaly.

Minden rosszban van valami jó! Ezentúl kevesebb homályos rébuszon átbukdácsolva lehet javaslatainkat célzottabban megüzenni. Telhetetlenség lenne azt kérni, hogy a bizottsági ülések napirend terveit is tegyék nyilvánossá? Ilymódon a Nemzeti Konzultáció mintájára, akinek van ismerete és véleménye a témáról, már a döntéselőkészítés során ismertethetné. Nemcsak utólag "okoskodna". Minthogy lett fizetett honlapírója a falunak, a dolog manualitása megoldható. Különösen remélhetjük, mert ezen újabb kiadási tétel egyetlen indoka a jelenlegi helyzetben az aktualitás és a hatékonyság halaszthatatlan növelése lehet. Igaz a hatékonyság céljának többminden is állítható. Én a falu fejlődésének ütemére gondoltam. Arra, hogy mielőbb meginduljon az útépítés.

Dr. Tóth Béla, május 18.

Leányfalu politizál

Bár a vita mindössze az ünnep politikai hangvételének mértékén alakult ki, a semminél már ez is több. Elöljáróban leszögezném, nekem is az a véleményem, hogy az ünnep elsődleges célja a megemlékezés. Ezért a számomra legszentebb március 15-e megünneplése azóta csorbult, mióta kitalálták a tavaszi fesztivált. Hosszú idők óta először tetszett ismét az országos hivatalos ünnepség. A leányfaluihoz nem volt szerencsém. Természetes viszont, hogy az ember mindent a jövője érdekében tesz. Az ünnepelt ősök megérdemlik felemlegetni, mitől halhatatlanok, miben járulnak hozzá ma is jövőépítésünkhöz.
Sohasem tudtam azonban megérteni azokat, akik még a kampányidőszakban is fennen hirdették, ők nem politizálnak. Úgy rendeztem el magamban, nem tudják, mi az a politika. A politika mentességet igérő jelöltektől pedig mindössze (tudott vagy tudatlan) hangulatkeltő szólamnak tulajdonítottam, a pártsemleges kifejezés helyettesítésére.
A párt fogalma - szabad megfogalmazásban, és elméleti értelemben - ugyanis egy olyan embercsoportot takar, akik egy konkrét eszmerendszer mentén hiszik a társadalom sorsának jobbítását. Ilymódon a pártban gyülekezők, munkálkodók jövőteremtő gondolataikat abból az adott eszmerendszerből indítják, és oda csatolják vissza. Vannak persze csoportosulások, akik pártnak nevezik magukat, személyek, akik hirdetik valamilyen párthoz, eszméhez tartozásukat, de valójában az álca mögé bújva sütögetik saját pecsenyéjüket. Mindaddig, amíg a társadalom nem tanulja meg felfedni az utóbbi szemfényvesztőket, nagy vargabetűkkel pocsékolja energiáit. Mert energiája a népnek van. A politikai osztály csak vezényli hovakerülését (és ezért nem osztály!). A lakosság felemelkedésére, idegen nációk zsebébe vagy a szemétdombra.
Hatékony fejlődés pártokra épülő társadalom irányításban tud megvalósulni. Hiszen a pártból delegált személy elvben már egy célirányos kollektív bölcsességen megszűrt véleményt képvisel. Szemben a "megválasztottak, tehát okos vagyok!" polihisztori önhittel hadakozó személyek csapatával. Az önkormányzatoknak sem hátrány, ha nem mennek szembe a kormány elképzeléseivel, ha képviselői belülről ismerik a közös célokat és eszközöket.

Azért is teszem közzé ezt az eszmefuttatást, mert egy általam nagyrabecsült, és más beállítottságúnak vélt önkormányzati képviselő szájából hallottam a stranddal kapcsolatban (amikor még jobban állt!), hogy - "az önkormányzat rossz tulajdonos, nem látod?". Lehet, hogy a rossz neveltetésemből fakad, de nekem ez a sztereotip szöveg fáj, és szerintem hamis. Hogy más példát ne hozzak, a világválság szigorúan a magántulajdon működésének következménye. A helyreállítására pedig a világ a vétlen adófizetőket akarja kényszeríteni. Minthogy a gyeplő a politikai osztály kezében van, csak félrevezető szónoklatokkal háríthatja másra a felelősséget. Ha pedig a nép nem képes rá, vagy hitét vesztett abban, hogy odafigyeljen, mi folyik a feje felett, kiszolgáltatott helyzetben marad. Hiába vannak akár tudós tagjai is. A politikai osztály jóhiszemű tagjai számára egyik nemzetközi hírű professzorom tanítását említeném: "egy feladat megoldásához, még a legegyszerűbbéhez is, kellő alázattal (körültekintéssel) kell viseltetni." Tehát nem elég hinni a megoldás képességét, minden feltételt biztosítani kell a diagnosztizáláshoz, az eszközök hozzárendeléséhez, a terv következetes végigviteléhez. Ha ő nem képes rá - miért is lenne képes az ezernyi szakismeret féleséget igénylő döntései mindegyikében -, akkor delegálói tudására támaszkodva válassza ki a jó döntés eszközét. De alázatos hozzáértés híján kicsi a valószínűsége az optimális eredménynek. Én úgy gondolom, aki embertársai verejtéke fölött rendelkezik, annak kötelessége optimális döntéseket előteremteni, az eredményt elemezni. Ha ehhez segítségre van szükség, akkor azt megszervezni.

Dr. Tóth Béla (nem S!)

Tulajdonosi szemmel a strand kérdéseiről.


Igaz, tulajdoni hányadom alig 3600-ad résznyi, ami inkább köz, mint magán kategória. De engem úgy neveltek, hogy a közösre jobban kell vigyázni, mint a sajátomra. Sok, különösen budapesti lépcsőház jól szemlélteti a tulajdonosi minőséget. Szentendrén, a Püspökmajorban, egyik épületben 1000 Ft a közös költség (a vízóra cseréket mégis közösből állják), a szomszédban 5300 Ft. Mi a különbség? Mindenekelőtt a közös képviselő.

A Leányfalui Hírek előző száma néhány kérdést tett fel az igazgatónak, melyek többségét ő megválaszolta. Köszönet az őszinte, részletes válaszokért. Ha jelen írásomban találnak valami ellenkezőt a véléményével, akkor azt ne a neki szánt üzenetnek véljék. Ő csak él azokkal a lehetőségekkel, amit a körülmények megengednek számára. Én azoknak próbálok más aspektusokat felmutatni, akik 1/7 tulajdonrészeinket birtokolva valamiért nem látják az érem másik oldalát, amely másik oldal netán több hasznára lenne a falunak.

Az igazgatói pályázati kiírás tartalmazta, hogy fürdő üzemeltetés terén gyakorlott műszaki végzettségű személy jelentkezését vártuk. Annak a tulajdonosi érdeknek megfelelően, hogy a kis létszámú Kft számára az ÁNTSZ előírásait teljesítendő felsőfokú végzettségű fürdővezető és főmérnök egyetlen személyben testesüljön meg. (Tapasztaltam, hogy egyeseknek a mérnök előtti "fő" előtét mindössze fizetési kategóriát jelent. Innen üzenem, a vállalati szférában a főmérnöki státusz minden műszaki jellegű esemény egyszemélyi felelősségét jelenti. Amiről egyszemélyben hagyják dönteni.) Az igazgató-választás és az igazgató korábbi nyilatkozatai ellenére mára derült ki, hogy az új igazgató ennek az elvárásnak nem felelt meg. Vajon félretájékoztatás vagy nem megfelelő ellenőrzés vezetett ehhez az állapothoz? Tény, mikor megválasztották, két felsőfokú műszaki is volt a strandon. De azért gyorsan hozott egy harmadikat. Igaz, később az öreget, akinek egyik dolga volt utódot nevelni, kitette. De akkor miért kell a mi pénzünkre és munkaidő kedvezményünkre számítva éppen neki elkezdeni új szakmát kitanulni? Egy tulajdonos hatékony munkát vár el alkalmazottjától, amihez nem elég a papír, gyakorlati időt és mestermunka referenciákat is fel kell mutatni. Úgy tűnik - a parkolóüzemeltetéshez hasonlóan - ebben az ügyben is szembe megy a faluvezetésünk a kormányzati akarattal. Miközben a kormány megelégelte az egyre silányuló felsőoktatást, mi olyan szakképzést kívánunk támogatni, aminek semmi hagyománya. Nem az a baj a fürdővezetők szakismeretével, hogy nem volt megfelelő oktatás (egyes folyadék kezelési vonalon az előző érában a magyar diplomát az egész világon elfogadták). Hanem az, hogy akit a jól tejelő fürdők élére tettek a sógor-koma-uram-bátyám kapcsolatok építésén kívül az önéletrajz gyártáshoz értettek. Meginogó széküket papírral és szövetségbe tömörüléssel akarják megerősíteni.

Hogy ha nem bírja a fürdő, akkor saját pénzén fog tanulni? Hát bírja? Az igazi tulajdonos, ha az alkalmazottja kedvezőtlen gazdasági helyzetet teremt a vállalkozásában, akkor nem az oktatási támogatást vonja meg tőle, hanem a munkahelyét. Persze az nem úgy áll hozzá, mint a településfejlesztési döntnökünk, hogy "közösen megpróbáljuk életben tartani" a vállalkozást, hanem keményen nyereséget követel. Vajon az iskolában meg fogják tanítani, hogyan kell marketingelni a Szentendre és Visegrád közé szorult Leányfalui fürdőt? Jó volna nekünk is tudni, honnan származik ez a magasfokú bizalom, mert sem Pusztaszentlászlóról, sem a Sorg-villai felemlegetett kapcsolatból nem látni pozitív visszaigazolást (hivatkozásokat lásd a korábbi bejegyzésekben).

A kérdéseken túlmenően vannak, akik nem tudják, van egy harmadik felsővezető is a strandon, de neki nincs felsőfokú végzettsége, ezért nem esett szó róla az igazgató válaszában. (Hogy mi lenne a jelentősége a felsőfokú végzettségnek? Hiszen egy kőműves is önállóan fel tud építeni egy házat! Viszont a jó mérnök anélkül szorítja a költségeket a szükséges de elégséges szintre, hogy azon kísérletezne, összedűl-e a ház. Igaz a hangsúly a "jó" szócskán van, ami refertenciahelyeken való információgyűjtéssel ellenőrizhető.) Ezen felállásban egy tulajdonos feltenné magának a kérdést: négy felsős mellett miért kellene megfizetnem külső vállakozók extraprofit elvárást? 2010. nyarán, aki ott járt, gyakran láthatta, a strandmedence partján a szükséges és elégséges úszómester mellett ott piknikezett a vállakozó is. Előző nyáron elég volt vezetőnek az ügyvezető és a főmérnök, csak az úszómesterek idénymunkási többlet létszáma jött külső szervezéssel. Miközben gépészek és főmérnök utánpótlás betanítása is történt (kényszerűségből a nyári csúcsforgalomban). És nem külső oktatókkal, iskolával. Én csak olyan felsőfokú végzettségű vezetőt foglalkoztatnék, aki vagy rendelkezik a megfelelő ismeretekkel, vagy van képessége beszerezni azt magának. Akár pénzért, akár autodidaktaként. Továbbá képes a beosztottai betanítására, munkájuk felülbírálására. A kormány is nagy munkát fektet az előző ciklus ilyetén kiszervezéseinek felülvizsgálatára.

Tehát adott egy kisvállalkozás három felsővezetővel plusz egy mérnökkel, akik 4-5 fő gépészt, 3 fő pénztárost és 2-3 fő udvarost dirigálnak két titkárnővel, külsős könyvelővel. Hogy ne legyenek túlterhelve, az úszómesteri, a takarítási és a ruhatárosi tevékenységet külső vállalkozásokkal láttatják el. Miközben a 24 órás szolgálatban lévő gépészektől elvárás a távollévő vezetők helyettesítése. A gazdasági döntések kivételével. Hát nem tudom ki, hogy van vele, én nem látom ebben a szervezésben a pénzügyi előnyöket. Ha a külső vállalkozó révén munkaminőségbeli javulás következik be, az csak annak tulajdonítható, hogy a belső irányítás képtelen volt rendet tartani. Lehet a munkamódszereken vitatkozni, de egy biztos, ez a felállás többlet költséggel jár, és a többlet kiadás a tulajdonos falu javát csorbítja.

A kiszervezés költségmegtakarítási magyarázatait nem tudom követni. Normális körülmények között a felsorolt tényezők nem kerülhetők ki. Talán a külső vállalkozó a saját zsebéből fizeti? Vagy a dolgozója egészségének rovására elhagyja. Tény, hogy a napi több, mint 14 órai munkaidőt igénylő takarítói munkára a vállakozó a korábbi takarítóknak napi 4 órás, minimálbéres szerződést ajánlott. Munkabért és járulékait kétféleképp lehet megtakarítani. Vagy facsarom a dolgozót (de a leányfalui strandon eddig is átlag alatti jövedelmek voltak), vagy feketén foglalkoztatok. Az utóbbi esetben mikorra várhatunk valós adócsökkentéseket az országban? Vagy az a kormány dolga? De egy igazi tulajdonos nem enged meg fekete elszámolásokat az alkalmazottainak, hiszen akkor minden ellenőrzési lehetőség kicsúszik a kezéből! (A fekete jövedelem másik szintje a könyvelés, de ebben az esetben a tulajdonos embere a könyvelő. Magam részéről azt támogattam volna - ha már külső könyvelés folyik, mivel a közgazdász igazgató és a két gazdasági titkárnő kevés -, hogy a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályának jelentsen ez a munka jövedelmet.)

Az ellenőrzést szerette volna a közvélemény évek óta fejleszteni a beléptetőrendszer beléptetésével. Aminek kezdeménye bő 2,5 MFt vastagon felszámított beruházással 2008-ban megvalósult. Árpi kérdése a beléptetőrendszer lyukasságára irányult, de sajnos igazgató úr nem értette, így (hivatalosan) nem tudtuk meg, vannak-e a strandra feketén belépők. Engem nem nyugatat meg a korábban olvasott karkötős megoldás sem. Ugyanis a fent említett beléptető rendszert kettő személy felügyelte; a pénztáros és a biztonsági őr. Ha kizárólag vonalkóddal lehetett volna belépni, a többi munkát a számítógép végezte volna. Az oldalsó "kapuk"-ra térfigyelő volt telepítve. A karkötő olyan ellenőröket feltételez, akik állandóan járják a strandot, és eljárnak a karkötő nélkül ott tartózkodókkal szemben. Újabb gondokkal és költségekkel.  Ha utalok arra, hogy az igazgató úr problémásnak nevezte a parkolóban a díjak behajtását, akkor hogyan kezeli majd a személyes konfliktusokat? Hiszen a "Mikulás-csomagok" rendszere többnyire személytelenül bonyolódott. (Tény, hogy nem lett befejezve a rendszer kidolgozása.)
A többi kérdéskörnek is vannak másik oldalai, de inkább zárszóként a strandi gazdasági adatok nyilvánossá tételét említeném. Sok kiemelkedő személyiség csatlakozott ahhoz az igényhez, hogy szeretnénk számokban is látni a strand sorsát. Mert akkor látszik feketén-fehéren, hogy az ilyen dohogás, mint ez a cikk, közös vagyonunknak egy túlhangsúlyozott féltése, vagy egy újabb vakvágány előjeleinek megalapozott felemlegetése. Ha valaki az üzleti titokra akarna hivatkozni, akkor itt csak röviden idézem az Adatvédelmi Biztos egy konkrét megnyilatkozását: "... az önkormányzat vagyonelemeinek (ingatlanjainak) hasznosításával, bérbeadásával kapcsolatos információkat tartalmaznak, ezek pedig az önkormányzat tevékenységére, gazdálkodására vonatkozó közérdekű adatoknak minősülnek. Erre, valamint az ülés nyílt jellegére is tekintettel az adatok kiadása iránti kérelemnek a körjegyzőségnek eleget kell tennie, az üzleti titokra hivatkozás jelen ügyben nem méltányolható. ... " (részletek a http://prokontraleanyfalun.blogspot.com kereső mezője segítségével). Üzleti titok az lenne, hogy mivel tervezik elinminálni a régió hatásait, de ezzel utoljára 2007-ben foglalkozott egy üzleti terv előkészítő munka és kritikája.

Dr. Tóth Béla (nem S!)

Egyik szemem sír, ...

Lehet, hogy használtak ezek a cikkek? Befoltoztak egy-két beépített gödröt a 11-esen. Hogy a pozitív oldalán kezdjük a dologot. Az is öröm, hogy egymást követő két napon is láttam tömörség vizsgáló technikusokat a visszatöltés körül.
Fáj viszont, hogy ez a foltozás csak rövid időre a látványt javítja. Aki megbízható katasztrófaelhárítást akar, forduljon szakemberhez. Csak a Pap-szigetig kell menni a valós világszínvonalért. Szívesen megadom az elérhetőséget. Itt azért nem, mert korábban már megtetem.
Dr. Tóth Béla (nem S) május 15.

Túltettek magukon az útépítők,

nem kell fél évet várnunk az útkorona megszakadásáig! Már fél hónap elteltével  élvezhetjük Leányfalu hullámvasútját.

Mi öregek, még emlékszünk a közmondásra: "Gazda szeme hízlalja a disznót!". Baj lenne a beígért hagyományőrzéssel? Ugyan dehogy! Csak a magyar paraszt a családja gyarapodását félte, az idegenérdekű udvaronc meg a királygyilkos vaddisznót nevelte.
Vagy a közelebbi időkből: Marx leírta hogyan idegenedik el a munka az embertől a kapitalizmusban. A rendszerváltás meg előhozta  a szocializmus vélt hibáját, a tulajdonosi mivoltok hiányát. Ettől nőtt például mára a többszörösére az adósságállományunk.

Külön ijesztő, hogy láható, ezt a helyet különös gondossággal kezelték (illetve kellett volna kezeni, ha már egyszer megszakadt munka közben).

Tóth Béla 2011.05.06.

A tulajdonosi szemlélet szemléltetése

Még mindig építik a gödröket bele a 11-esbe. A Kálvária utca előtti fotó: Tóth Béla, 2011. ápr. 30. Nyilván a vállalkozó jövőre is akar munkát kapni, most pedig költséghatékony. Leányfalunak meg nem tulajdona az út - minek törődjön vele.
Másik aktuális péda a köz- és magánérdek viszonyára: zuhan az olaj világpiaci ára, tartósan csökken a dollár ára, (ezért?) holnap emeli a MOL a benzin árát. Idősebbek figyelmébe: a MOL már régen nem állami. De már a '80-as években mondtuk: Magyarországon csak két alkalommal emelkednek az árak, egyszer ha a termék ára nő a világpiacon. Másszor, ha csökken. Harmadik út nincs.

Előregyártott gödrök

Kedves Árpi! Azt írod az újságodban, hogy végre európai szintű csőfektetést látsz a faluban. Igen, a gépek már azok, de a munka az magyar. Amolyan sógor-koma-uram-bátyámos! Sajnálom, hogy ünneprontónak kell lennem az alábbi fotóval. Pedig a rengeteg bábát, aki állt és napjainkban is áll felette, nem is fényképeztem, ne rosszindulatot feltételezzen valaki, aki nézi. Az indulat célja: tegyen már valamit az, akibe belehelyeztük a bizalmunkat! Aki látja, adja át!
15 cm-es gödör van a jelzett helyen. A vonalzó árnyékából lehet következtetni a gödör alakját, ami hosszában is hasonló. A kép nem mutatja elég jól, tessék személyesen belehuppanni a Karinthy-házhoz közeledve. Ha netalán tán kap még egy simító bitumen réteget, akkor önmagában a 15 cm-es vastagságkülönbség elegendő arra, hogy gyorsan kinyomvájúsodjon (talán már nem kell idézőjelbe tenni modern nyelvújításunk gyümölcsét). A nagyobbik baj, hogy a beépített gödrök nagyságrenddel felgyorsítják a szemmel látható tömörítési hiányosságokból fakadó utólagos tömörödést és következményeit az útalapra, a frissen fektetett csőre és a járdaszegélyre nézve. Korszerű technika ide vagy oda, a felelőtlen kezekben ugyanúgy, vagy még jobban fog folytatódni az az állagromlás, ami a képen a kandeláber és a Duna-parti korlátok állásszögéből látszik. Nem ragozom tovább, mert ezeken az oldalakon és az "illetékes elvtársak"-nál évek óta többször szóvátettem már.
Árpi! Te nem tehetsz róla. Te ezen a szakterületen az a jószándékú laikus vagy, aki azt hiszi, hogy ha valaki szépet mutat magáról, akkor az már okos is. A baj ott van, hogy szabadon válaszott döntnökeink is így vannak vele. Mi meg csak fizethetjük az adókat rogyásig. Azt mondják, a közútkezelő területe. Tessék megnézni a megszakadt járdaszegélyek helyreállítási minőségét. Az már a falué! A korlátot ki fogja kiegyenesíteni? A DMRV Zrt és a közútkezelő biztosan nem, mert az is a falu tulajdona. Az igazi baj akkor lesz, amikor elszakad az új nyomócső. Akkor kié lesz a járda helyreállítás költsége? A Vadrózsa utcában a fél éven belüli 9 csőtörést követő, utcát, házakat romboló leszakadás felelőssége mögül is hagytuk kihátrálni a DMRV Zrt-t. Vannak dolgok, amiben nem kellene tisztelni a hagyományokat.
Tóth Béla 2011.04.23.

Egy leányfalusi Kubáról

... Sorain átüt Pereházy (Pepe) Pál Adorján minden akadályt legyőzni képes Gorcsevi lendülete, az életet nagykanállal habzsolni képes Gargantua dőzsereje. Az élet szeretetében, a carpe diem jelszavának valósággá varázsolásában a színházi díszletkészítő, Gerstner Tibor Pepe méltó társa, fotói a legjobbak közé tartoznak, amiket valaha Kubáról láttam. ...
ajánlotta Fábry Sándor Leányfalván
Talán még elérhető néhány darab. Keresd Pepénél itt: Vadkacsa Egyesület

Sajtóháború Leányfalun?

Megjelent a "Leányfalu" című önkormányzati havilap a lakosság levélszekrényében. Meglehetősen sokat támadja Kristály Árpit és a "Leányfalui Hírek"-et. Nem kívánok állástfoglalni ebben a témában, megteszi azt az olvasó. Mindkét lapnak van erénye és gyengéje. Többek között azért nem foglalok állást, mert még mielőtt láttam volna az újságot, írtam egy-két féligazságról (lásd alább!). Az újság tulajdonosának jogai érvényesítésének ügyében pedig nem vagyok kellően tájékozott.
A teljes cikk - részletekkel - ide klikkelve érhető el.
Tóth Béla

Egy sunyi fiú esete Tóth palival

Mese a Sorg-villa körüli paranormális jelenségekhez, ami megtörtént. Mivel azonban néhány ellenőrizetlen eredetű papíron és e-mail-en kívül más dokumentum nem áll rendelkezésemre, csak az állatmesék célkitűzésével írom le. A jövő jobbítása érdekében. Tanuljon belőle, aki tud, és akar. Folytatáshoz klikk ide! >>>
Tanulság: messziről jött ember azt mond, amit akar.
Tóth Béla

Nem mind arany, ami fénylik!


A mai világban tegyük hozzá: hát még, aki fényezi magát! Ez jutott eszembe, amikor a hét végén az esztergomi felvonulásról értesültem. Megpróbáltam tájékozódni, kinek van igaza, de a pro és kontra irásokból nem tudtam tisztábban látni az ügyet.

Mi köze ennek Leányfaluhoz? Hát annyi, hogy alig több, mint egy éve az esztergomi fürdőből jött a strandunkra a műszaki igazgató. Akiben a Leányfalui Hírek legutóbbi számában tett nyilatkozata alapján a Képviselő Testületünk megbízik. Igaz, Esztergomban 40 MFt adósságot hagyott maga után, a szolgátató kikapcsolta az áramot a fürdőben. Hogy melyik politikai oldalról jött, nem tudom, mindössze annyit találtam róla, hogy egy a városon áthúzódó vezetéket, amit ő fektetett, az ÁNTSZ kicseréltetett. Igaz, hogy a "Kipécézett élményfürdő" című cikkben egy leányfalui szakértő (akihez a Castrum Kft főmérnökeként tíz éven át volt szerencsénk) kijelentette, az ÁNTSZ lépte túl a hatáskörét.

Szívesen látnánk olyan egyértelmű  referenciákat is, ami a mi bizalmunkat is elnyeri.

2011. április 11. Tóth Béla

Kő vonalak

MEGHÍVÓ 

KONTUR ANDRÁS
szobrász 

kiállításának megnyitására Leányfalun, a Faluházba

2011.04.16. 18:00


Miből lehetne utat építeni?

Folytatás a "Kiegészítések településfejlesztésünk (fél)igazságaihoz" alábbi bejegyzéshez.
Településünk legsarkalatosabb kérdése az útépítés. Évről évre felmerül, és évről évre kikerül a legfontosabb tennivalók közül. A Leányfalui Hírek legújabb száma sem tartalmaz kecsegtető közeli jövőt. Két verzió szokott elhangzani a hivatalos helyekről: majd ha sikerül pályázaton nyerni, vagy majd ha összeadja az utca a rávalót.

Nagyon ritkán esik szó arról, hogy előzőleg rendezni kellene a vízelvezetéseket, a vízmosásokat, legalább terv szinten. Álatalában a pályázatok is megkövetelik tervek meglétét. De a "nincs pénz" felkiáltások az előtervezést méginkább sújtják. Következmény: amikor megjelenik a reményteljes pályázat kiírása, hatalmas kapkodásban, idegenek megbízásával elkészül egy támogatott valami. A falu egyéb érdekeihez kapcsolódás nélkül. Így épült meg a Faluház. Privát létesítése ellenére ide sorolom a CBA-t is. Anélkül épültek fel, hogy szóba került volna a termálvízszolgáltatással történő fűtésük. Azt hiszem, a településfejlesztés fogalom ilyen feladatokat magába foglal. Pedig milyen jól jönne útépítéshez az ott felszabaduló gázdíj, vagy az onnan származtatható bevétel. De a körültekintés hiánya öröklött betegség Leányfalun, mert a strandfejlesztés lépéseiből is hiányzott az átfogó stratégia. Ilymódon minden medence önálló gépészeti egység, a szolgálatos gépész "bioautomatikus" képességeivel üzemeltetve. Hogy az egymásrahatásokat átlátni nem mindenkinek sikerül? Elsődleges szempont volt, hogy a beruházás bizonyos gazdasági feltételek mentén záruljon. A műszaki átgondolás "csak elmélet", tartották egyes főnökeim. Akkor mi szükség van az építőmérnökökre, miért nem elég a kőműves?

Továbbra sem olvasom nyomát bevételi, településfejlesztési terveinkben annak a felmérésnek, amit a strand igazgatója készíttetett a múlt év végén a strandról távozó 500 kW teljesítményű hulladékhő hasznosításáról (részleteket lásd korábbi bejegyzésben). Ennek egyik eleme például a "gázcseretelep" hasznosítása. Pedig a jó adottságú ingatlan áruba bocsátása azonnali bevételt jelentene. Az ide szolgáltatható termálvíz pedig folyamatos bevételt biztosíthatna a büdzsének.

Tóth Béla

Kiegészítések településfejlesztésünk (fél)igazságaihoz.

Nagy örömmel olvashattuk a Leányfalui Hírek márciusi számának 4. oldalán, hogy a településfejlesztési egyszemélyi szakértő és az alpolgármester már nem akarja elkótyavetyélni a Sorg-villát úgy, mint 2006-ban.

Igen. Sajnos az önkormányzatunk nem üzleti vállalkozás. (Bár úgy tudtam, kapitalistává törekvésünk éppen a tőke mindenható hajtóerejének hitére vette az irányt. Akkor az államigazgatás miért lenne kivétel! Pontosan ezt célozta a FIDESZ a parkoló társaságok önkormányzativá tételével. Az extraprofit helybentartása, útfejlesztési tőkévé formálása érdekében!) Ugyanis az üzletember kétféle módon fejleszt. Vagy előre megtermeli a tőkét, amit be akar fektetni, vagy megbízható üzleti tervet készít és követ a hitelek törlesztésére.  A döntések közelébe pedig kizárólag ellenőrzött szaktudású személyeket enged. A hittel nem elégszik meg. (Mármint amíg a saját pénzével kufárkodik. A többieké szabad préda lenne?)  De legfőképp kitűzi céljait, és ahhoz igazítja gazdálkodását. A strandon 2007. óta nincs üzleti terv. Pontosabban az sem terv volt, hanem a terv előkészítését célzó, tanulmánynak nevezett szakszerűtlen iromány. Szerzőjének közgazdász mivolta ellenére például a törlesztések legfontosabb alapjául az amortizációt jelölte meg. Had menjen ismét veszendőbe, amit már végre sikerült megszerezni. Az a baj egyes újkapitalistákkal, hogy a bevételt csak sültgalambként tervezik. Ha nem potyog elég, majd lesz valami. De azért a galamb lesz a felelős.
Arról nem kerestem dokumentumot, hogy a fent idézett ülésen az üzleti terv kidolgoztatására jóváhagyott 2,8 MFt sorsa mi lett.

De egyelőre maradjunk a Sorg-villánál. Még 2006-ban létrehoztak egy bizottságot, amelyik felméri, hogyan lehet hasznosítani az ingatlant. Úgy tűnik, máig kevés volt az idő a településfejlesztési döntnökeinknek elképzelésüket a falu tudomására hozni. De mások véleményét  is szó nélkül söprik a szőnyeg alá ("Miért nehéz eladni a Sorg-villát?" és előzményei a blogon 2009.02. hónaptól). Az, hogy 2004-ben Leányfalu kezdeményezésére lett az egész 7,2 hektár műemlék - erdővel, vízmosással, vaddisznókkal(?) együtt - az már a múlt. Legfeljebb az indítékon törhetjük a fejünket, és azon, miért nem volt bevonva (akkor sem) a döntésbe a közvélemény. De. Egy kevés pénzzel, és persze sok akarattal lehetne a műemléki védettséget a célszerűre mérsékelni. Annakidején Kolos Virág-nak, valamint a református templom számára is, sikerült a Móricz-kertből lefaragni. Persze ott volt (másirányú) érdekeltség.

Minden érdemleges pályázónak megengedték építő fejlesztési terveiket bemutatni. Akkor miért nem véglegesíti ezt a lehetőséget hivatalossá a polgármesteri hivatal? Akár pénz nélkül képes lehetne rá. Azaz határozatilag ki kellene jelölni hová, mennyit engedünk (nem a Hivatal, a Falu!) építeni. A Geo-Real Services Iroda 2009. februárjában közzétett egy javaslatot, milyen elvi telekalakítással lehet az ingatlant a befektetők számára vonzóvá tenni. Túlságosan nagy pénzekről van szó ahhoz, hogy egy vevő műemlékvédelmi és önkormányzati határozatok nélkül, szóbeli ígérvényekre alapozva vásároljon fel egy nagyértékű ingatlant. Hiszen elsősorban üzletembert (lásd feljebb) várhatunk vevőnek. Magam is olyan családot keresek, aki ráépítési tervek nélkül élne ezen az ingatlanon, hogy Leányfalunak minél eredetibb formában maradjon meg. De ilyen vevőt találni, vajmi kevés eséllyel lehet. Ezért csekély erőt áll módomban erre fordítanom. Elsősorban ezért született a "Leányfalu - A Világ közepe" portál (http://mittelwelt.blogspot.com), ami bemutatja, hogy Leányfalura érdemes költözni. Hátha eddig nem tudta ezt a leendő vevő.  Kérem, segítsék ezt a kirakatot azzal, hogy minden különleges dologról tájékoztatnak.

Termálvíz értékesítés. A régmúltra csak annyiban érdemes hivatkozni, hogy gondolkozzunk el azon, milyen ördögi erő téríti el Leányfalu képviselőit szinte az önkormányzatiság kezdetétől érdemleges turisztikai bevételek képzésétől. Materialista lévén szívesebben keresem a magyarázatot például Simon Péter és csapata (lásd Castrum Leányfalu Kft) üzleti érdekeiben, amely szerint a turistát nem szabad Visegrád, Lepence előtt feltartani, és most már a fürdővendégeket Szentendrétől elvonni. Az üzletember feltehetően megkereste azokat a csatornákat, ahol az idegen érdekre fátyol került. De ők nem hibáztathatók. Mindössze építik a kapitalizmusukat. Leányfalu érdekeit védjék a leányfaluiak!

Folytatása következik.

Heuréka! Milyen gazdagok vagyunk!?

Most olvasom a strand honlapján, hogy márciustól ingyenes a strandi parkoló!
Bocsánatot kérek, hogy az alábbi és környező írásokkal rémhíreket(?) keltek a költségvetések körül (falunkbeli és a strandi), miközben 2,5 MFt bevételt egy könnyed mozdulattal kivesznek az adófizetők zsebéből. Akkor tényleg semmi probléma nem lehet. Csak néhányan festjük sötétre az eget. Mentségünkre legyen mondva attól félünk, ha elmegy valahol a hajó, rettenetesen nehéz visszafordítani. Ilyenkor szokott előjönni a paranoiám - ez nem lehet véletlen. Ennyire dilettáns senki nem lehet.
Ezt a lépést én meglehetősen magas és hatástalan reklámköltségnek vélem. Aki tavaly elment Szentendrére tőlünk, mert kettő-hétszeresére emeltük a parkolódíját, nem fog azért visszajönni, mert már ingyen parkolhat. A nyári turisták számát pedig nem csökkenti a fizetős parkoló. Érdekel még valakit, mit veszítünk azzal, ha nincs elvárásunk a strand jövedelmezőségével kapcsolatban?
Tóth Béla

Van Költségvetésünk!

olvasom polgármesterünktől Leányfalu Önkormányzatának Havilapjában. Még talán a takarítónéni is segédkezett az összeállításán. Csak a gazdasági bizottság vezetőjének nevét nem találom körülötte. Netán Freud-i el-"szólás" lenne ez az újságtól?

Csak a tanácsteremből tudósított hírek között van nyomatékosítva János neve és pozíciója egy a strandi tóvá alakult képződményhez kötve. Az nem derül ki a cikkből, hogy a képződmény hogyan kapcsolódik a milliós nagyságrendű ivóvíz számla növekményhez és vezetői felelősséghez.

Bár a 4. napirendi pontról írott szakaszban azt állítja valaki, hogy a "Termálfürdő Kft önállóan gazdálkodó egység, így a testületnek csak véleményezési kötelezettsége van". Az én tudomásom szerint a testületnek számadási kötelezettsége van Leányfalu vagyonáról Leányfalu lakossága felé. Abba tényleg nem köteles beleszólnia (ha így szól az alapítólevél), hogy az egyik évben a parkolóüzemeltetéssel megajándékozott vállakozót miért zavarják el a következő évben még az őrzés-védéstől is. De, hogy ennek és hasonló "gebines" "húzásoknak" mi a hatása a nyereségre, azt köteles lenne vizsgálni. A parkolóautomata több, mint 2,5 MFt bevételt hozott az első évében, és ledolgozta a teljes létesítési költségeit. A múlt évi "gebines húzás" sok vendégnek egy-kétszázról 700 Ft-ra emelte a parkolási díjat (ha hivatalosan intézte). Vajon hányan pártoltak át közülük Szentendrére?

Nem egészen értem a "csak véleményezési kötelezettség"-et? Hiszen máris, az 5. napirendi pontban ügydöntő szavazást végeztek a strand igazgatója műszaki képességeinek megerősítéséről szóló támogatásról. Akkor ez azt jelenti, hogy az igazgatóvá választáshoz szükséges volt műszaki ismereteket most fogja megfinanszírozni a falu? Akár pénzben, akár munkaidőkedvezményben? Az igazgatói pályáztatáskor elvárás volt a műszaki hozzáértés, lásd itt, a 9. oldal alján a pályázati kiírás határozati szövegét. Ugyanezen jegyzőkönyv szerinti tanácskozáson jelenlévőket vesd össze az új igazgató által előadott leányfalui kapcsolattal (5. oldal), a kettőt együtt a családi kapcsolatokkal. Továbbá tájékozódhatunk az igazgató pusztaszentlászlói fürdőben kifejtett eredményeiről. Kicsit sok ellentmondás halmozódik.
A sors további iróniája(?), hogy a továbbképzésre megnevezett intézmény (volt?) oktatója az, aki 10 éven át kiszolgáltatta a CASTRUM Kft (később a Visegrádi szálloda, majd a Vizes-Nyolcas) tulajdonosának a strandunkat, majd a gépészeink oktatásában (és némely önkormányzati képviselőnk agyában) mellőzte a vízzel való takarékoskodás igényét. A fentieket látva szeretnénk többen tisztán és nyilvánosan láthatni évről évre a strand terveit és teljesítményét.
Más.
Szeretném az illetékesek figyelmét felhívni, hogy az újságban említett Helyi Építési Szabályzat változtatása olyan területet érint, ismét olyan beruházáshoz lesz (van?) hozzászólása az önkormányzatnak, ahová volna lehetőség termálvizet értékesíteni. Én keresném a lehetőségét annak, hogy a Szabályzat valamely cikkelye és egyebek forszírozzák ezeket a kapcsolatokat. Hiszen ez nem önzés a falu részéről, a szolgáltatást igénybe vevőnek is előnyösebb lehet, mint ivóvizet melegíteni gázzal fürdővíz előállításához. Nem is beszélve a robbanásveszélyes benzinkúton alkalmazott melegvízfűtés rendkívüli előnyeiről, akár települési szintű biztonságtechnikai szerepéről.

Felkészülés árvízi védekezésre

(forrás: Leányfalu Önkormányzatának Havilapja)
Fehér Andrásné önkormányzati képviselő kezdeményezésére 2011. április 8-án megbeszélés lesz a Faluházban a katasztrófavédelmi vezetők jelenlétében. A megbeszélés kétségtelenül dícséretes célja a védekezés hatékonyságának növelése.
Nem akarok ünneprontó lenni, de bennem felmerül néhány kérdés. Van-e következménye annak, hogy bizonyos valaki árvízszint alatti területre hagyott jóvá építkezéseket, fontos közterületek kialakítását? 2002-ben testület előtt elhangzott javaslat, hogy az árterületek ingatlantulajdonosai létesítsenek biztosítási közösséget, történt-e előrelépés ezügyben? A strand árvízvédelmi tervét egy évvel ezelőtt elkészítettem, becsatolták-e már a települési tervbe? Mert akkor valamiért nem. A strand jónéhány berendezésének a biztonságos védelméhez legalább egy benzinmotoros szivattyúra lenne szükség (nemcsak árvízkor). Megtörtént-e már a beszerzése, vagy még mindig tartja magát az a vezetői vélemény, hogy majd, ha kell, kérnek kölcsön. Amikor mindenhol kevés az is, ami van. Meg ha a víz megvárja, amíg a gép megérkezik. Igaz, akkor még nem volt Szent István Egyetem-i végzettségű vezető.

Leányfalusi is indult segíteni a japán katasztrófában

2011. március 11. péntek, 14:15
Dr. Tóth Judit (fényképét lásd alább, a következő fotón) szabadságát meghosszabbítva (nem elírás, nem megszakítva) holap reggel repül Japánba, a Magyar Református Szeretetszolgálat szervezésében. Hasonlóan az indonéziai segítségnyújtáshoz.

2011. március 12. szombat, 12:15
Most érkezett meg a repülőtérre a hivatalos értesítés: Japán a nukleáris veszélyeztetés miatt nem fogadja őket. Indulnak vissza, beraktározni a felszerelést. Tóth doktornő itthon várja, mikor tud segíteni.

Leányfalusi aranyérme a diákolimpián

Február 27-én, Pécsett, a XXII. Rövidpályás Gyorskorcsolya Diákolimpián, váltó csapatversenyben, női 3. korcsoportban
Rózsa Helga (1998) aranyérmes lett.
Gratulálunk!

Rózsa Helga
életrajza

Tévedések a strand körül - 2.

A téma 1. cikkét aki még nem látta, innen elérheti.
Most olvasom a Leányfalui Hírekben, hogy vannak, akik úgy tudják, a termálvíz hasznosításunk azért van gúzsba kötve, mert a vizet elígérte a vezetés a strand szomszédjába tervezett szállónak.
Valahol javítani kellene a köztájékoztatáson, mert nem ez az első fontos dolog, amiről téveszmék terjednek (lásd: Sorg-villa eladása. Klikk ide!). Az önkormányzati vagyont érintő minden információ közérdekű (lásd itt), ezért úgy kellene róla tájékoztatni, hogy félreérthetetlen legyen. Ugyanis az önkormányzati vagyon a település minden egyes lakosának a közös tulajdona. A lakosság csak megbízza a Képviselő Testületet a vagyona körüli ügyek intézésével, mint a társasházban lakók a közös képviselőt.
1. Valóban keletkezett jogszerű ígéret a pincesori házakkal szemközti (egykor strand-bővítés céljára kijelölt) terület  vevője számára, enélkül nem jött volna létre az üzlet.
2. Ez a jognyilatkozat 2008. évben írásban megerősítést nyert.
3. A jognyilatkozat lényegi tartalma: a falu a kútjából piaci alapokon (Szentendrén a meleg ivóvíz ára ma több, mint 1000 Ft/m3), évi 70.000 m3-ig (az előbbi díjjal kalkulálva - ami persze csak körülményektől függően, korlátozottan érvényesíthető - ez 70 MFt/év lenne) hajlandó vizet adni a szállónak. A műszaki feltételek iránti igényeket a falu a kiviteli tervezéshez közli.
4. Jelenleg a strand minden másodpercben 500 kW energiát csurgat el a Dunába. Összehasonlításul, a Faluház fűtési csúcsteljesítménye 65 kW. (Milyen jó lenne, ha ma nem kellene ide gázt vennünk! Évente 3 MFt-ért!)
5. A 2. pont nyilatkozatának szakértői megfogalmazásán kívül, a főmérnökösködésem 2,5 éve alatt más megkeresés a faluvezetés részéről nem történt.
6. A 4. pontban jelzett hulladékhő hasznosítás felmérésére tavaly ősszel a strandigazgató megrendelt tőlem egy tanulmányt (amikor már nem voltam alkalmazott), ami összegyűjtötte a termálvízzel való gazdálkodás rentábilis lehetőségeit, a beruházási és üzemeltetési költségek becslésével együtt. Beleértve bizonyos napenergia hasznosítási lehetőséget is.
7. Fegyelmi, hatásköri és pénzügyi adottságok miatt a két és fél évem alatt nem sikerült a strandon belüli termálvíz gazdálkodáson javítani.
Pontosabban. Annyit sikerült elérnem, hogy megoldottam az úszómedencei sátor levegőjének fűtését gázüzem helyett a medencét kiszolgáló termálvízből, 150 kW csúcsteljesítményig. Szakértők, pályázatírók, tervezők nélkül. Ez korábban (a 40%-s  gázáremelés előtt) a KÓPÉ-nak több, mint 4 MFt/év gázdíj kiadást jelentett. Hogy Leányfalunak mennyi bevételt csináltak ebből a fejlesztésből az igazgatók, azt nem tudom.

A felsorolt pontok bővebb magyarázatához klikk ide.
2011. febr. 27. Tóth Béla

Megjelent a Leányfalui Hírek

februári száma. Mit ne mondjak! Nem lettem optimistább. Nem azért, mert 72 MFt körüli forráshiány látszik erre az évre. Nem azért, mert a költségvetésben képviselőink fognak találni szavakat ennek elfedésére. Hanem azért, mert a 175-152=23 MFt azaz 15% adóbevételi terv növelésen kívül más kiút nincs még felvillantva sem. A problémák megoldására támogatáson kívül említés sem esik, miközben még a korábbiak önrészének befizetése is hátralékban van (ha jól értem a zavaros beszámolókat). Ez egyenes következménye annak, amikor a támogatások, EU pénzek bevételt nem növelő beruházásokra vannak fordítva. Ugyanúgy, mint országos viszonylatban - Leányfalu egy kicsinyített más. Beszűkül a mozgástér, a vezető tehetetlensége kívülről eredőnek nevezhető, megnő a kiszolgáltatottság. (Akarva, vagy akaratlanul? Ez már nagypolitikai kérdés.) A legszomorúbb az, hogy számos probléma elkerülésére kilenc és öt évvel ezelőtt voltak javaslatok, melyek a problémákkal együtt lettek a szőnyeg alá söpörve. Címszavakban: a termálvízzel bevételt termelően kell gazdálkodni, többek között a vízmosásokat szakszerűen le kell kezelni, az adópolitikával arrafelé kellene terelni az üdülősöket, hogy minél több személyt jelentsenek be leányfalui lakosnak, hogy az állami leosztásoknak necsak a 30 %-át, hanem a többi településhez hasonlóan a 100 %-át kapjuk meg, a gáz-hálózatnak a szolgáltató számára történt ingyen átadását vissza kellett volna perelni (a TÖOSZ szervezett perközösséget ehhez, de akkor még képviselők voltak azok, akik ingyen odaadták). De egyelőre maradjunk a hétköznapok mentén, és gyűjtsünk javaslatokat. Klikkeljen ide a folytatáshoz.

Megint nyert a magyar vízilabda-válogatott!

MTI - 2011. február 23., szerda 20:26 - SportGéza.hu
Hogy ebben mi a leányfalusi?
Dr. Kemény Dénes szövetségi kapitány Leányfalun él.
Az olimpia előtt barátságos meccsre ide hozta az USA csapatát,. és bemutatta nekünk, mit fognak velük csinálni az olimpián. Ekkora reklámértékkel is élhet a strandunk, ha tud. Pedig csak meglehetősen balkáni körülményeket tudtunk a játékosoknak biztosítani.
Kósz Zoltán olimpiai bajnok és Petővári Zsolt vízilabdázók  hozták Leányfalura (is) a KÓPÉ UVSE vízilabda utánpótlás nevelést és az öregfiúk edzéseit más sportoktatások mellett. Nem is beszélve az úszómedencei sátor és vele kapcsolatos első teljes beruházásról (gázfűtésű szellőztetőgép, tanmedence gépészettel stb.)
2011. február 24. 5:50 TB

Érdeklődés a strandfürdő gazdálkodásáról

Érdekli-e önt az ön tulajdonában is lévő strand kezelőjének gazdálkodása?
A körkérdésre adott válaszok értékeléséhez klikk ide!
Ha van véleménye, itt tud csatlakozni.: forum.leanyfalun@gmail.com